งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงกินได้ Edible insects NR.. ตารางที่ 1 ชนิดของแมลงที่มีการบริโภคทั่วโลก จำแนกตาม Order จำนวน Species Coleoptera344 Hymenoptera313 Lepidoptera235.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงกินได้ Edible insects NR.. ตารางที่ 1 ชนิดของแมลงที่มีการบริโภคทั่วโลก จำแนกตาม Order จำนวน Species Coleoptera344 Hymenoptera313 Lepidoptera235."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงกินได้ Edible insects NR.

2

3 ตารางที่ 1 ชนิดของแมลงที่มีการบริโภคทั่วโลก จำแนกตาม Order จำนวน Species Coleoptera344 Hymenoptera313 Lepidoptera235 Orthoptera209 Hemiptera92 Isoptera39 Blattodea30 Odonata20 Ephemeroptera7 Mecoptera4 Phthiraptera3 Diptera3 ดัดแปลงจาก : Ramos-Elorduy (1998) NR.

4 ตารางที่ 2 จำนวนผู้บริโภคแมลงในแต่ละทวีป Continent # of species recorded % of total # of entomopha gous countries % of total Africa52736.03631.9 America57339.22320.1 Asia24917.02925.7 Australia865.91412.5 Europe271.9119.7 Total 1,462 (some occur on >1 continent ) 100.0113100.0 ที่มา : Ramos-Elorduy (1998) NR.

5 ตารางที่ 3 คุณค่าทางโภชนาการใน 100 กรัมของแมลง เปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ สารอาหารจิ้งหรีดเนื้อสัตว์ พลังงาน 121calories 288.2 calories โปรตีน 12.90 gm protein 23.50 gm ไขมัน 5.50 gm of fat 21.20 gm of fat แคลเซียม 75.80 mg - ฟอสฟอรัส 185.30 mg - เหล็ก 9.50 mg - B1 (thiamin) 0.36 mg - B2 (riboflavin) 1.09 mg - ไอนาซิน 3.10 mg - คาร์โบไฮเดรต 5.10 gm - ที่มา : ดร. องุ่น ลิ่ววานิช ( มปป, อ้างถึงใน สุรเชษฐ จามรมาน และคณะ, มปป.) NR.

6 มนุษย์บริโภคแมลงเป็นอาหารจาก สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันน่าจะมาจาก วัฒนธรรมการบริโภค และภูมิปัญญา ชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาตามสภาวะ เศรษฐกิจ หรือเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดม ไปด้วยคุณค่ามาทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีราคา แพง เนื่องจากแมลงหาง่าย และอาจมา จากความติดใจในรสชาติที่อร่อย NR.

7 พฤติกรรมการบริโภคแมลงของ ประเทศต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคแมลงของ ประเทศต่างๆ NR.

8 อเมริกา 1. จิ้งหรีด 2. ตัวอ่อนของมด 2. ตัวอ่อนของมด คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ ทำแป้งจากแมลง ผัด

9 เอเชีย ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ บาหลี บาหลี ตัวอ่อนแมลงน้ำ ตัวอ่อนของต่อ ตั๊กแตน June beetle แมลงปอ

10 รูปที่ 1. zaza –mushi ที่มา : http://www.zazamushi.com/zaza/image s/zaza2./JPG รูปที่ 2. inago ที่มา : http://www.chinjuh.mydns.jp/hakutu/kuir ejo/inago01e.jpg รูปที่ 3. June beetles ที่มา : http://www.ivyhall.district96.k12.il.us/4th/kkhp/1insects/ junebeetle.html http://www.ivyhall.district96.k12.il.us/4th/kkhp/1insects/ junebeetle.html

11 ออสเตรเลีย รูปที่ 4. มดแดง Oecophylla ที่มา : http://frc.forest.ku.ac.th/GAME/project4/envi/cli matic/126.jpg รูปที่ 5. Bogong ที่มา : http://www.abc.net.au/reslib/200704/r13876 5_474467.jpg http://www.abc.net.au/reslib/200704/r13876 5_474467.jpg

12 ออสเตรเลีย ( ต่อ ) รูปที่ 6. ตัวหนอน witchety ที่มา : http://www.travel- images.com/view.shtml?australia239.jpg http://www.travel- images.com/view.shtml?australia239.jpghttp://www.travel- images.com/view.shtml?australia239.jpg รูปที่ 7. มด honey pot ที่มา : http://lis.epfl.ch/research/projects/EvoAnts / http://lis.epfl.ch/research/projects/EvoAnts / http://lis.epfl.ch/research/projects/EvoAnts /

13 แอฟริกา รูปที่ 9. Cirina forda westwood larva ที่มา : http://www.eat- online.net/english/education/insect_snacks.htm http://www.eat- online.net/english/education/insect_snacks.htmhttp://www.eat- online.net/english/education/insect_snacks.htm ราชินีปลวก รูปที่ 8. ราชินีปลวก ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library/calendar/wonderful _world/02.jpg ไนจีเ รีย

14 อเมริกาใต้ รูปที่ 10. โคลัมเบีย มดยักษ์ (Hormigas culonas) ที่มา : http://img249.imageshack.us/img249/2245/p1030181br8. jpg รูปที่ 11. เม็กซิโกมีมด (Atta cephalotes) ที่มา : http://bio.kuleuven.be/ento/photo_gallery.htm http://bio.kuleuven.be/ento/photo_gallery.htm

15 อเมริกาใต้ ( ต่อ ) อเมริกาใต้ ( ต่อ ) เอกวา ดอร์ รูปที่ 12. ด้วงสีขาว (Scarabaeidae : Cyclocephala) ที่มา : http://www.fsca- dpi.org/FloridaInsectGallery/images/maskedchafer.jpg http://www.fsca- dpi.org/FloridaInsectGallery/images/maskedchafer.jpghttp://www.fsca- dpi.org/FloridaInsectGallery/images/maskedchafer.jpg รูปที่ 13. Lemon ants ที่มา : http://bugguide.net/node/view/35553/bgpage http://bugguide.net/node/view/35553/bgpage

16 นอกจากนั้นก็ยังมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ แมลงกินได้ทางอินเตอร์เน็ต NR.

17 ตารางที่ 4 ปริมาณคอเลสเตอรอล และกรดไขมันของ แมลงที่กินได้ในน้ำหนักส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม แมลง Chol(** ) (mg)Fat(g)SFAMUFAPUFA (% fatty acid) จิ้งโกร่งND12.035.0232.3429.56 จิ้งหรีด1056.036.4530.1231.14 ดักแด้ ไหม ND8.370.3619.819.35 ตั๊กแตน ปาทังก้า 664.731.0628.7539.32 ตัวอ่อน ของต่อ ND6.845.9840.3912.64 แมลงกิ นูน 561.833.3330.0232.36 แมงป่อง972.328.9943.3020.98 หนอนไม้ ไผ่ 3420.4 48.71 48.7146.862.86 ** = Cholesterol ND = Not Detected ที่มา : นันทยา และคณะ ( มปป.) NR.

18 อันตรายที่อาจเกิดจากการ บริโภคแมลงแบบดิบ แมลงน้ำ พยาธิใบไม้ลำไส้ตัวเล็ก ชนิด แมลงน้ำ พยาธิใบไม้ลำไส้ตัวเล็ก ชนิด Phaneropsolus bonei และ Prosth odendium molenkamp i Phaneropsolus bonei และ Prosth odendium molenkamp i ด้วงและแมลงปีกแข็ง ที่อาศัยตามกอง มูลควาย Gongylonema, Macracanthorhyn chus hirudinaceus pallas และ Raillientin cesticillus ด้วงและแมลงปีกแข็ง ที่อาศัยตามกอง มูลควาย Gongylonema, Macracanthorhyn chus hirudinaceus pallas และ Raillientin cesticillus N

19 อันตรายที่อาจเกิดจากการ บริโภคแมลงแบบดิบ ( ต่อ ) แมลงกินูน หรือแมลงเหนี่ยง แมลงกินูน หรือแมลงเหนี่ยง พาหะนำ เชื้อ Macracanthorhynchus hirudi naceus พาหะนำ เชื้อ Macracanthorhynchus hirudi naceus จิ้งหรีด พาหะนำเชื้อพยาธิตัวกลม ชนิด Physaloptera caucasica Linst ow จิ้งหรีด พาหะนำเชื้อพยาธิตัวกลม ชนิด Physaloptera caucasica Linst ow NR.

20 เ ลือกบริโภคแมลงอย่างไรจึง จะปลอดภัย เ ลือกบริโภคแมลงอย่างไรจึง จะปลอดภัย เป็นแมลงที่เป็นที่รู้จักและนำมาบริโภคได้ เป็นแมลงที่เป็นที่รู้จักและนำมาบริโภคได้ เป็นแมลงที่จับมาขณะยังมี่ชีวิตอยู่ เป็นแมลงที่จับมาขณะยังมี่ชีวิตอยู่ ควรจะหลีกเลี่ยงแมลงที่เป็นศัตรูภายใน บ้านที่เป็นพาหะของโรค ควรจะหลีกเลี่ยงแมลงที่เป็นศัตรูภายใน บ้านที่เป็นพาหะของโรค ต่างๆ ต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงแมลงที่มีสีสันสดใส ควรหลีกเลี่ยงแมลงที่มีสีสันสดใส ปีก ขน ขา หรือ หนามแข็งของแมลง ควร จะเด็ดทิ้งก่อนนำไป ปีก ขน ขา หรือ หนามแข็งของแมลง ควร จะเด็ดทิ้งก่อนนำไป บริโภค บริโภค ควรจะปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทาน เสมอ ควรจะปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทาน เสมอ NR.

21 ตารางที่ 5 ปริมาณไฮโดรไซยาไนด์ เซฟวินใน แมลงแต่ละชนิด ชื่อของ แมง ไฮโดรไซยาไนด์เซฟวิน สด ปรุงเป็น อาหาร สด จิ้งหรีด0000 จิหล่อ0000 แมลง กระชอน 0.5410.19tracetrace แมลง ตับเต่า 0000 แมลง เหนี่ยง 0.2110.124tracetrace แมลงกินูน เขียว 0.1370.124tracetrace แมลงกินูน ขาว 0000 แมลงกินูน ดำ 0.0750.03200 แมลงกินูน เล็ก 0000 กุดจี่ใหญ่0.3020.17400 กุดจี่0.3610.19600 0 = วัดค่าไม่ได้ Trace = น้อยกว่า 0.3 ppm. ที่มา : อุษา กลิ่นหอม และ คณะ (2528) NR.

22 สรุป การบริโภคแมลงในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกมี ความหลากหลายและแตกต่างกัน ปัจจัยหลักของ การบริโภคแมลงคือความต้องการแหล่งอาหาร ประเภทโปรตีน โดยจากการศึกษาหาโปรตีนใน แมลงชนิดต่างๆ พบว่าแมลงมีปริมาณของโปรตีน เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ จึงสามารถนำแมลงมา ทดแทนอาหารประเภทเนื้อชนิดอื่นๆได้ ทำให้ มนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนแหล่ง สารอาหารโปรตีนมีทางเลือกทางใหม่ที่สามารถ หาได้จากท้องถิ่นและมีราคาถูก แต่เพื่อการยกระดับแมลงให้เป็นอาหารที่ เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์นั้น ผู้บริโภคจะต้องมีความเอาใจใส่ในเรื่องของความ สะอาดและการปรุงให้สุกก่อนจะนำมารับประทาน เพื่อทำให้สารเคมีหรือปาราสิตที่มีอยู่ในแมลง ลดลง ทำให้ได้รับสารอาหารจากแมลงเต็มที่ และมีความปลอดภัยอีกด้วย NR.

23 โดย นางสาวศิริกาญจน์ เพ็ชร จำรัส 4740242 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. สุรไกร เพิ่มคำ NR. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt แมลงกินได้ Edible insects NR.. ตารางที่ 1 ชนิดของแมลงที่มีการบริโภคทั่วโลก จำแนกตาม Order จำนวน Species Coleoptera344 Hymenoptera313 Lepidoptera235.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google