งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วงเต่า Cryptoleamus montrouzieri ผู้ฆ่าเพลี้ยแป้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วงเต่า Cryptoleamus montrouzieri ผู้ฆ่าเพลี้ยแป้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วงเต่า Cryptoleamus montrouzieri ผู้ฆ่าเพลี้ยแป้ง

2 ที่มา : http://www.gaga.jes.mlc.edu.tw9602466.jpg

3 ลักษณะทางอนุกรมวิธาน Kingdom Animalia Phylum Arthropoda Class Insecta Order Coleoptera Family Coccinellidae Genus Cryptolaemus ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptolaemus montrouzieri Mulsant. ชื่อสามัญ The mealybug destroyer

4 ที่มา : www.cannaweed.com ที่มา : www.bugsforbugs.com.auimagesdjcCryptoAdult.jpg The mealybug destroyer

5

6

7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ที่มา : http//www.sterlinginsectary.com ตัวอ่อนมี 4 ระยะ มีขนสีขาวปกคลุม ลำตัว ความยาวประมาณ 9 มิลลิเมตร ดักแด้มีพฤติกรรม แบบ camouflage

8 รูปไข่ ปกคลุมด้วย ขนละเอียด หนวดมี 10 ปล้อง ยาว 4.0 – 4.7 มม. กว้าง 3.5 – 3.7 มม. สีน้ำตาลอ่อนถึง ดำ ปีกสีดำ หัว อก ปลายปีกและ ท้องมีสีส้ม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ( ต่อ ) ที่มา : http//www.sterlinginsectary.com

9 ตัวอย่างการใช้ควบคุมที่ประสบผลสำเร็จ ควบคุมเพลี้ยแป้งส้ม (Planococcus citri ) ในรัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่มา : www.gravena.com.br/plano _formiga.jpg ที่มา : www.bio- bee.com/site/pic/res_1194.J PG

10 วงจรชีวิต

11 อาหารของ Cryptolaemus montrouzieri. ที่มา : www.bugsforbugs.com.auimagesdjcCryptoAdult.jpg

12 อาหารของ Cryptolaemus montrouzieri ( ต่อ ) ที่มา : http://gaga.jes.mlc.edu.tw/new23/9212/01-32m.jpg ที่มา : http://seedcenter15.doae.go.th/Library/Pict/Insect/InsectRice_23.jpg ที่มา : http://www.freshops.com/aphid.jpg ที่มา : http://www.scienctech.com/agricu/xxx/mvw.jpg

13 ศัตรูธรรมชาติ Comperia sp. O. Hymenoptera F. Encyrtidae

14 ควบคุมเพลี้ยแป้ง Maconellicoccus hirsutus ทำลายองุ่นและชบา ในประเทศอินเดีย ตัวอย่างการใช้ควบคุมที่ประสบผลสำเร็จ ( ต่อ ) ที่มา : www.bugsinthenews.com/Mealybug

15 ควบคุมเพลี้ยแป้ง ในพืช Heuchera micrantha เป็นผลสำเร็จในประเทศสเปน ตัวอย่างการใช้ควบคุมที่ประสบผลสำเร็จ ( ต่อ ) www.garten.cz/.../488_heuchera_dluzicha.jpg

16 การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ ที่มา : Dharma (2002)

17 อัตราการใช้  แปลงปลูกและโรงเรือนกระจก 5 ตัวต่อพืช 1 ต้น  ในสวนผลไม้ 1,000-2,000 ตัว ต่อเอเคอร์  ในบริเวณที่มีการ ระบาดของ เพลี้ยแป้ง ปล่อย 1,250-12,500 ตัวต่อ เอเคอร์  Michelakis และคณะ (1995) แนะนำให้ใช้ อัตราส่วนระหว่างตัวห้ำ : เหยื่อ เป็น 1:15

18 เวลาในการปล่อยด้วงเต่า ปล่อยในช่วงเช้าหรือตอนเย็น

19 ตัวอย่างการค้าด้วงเต่าผ่านทาง อินเตอร์เน็ต บริษัท Buglogical Control Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอขาย C. montrouzieri จำนวน ( ตัว ) ราคา ( เหรียญ สหรัฐ ) 25 50 100 200 300 500 1,000 29.95 39.95 47.95 69.50 89.50 148.25 198.00

20 ตัวอย่างการค้าด้วงเต่าผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ( ต่อ ) บริษัท Biocontrol Network ประเทศ สเปน เสนอขาย C. montrouzieri ดังนี้ จำนวน ( ตัว ) ราคา ( เหรียญ สหรัฐ ) 25 100 250 500 1,000 5,000 10,000 19.50 37.35 65.00 115.00 215.00 790.00 1,400.00

21 ตัวอย่างการค้าด้วงเต่าผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ( ต่อ ) บริษัท ARBICO Organics ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มา : http:// www.arbico- organics.com

22 โดย.... นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ รหัสนักศึกษา 4740219 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. จิราพร เพชรรัตน์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt ด้วงเต่า Cryptoleamus montrouzieri ผู้ฆ่าเพลี้ยแป้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google