งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอแรกให้ระบุ user name และ password ( กรณีสมัคร ทุน Window I) ถ้าสมัครทุน Window II คลิกลงทะเบียน เพื่อดูว่ามีต้นสังกัดระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชาร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอแรกให้ระบุ user name และ password ( กรณีสมัคร ทุน Window I) ถ้าสมัครทุน Window II คลิกลงทะเบียน เพื่อดูว่ามีต้นสังกัดระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชาร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าจอแรกให้ระบุ user name และ password ( กรณีสมัคร ทุน Window I) ถ้าสมัครทุน Window II คลิกลงทะเบียน เพื่อดูว่ามีต้นสังกัดระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชาร่วม สนับสนุนหรือไม่

2 กรณีสมัครทุน Window II จะต้องเลือก มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา ที่ร่วมสนับสนุน

3 คลิกสมัครทุนและเลือกประเภททุนที่ต้องการ สมัคร

4 ปรากฎหน้าจอเพื่อให้ระบุชื่อโครงการและแนบ ไฟล์บทสรุปย่อผู้บริหาร

5 คลิกเพื่อเขียนความเป็นมาและความสำคัญโครงการ การ พัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการวิจัย แผนการดำเนินงาน การนำไปใช้ และรายชื่อเอกสารอ้างอิง

6 คลิกอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก กรณี Window I ส่วนนี้มา จากฐานข้อมูล Biodata แต่สามารถ update หรือแก้ไข ข้อมูลได้ กรณี Window II ส่วนนี้มาจากข้อมูลที่ ลงทะเบียน

7 คลิกกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ( ถ้ามี )

8 คลิกกรอกข้อมูลของต้นสังกัด

9 คลิกกรอกข้อมูลของนักศึกษา กรณีที่ยังไม่มี นักศึกษาสามารถแจ้งภายหลังได้

10 คลิกกรอกข้อมูลของผู้ประกอบการ

11 คลิกกรอกงบประมาณ ดูคำแนะนำจากเว็บไซต์ www.trfmag.org

12 คลิกหน้าจอเอกสารอื่นๆ เพื่อแนบไฟล์ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอแรกให้ระบุ user name และ password ( กรณีสมัคร ทุน Window I) ถ้าสมัครทุน Window II คลิกลงทะเบียน เพื่อดูว่ามีต้นสังกัดระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชาร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google