งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดทำโดย น. ส. ฐนิตา จันทร์ส่ง เลขที่ 13 น. ส. ธัญพิชชา ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดทำโดย น. ส. ฐนิตา จันทร์ส่ง เลขที่ 13 น. ส. ธัญพิชชา ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดทำโดย น. ส. ฐนิตา จันทร์ส่ง เลขที่ 13 น. ส. ธัญพิชชา ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อสร้างประโยชน์ในการใช้เครื่องใช้ 2. เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ครอบครัว 3. เพื่อสร้างประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ 4. เพื่อยกระดับให้ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมี ความที่แตกต่าง มีความทันสมัย และมีความเป็น เฉพาะตัว 5. เพื่อผลิตภัณฑ์ให้ชิ้นนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

3 ขั้นตอนในการทำ 1. ออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 2. ใช้โปรแกรมในการออกแบบ ( ยังไม่แน่ใจ ) 3. สร้างโมเดลที่เราออกแบบไว้ 4. สอบถามความคิดเห็นแก่ผู้รู้ว่าชิ้นงานนี้มีความ บกพร่องอย่างไร 5. แก้ไขชิ้นงานที่มีจุดบกพร่อง

4 ออกแบบโครงสร้าง

5 โมเดลที่สร้างเสร็จแล้ว

6 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทำให้ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ครอบครัว 2. มีของใช้ที่แปลกใหม่และทันสมัย 3. สามารถใช้ได้จริงและทนทานต่อการใช้งาน

7 แหล่งที่มา http://www.stv.ac.th/ProDESKTOP/unit3/ja r.htm


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดทำโดย น. ส. ฐนิตา จันทร์ส่ง เลขที่ 13 น. ส. ธัญพิชชา ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google