งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอหนังสือวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอหนังสือวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอหนังสือวิชาการ
ไวยกรณ์ภาษาจีนที่ชาวต่างชาติใช้ผิดบ่อย โดย นางสาววิกานดา แสงกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

2 เนื้อหาของหนังสือ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยการรวบรวมจากงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ และด้านการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ เนื้อหาหลักจะเป็นความผิดพลาดที่ เกิดจากการใช้ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติซึ่งแบ่งเป็นแต่ละชาติอย่างชัดเจน ได้แก่ นักศึกษาทางแถบยุโรป อเมริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง นักศึกษา ชาวเกาหลี เวียดนาม ฯลฯ และนักศึกษาไทย (ขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะนักศึกษาไทย) จากการวิจัยพบว่านักศึกษาไทยมักพูดและใช้ภาษาจีนตามความรู้สึกและความเคย ชินกับภาษาแม่

3 ปัญหาของเด็กไทยที่ใช้คำเสริมบอกทิศทางไม่เป็น
คำเสริมบอกทิศทางได้แก่ ขึ้น ลง เข้า ออก เป็นต้น คำเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการใช้ภาษาจีนของนักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก เช่น ภาษาไทยพูดว่า “หลับตาลง” ภาษาจีนพูดว่า “หลับตาขึ้น” ภาษาไทยพูดว่า “ปิดประตูเข้ามา” ภาษาจีนพูดว่า “ปิดประตูขึ้นมา” ด้วยเหตุนี้ทำให้นักศึกษาไทยมากกว่า 70% ใช้คำเสริมบอกทิศทางไม่เป็น เด็กไทยใช้ de (คำช่วยเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของ) ไม่เป็น de เป็นคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของ ในหนังสือได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า de จะวางไว้ข้างหน้าคำนามเสมอเพื่อทำหน้าที่ขยายคำนามนั้นๆเช่น แม่ ของ ฉัน ฉัน ของ แม่ mama de wo wo de mama

4 สิ่งที่น่าสนใจ ดีอย่างไรทำไมถึงเลือก
สิ่งที่น่าสนใจ ดีอย่างไรทำไมถึงเลือก หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการรวบรวมผลงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และด้าน การสอนมากกว่า 10 ท่านซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลมากกว่า 5 ปี เลือกหนังสือเล่มนี้เพราะมีความผิดพลาดจากการใช้ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติที่ หลากหลาย ที่สำคัญมีชาติไทยเป็นหลัก เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนบอกแค่ว่าชาติไหนใช้ผิดอย่างไร และวิเคราะห์สาเหตุว่าน่าจะ ใช้ผิดเพราะอะไร เพราะภาษาแม่หรือเพราะวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆ เป็นต้น ดิฉันเล็งเห็นว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลส่วนหนึ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้เป็น อย่างดี ทั้งนี้ในด้านการเรียนการสอนหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนเป็นอย่าง มากเพราะผู้สอนส่วนใหญ่มักมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆไปคิดว่าเนื้อหาง่ายก็ไม่ได้ลง รายละเอียด ซึ่งง่ายสำหรับผู้สอนอาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอหนังสือวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google