งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fowl cholera1 โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera) เป็นโรคโลหิตเป็นพิษที่ร้ายแรงของไก่ และ สัตว์ปีกอื่นๆ เช่น เป็ด ไก่งวง ห่าน ไก่ฟ้า และนกพิราบ สาเหตุ เกิดจากเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fowl cholera1 โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera) เป็นโรคโลหิตเป็นพิษที่ร้ายแรงของไก่ และ สัตว์ปีกอื่นๆ เช่น เป็ด ไก่งวง ห่าน ไก่ฟ้า และนกพิราบ สาเหตุ เกิดจากเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fowl cholera1 โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera) เป็นโรคโลหิตเป็นพิษที่ร้ายแรงของไก่ และ สัตว์ปีกอื่นๆ เช่น เป็ด ไก่งวง ห่าน ไก่ฟ้า และนกพิราบ สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida การติดต่อ 1. การเป็นโรคเริ่มแรกเกิดจากไก่อ่อนแอ เครียด ตัวที่อ่อนแอในฝูงเริ่มป่วย 2. ไก่ป่วยแพร่โรค โดยเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย & อุจจาระ อาหาร สิ่งแวดล้อม 3. จากแมลง สัตว์พาหะ มนุษย์ และเครื่องใช้

2 Fowl cholera2 อาการ ความไวของสัตว์ มากน้อย เป็ด > ไก่งวง > ไก่ ( ไก่ใหญ่ > ไก่เล็ก ) โดยทั่วไปจะพบโรคนี้ในไก่ที่มีอายุ > 4 เดือน ภาพแสดงความไวของ การเป็นโรค

3 Fowl cholera3 อาการที่พบแบ่งออกเป็น 1. ชนิดรุนแรงมาก จะไม่ทันสังเกตอาการ ผิดปกติ แต่พบไก่ตายที่กรงหรือพื้นคอก 2. ชนิดรุนแรง ไก่ซึม อุจจาระร่วงมีสีเขียวปนเหลือง หงอนและเหนียงสีม่วง อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น หายใจลำบาก ไก่จะตายในเวลา 2-3 วัน

4 Fowl cholera4 3. ชนิดเรื้อรัง * มักมีวิการเฉพาะแห่ง หน้าและเหนียงบวม ข้อต่อขยายใหญ่ หายใจมีเสียงดัง, น้ำมูกไหล คอบิด ไม่พบวิการที่เด่นชัด

5 Fowl cholera5 การวินิจฉัย 1. วิการ : เฉียบพลัน การอักเสบทั่วไป จุด เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ 2. ย้อมดูเชื้อจาก : เลือด, ตับ, ม้าม แต่ บางครั้งในรายที่เป็นแบบเรื้อรังต้องเพาะเชื้อ จากโพรงกระโหลกและร่องเพดานปาก

6 Fowl cholera6 การรักษา ให้ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ / ผสมอาหาร / ฉีด การป้องกันโรค ทำวัคซีน ( แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนยังไม่ ค่อยดี ) 1. วัคซีนเชื้อตายของกรมปศุสัตว์ ผลิตเพื่อ ป้องกันโรคอหิวาต์ในเป็ด แต่สามารถใช้ได้ ในไก่ที่อายุ 6-8 สัปดาห์ และควร booster ซ้ำที่ 16-18 สัปดาห์ และฉีดทุก 3 m. 2. วัคซีนเชื้อเป็น ของ USA. ยังไม่นิยมใช้


ดาวน์โหลด ppt Fowl cholera1 โรคอหิวาต์เป็ด ไก่ (Fowl cholera) เป็นโรคโลหิตเป็นพิษที่ร้ายแรงของไก่ และ สัตว์ปีกอื่นๆ เช่น เป็ด ไก่งวง ห่าน ไก่ฟ้า และนกพิราบ สาเหตุ เกิดจากเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google