งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวยกรณ์ภาษาจีนที่ชาวต่างชาติใช้ผิด บ่อย โดย นางสาววิกานดา แสงกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสาร ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอหนังสือ วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวยกรณ์ภาษาจีนที่ชาวต่างชาติใช้ผิด บ่อย โดย นางสาววิกานดา แสงกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสาร ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอหนังสือ วิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไวยกรณ์ภาษาจีนที่ชาวต่างชาติใช้ผิด บ่อย โดย นางสาววิกานดา แสงกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสาร ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอหนังสือ วิชาการ

2 เนื้อหาของหนังสือ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยการรวบรวมจากงานวิจัยของ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และด้านการสอนภาษาจีน สำหรับชาวต่างชาติ เนื้อหาหลักจะเป็นความผิดพลาดที่ เกิดจากการใช้ภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติซึ่ง แบ่งเป็นแต่ละชาติอย่างชัดเจน ได้แก่ นักศึกษาทาง แถบยุโรป อเมริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง นักศึกษาชาวเกาหลี เวียดนาม ฯลฯ และนักศึกษา ไทย ( ขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะนักศึกษาไทย ) จากการวิจัยพบว่านักศึกษาไทยมักพูดและใช้ภาษาจีน ตามความรู้สึกและความเคยชินกับภาษาแม่

3 ปัญหาของเด็กไทยที่ใช้คำเสริมบอกทิศทางไม่เป็น คำเสริมบอกทิศทางได้แก่ ขึ้น ลง เข้า ออก เป็นต้น คำเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการใช้ภาษาจีนของนักศึกษา ไทยเป็นอย่างมาก เช่น ภาษาไทยพูดว่า “ หลับตาลง ” ภาษาจีนพูดว่า “ หลับตา ขึ้น ” ภาษาไทยพูดว่า “ ปิดประตูเข้ามา ” ภาษาจีนพูดว่า “ ปิด ประตูขึ้นมา ” ด้วยเหตุนี้ทำให้นักศึกษาไทยมากกว่า 70 % ใช้คำเสริม บอกทิศทางไม่เป็น เด็กไทยใช้ de ( คำช่วยเพื่อบ่งบอกความเป็น เจ้าของ ) ไม่เป็น de เป็นคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของ ในหนังสือ ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า de จะวางไว้ข้างหน้าคำนามเสมอเพื่อทำหน้าที่ขยาย คำนามนั้นๆเช่น แม่ ของ ฉันฉัน ของ แม่ mama de wowo de mama

4 สิ่งที่น่าสนใจ ดีอย่างไรทำไมถึง เลือก หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการรวบรวมผลงานวิจัยของ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และด้านการสอนมากกว่า 10 ท่านซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลมากกว่า 5 ปี เลือกหนังสือเล่มนี้เพราะมีความผิดพลาดจากการใช้ภาษาจีน ของนักศึกษาต่างชาติที่หลากหลาย ที่สำคัญมีชาติไทยเป็น หลัก เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนบอกแค่ว่าชาติไหนใช้ผิดอย่างไร และวิเคราะห์สาเหตุว่าน่าจะใช้ผิดเพราะอะไร เพราะภาษา แม่หรือเพราะวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆ เป็นต้น ดิฉันเล็งเห็นว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลส่วนหนึ่ง ในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในด้านการเรียน การสอนหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะผู้สอนส่วนใหญ่มักมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆไปคิดว่า เนื้อหาง่ายก็ไม่ได้ลงรายละเอียด ซึ่งง่ายสำหรับผู้สอนอาจ เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt ไวยกรณ์ภาษาจีนที่ชาวต่างชาติใช้ผิด บ่อย โดย นางสาววิกานดา แสงกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสาร ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอหนังสือ วิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google