งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fungi on Lizard : a Hazard in Your Home. Bioaerosols ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, ก๊าซ, ควัน, ไร, ฝุ่น, เศษอาหาร, ละอองเกสร, แบคทีเรียและเชื้อรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fungi on Lizard : a Hazard in Your Home. Bioaerosols ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, ก๊าซ, ควัน, ไร, ฝุ่น, เศษอาหาร, ละอองเกสร, แบคทีเรียและเชื้อรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fungi on Lizard : a Hazard in Your Home

2 Bioaerosols ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, ก๊าซ, ควัน, ไร, ฝุ่น, เศษอาหาร, ละอองเกสร, แบคทีเรียและเชื้อรา

3 แหล่งเชื้อราที่เจริญ ภายในบ้าน ธัญพืช อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน ดิน, ต้นไม้, เศษ อาหาร มูลสัตว์

4 เชื้อราจากมูลจิ้งจก 1. Arthrobotrys sp. 2. Aspergillus sp. 3. Basidiobolus sp. 4. Mucor sp. 5. Penicillium spp.

5 1. Arthobotrys sp.

6 2. Aspergillus sp.

7 3. Basidiobolu s sp. ที่มา : http://lsb380.plbio.lsu.edu/Galle ry/pyx.jpg

8 4. Mucor sp.

9 5. Penicillium spp.

10 โรคที่เกิดจากเชื้อรา จากมูลจิ้งจก 1. โรคผิวหนัง 2. โรค peptic ulcer 3. เยื่อหุ้มสมอง อักเสบเรื้อรัง 4. Aspergillosis

11 1. โรค ผิวหนัง ที่มา : http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/ph otos/basidiobolus01.gif เชื้อสาเหตุ : Basidobolus ranarum การรักษา : potassium iodide

12 2. โรค peptic ulcer เชื้อสาเหตุ : Cokeromyces recurvatus การรักษา : amphotericin B

13 3. เยื่อหุ้มสมอง อักเสบเรื้อรัง เชื้อสาเหตุ : Aspergillus meningitis การรักษา : fluconazole

14 4. Aspergillosi s เชื้อสาเหตุ : Aspergillus sp. การรักษา : amphotericin B, caspofungin, flucytosine, itraconazole, voriconazole

15 การแยกเชื้อราจาก มูลจิ้งจก 1. การแยกเชื้อโดยตรง (Direct isolation) 2. การแยกเชื้อราจากมูลจิ้งจกด้วย Dilution pour plate method 3. การแยกเชื้อ Basidiobolus sp.

16 1. การแยกเชื้อโดยตรง (Direct isolation) PDA slant เตรียมจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีกระดาษ กรองพรมน้ำหมาด ๆ ใส่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จาน ละ 10 ก้อน ตรวจชนิดและจำนวนเชื้อราที่พบ บนก้อนมูลจิ้งจก

17 2. การแยกเชื้อราจากมูล จิ้งจกด้วย Dilution pour plate method มูลใหม่และมูลเก่าที่ได้มาขยี้แล้วทำให้ เจือจางด้วยน้ำกลั่น 0.1 กรัม / น้ำ 9.9 มิลลิลิตร เท สารละลายที่มีความเข้มข้น 10 -4,10 -5 และ 10 -6 ตามลำดับ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (26-35 องศา เซลเซียส ) เป็นเวลา 5 วัน

18 3. การแยกเชื้อ Basidiobolus sp. PDA ผสมยาปฏิชีวนะส เตรปโตมายซิน ติดมูลจิ้งจกบนฝา ด้านบน เขี่ยสปอร์ใส่ใน PDA slant

19 เชื้อราจากมูลจิ้งจกใน ประเทศไทย Coemansi a sp. Helicotylum piriforme Chaetomium sp. ชนิดที่ 1 Chaetomium sp. ชนิดที่ 2

20 เชื้อราสกุลต่างๆที่ทำให้เกิด โรคกับมนุษย์ Aspergillus flavus A. Fumigatus Chaetomium atrobrunneum C. Globosum, C.strumarium

21 เชื้อราสกุลต่างๆที่ทำให้เกิด โรคกับมนุษย์ Mucor indicuc Penicillium citreo- viride P. marneffei P. rubrum

22 ชนิดเชื้อรา ปริมาณที่พบ (%) มูลใหม่มูลเก่า Phylum Ascomycota - Chaetomium sp. ชนิดที่ 1 - Chaetomium sp. ชนิดที่ 2 - Fusarium sp. 426426 320320 Phylum Zygomycota - Basidiobolus sp. - Coemansia sp. - Helicotylum piriforme - Mucor sp. 57 1 4 41 24 0 2 19 ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อราชนิดต่างๆ ที่พบบนมูลจิ้งจก

23 ชนิดเชื้อรา ปริมาณที่พบ (%) มูลใหม่มูลเก่า Mitosporic Ascomycota - Arthrobotrys sp. - Aspergillus clavatus - Aspergillus flavus - Cladosporium sp. - Penicillium spp. Unidentified Stilbaceae 24 8 7 1 19 1 12 6 9 0 8 1 ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อราชนิดต่างๆ ที่พบบนมูลจิ้งจก

24 สรุป มูลจิ้งจกเป็นแหล่งเชื้อราอีก แหล่งหนึ่ง ที่จะนำโรคมาสู่ผู้อาศัย จึงต้อง หลีกเลี่ยง และป้องกัน ให้มีมูลจิ้งจกน้อย ที่สุดหรือไม่ มีมูลจิ้งจกในบ้าน เพื่อสุขภาพ ที่ดีของผู้อยู่ อาศัย

25 จัดทำโดย นางสาวรัชตวรรณ กิ่งทอง ที่ปรึกษา รศ. ดร. วสันณ์ เพชรรัตน์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt Fungi on Lizard : a Hazard in Your Home. Bioaerosols ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, ก๊าซ, ควัน, ไร, ฝุ่น, เศษอาหาร, ละอองเกสร, แบคทีเรียและเชื้อรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google