งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC

2 การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์
AEC การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์

3 การเรียนการสอน slide/exam paper/quiz  English
มอบหมายให้เด็ก นศ. ป.ตรี นำเสนองานเป็น ภาษาอังกฤษ All IHPT for basic chemical engineering skill (international student) Teach laboratory in English English program  Ms. & PhD.

4 งานวิจัย จัดหาหัวข้อวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ขอแหล่งทุนต่างๆจากคณะฯ
ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรเป็นประจำทุก1-2ปี (สามารถให้แต่ละคนแก้ไขเองได้) แบบฟอร์ม/ขั้นตอน การขอทุนต่างๆ (KM) คณะควรให้การช่วยเหลือให้การประสานงาน

5 การพัฒนาบุคลากร จัดอบรมภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมการฝึกพูดภาษาอังกฤษระหว่างบุคลากรภายใน ภาควิชาฯกับ นศ. ต่างประเทศ (ภาควิชาฯสนับสนุน) ขึ้นกับเวลา ว่างของ นศ. ต่างประเทศ (อาทิตย์ละครั้ง) จัดไปดูงานกับสถานศึกษาที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ม.แม่ฟ้า หลวง)

6 การพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษาให้เข้าร่วมฟังอบรมการใช้เครื่องมือ (ชาวต่างชาติ มาบรรยายเอง) จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ และ บุคลากรภายในภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์ ให้ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาภาษาอังกฤษ กับทางคณะฯ อบรมการเขียน manuscript

7 วิเทศสัมพันธ์ ปรับแบบฟอร์มและคำร้องต่างๆของหน่วยงาน อาทิเช่น บัณทิต ศึกษา ทะเบียนกลาง คณะ ภาควิชาฯ ให้เป็นภาษาอังกฤษ ประสานกับทะเบียนกลางว่ามีแบบฟอร์มใดบ้างที่เป็น ภาษาอังกฤษแล้วบ้าง ร่างแบบฟอร์มของภาควิชาฯเป็นภาษาอังกฤษ ปรับปรุง website ภาควิชาเป็น 2 ภาษา


ดาวน์โหลด ppt AEC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google