งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1. นางสาวซาฟียะห์ สะอะ รหัส นักศึกษา 4440055 2. นางสาวซารีปะ บูละ รหัสนักศึกษา 4440056 3. นางสาวญาดา หมาดหนุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1. นางสาวซาฟียะห์ สะอะ รหัส นักศึกษา 4440055 2. นางสาวซารีปะ บูละ รหัสนักศึกษา 4440056 3. นางสาวญาดา หมาดหนุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1. นางสาวซาฟียะห์ สะอะ รหัส นักศึกษา 4440055 2. นางสาวซารีปะ บูละ รหัสนักศึกษา 4440056 3. นางสาวญาดา หมาดหนุด รหัสนักศึกษา 4440060 4. นางสาวดูนียานา หะยีสะมะแอ รหัสนักศึกษา 4440066 5. นางสาวยุวดี ช้างแก้ว รหัสนักศึกษา 4440148 6. นางสาวรอกีเยาะ มะและเด็ง รหัสนักศึกษา 4440150 7. นายวุฒิศักดิ์ ห่อหุ้ม รหัสนักศึกษา 4440176 8. นางสาวฮานีซ๊ะ ซูรอ รหัสนักศึกษา 4440238

2  รายงานการพบเชื้อครั้งแรก จากประเทศอิสราแอล โดย Cohen และ Harpaz (1964) ซึ่งพบใน Lycopersicon esculentum ( มะเขือเทศ )  TYLCV เป็นไวรัสในวงศ์ Geminiviridae Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)

3 การจำแนกเชื้อในวงศ์ Geminiviridae แยกออกได้เป็น 4 จีนัส คือ 1. Mastrevirus 2. Curtovirus 3. Topocuvirus 4. Begomovirus

4 TYLC เป็นไวรัสใน Genus Begomovirus และ เป็นสาเหตุของโรค Tomato Yellow Leaf Curl

5 คุณสมบัติของ Geminiviridae Morphology - เป็นอนุภาคทรงกลมหลาย เหลี่ยมขนาดเล็ก - ไม่มีถุงหุ้ม - ขนาดประมาณ 18 x 36 นาโนเมตร - อนุภาคอยู่เป็นคู่ ๆ

6 Nucleic acid (Genome) - Genome ประกอบด้วย 1 โมเลกุลหรือมาก กว่า - เป็น ssDNA - ความยาว Genome ทั้งหมดคือ 2500 -3000 nt หรือ 4800 - 5600 nt - Genome รวมอยู่ในอนุภาค เดียวเท่านั้น

7 โครงสร้างของ Geminiviridae www.uct.ac.za/microbiology/msv mastrevirus.htm

8 อนุภาคของเชื้อในกลุ่ม Geminiviridae www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/WInt key/Images/b3.gif

9 พื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดเชื้อ TYLCV ไซปรัส อินเดีย อิรัก อิสราแอล เลบานอล ไนจิเรีย ซูดาน ตุรกี ตูนีเซีย และไทย

10 ความสำคัญทาง เศรษฐกิจ เชื้อ Geminivirus สามารถ เข้าทำลายพืชได้หลายกลุ่ม เช่น ถั่ว พริก ฝ้าย มันฝรั่ง และ โดยเฉพาะมะเขือเทศ จะทำให้ ใบเหลืองและหงิก ต้นแคระแกร็น ส่งผลให้ผลผลิตลดลง

11 โรคที่เกิดจากเชื้อ TYLCV TYLCV ทำให้เกิดโรคใบหงิก เหลืองกับมะเขือเทศ (Tomato Yellow Leaf Curl)

12 ลักษณะอาการโรค Tomato Yellow Leaf Curl ใบอ่อนที่แตกใหม่มีขนาดเล็กและ หงิกงอสั้นขอบใบจะม้วนงอเข้าหา เส้นกลางใบ ผิวใบไม่เรียบและเกิด อาการสีซีดเหลือง (Chlorosis) ยอด แตกเป็นพุ่ม ต้นชะงักการ เจริญเติบโต

13 http://www.defra.gov.uk/planth/p estnote/yellow.htm ลักษณะอาการโรค Tomato yellow leaf curl

14 - ในขณะที่ต้นมะเขือเทศอายุต่ำกว่า 1 เดือน จะแสดงอาการโรคอย่างรุนแรง ต้น แคระแกร็นไม่เจริญเติบโตต่อไป - ในระยะที่มะเขือเทศโตแล้ว เริ่มจะติด ดอกออกผล อาจติดผลน้อย หรือติดดอก แล้วดอกร่วง ทำให้ผลผลิตลดลง - หลังจากติดผลแล้ว โดยทั่วไปอาการของ โรคจะไม่รุนแรงนัก มะเขือเทศยังคงเจริญ ต่อไปได้จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ระดับความรุนแรงของโรค Tomato Yellow Leaf Curl

15 การแพร่ ระบาด โรคนี้สามารถถ่ายทอดได้ โดย มีแมลงหวี่ขาว (white fly : Bemisia tabasi) เป็นพาหะ แมลงหวี่ขาวสามรถถ่ายทอดโรค ได้ 88 %

16 ตัวอ่อน แมลงหวี่ ขาว ตัวเต็มวัยแมลง หวี่ขาว http://plantpro.do ae.go.th แมลงหวี่ขาวพาหะนำโรค Tomato yellow leaf curl

17 การป้องกันโรค Tomato yellow leaf curl - รักษาความสะอาดแปลงปลูก ควรเก็บซาก พืชที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ ปลูกออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะฟางข้าว - ถ้าปรากฏมะเขือเทศที่เป็นโรคนี้ ควรรีบ ถอนทำลายด้วยการเผา - แปลงที่มีโรคนี้ระบาดควรงดปลูกมะเขือเทศ อย่างน้อย 4 ปี - เลือกเวลาปลูกมะเขือเทศในช่วงที่มีปริมาณ แมลงหวี่ขาวพาหะของโรคน้อย - เพาะกล้ามะเขือเทศในโรงเรือนที่มีมุ้งกัน แมลง - ก่อนย้ายปลูกมะเขือเทศในแปลงควรรอง ก้นหลุมด้วยสารเคมีควบคุมแมลงชนิดดูดซึม - สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซีพีเอ็นบี เอทริ ไดอาโซล พีซีเอ็นบี + เอทริไดอาโซล สามารถ ลดอัตราการเป็นโรคลงได้แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้าง สูง

18 อนาคตของพันธุ์มะเขือเทศต้านทาน โรค Tomato yellow leaf curl มะเขือเทศพันธุ์การค้า ส่วนใหญ่ยังมีระดับความต้านทาน ค่อนข้างต่ำ แนวทางในการควบคุมโรคนี้โดยการสร้างพันธุ์ มะเขือเทศต้านทานโรค โดยวิธีการต่าง ๆ เช่นเทคนิคการ ตัดต่อยีน (genetic engineering) ด้วยการสอดแทรกยีนที่ ควบคุมการสร้าง coat protein ของไวรัสชนิดเดียวกับที่ เป็นสาเหตุโรคเข้าไปในยีนของมะเขือเทศพันธุ์การค้า เพื่อให้มะเขือเทศที่ได้รับการตัดต่อยีน ซึ่งเรียกว่ามะเขือ จำลองพันธุ์ (transgenic plant) สามารถสร้าง coat protein แบบเดียวกับของไวรัสได้ เมื่อไวรัสสาเหตุโรคเข้า สู่พืช ในทันทีที่ coat protein และ nucleic acid ของ ไวรัสแยกออกจากกันเพื่อเตรียมการเพิ่มปริมาณ nucleic acid ของไวรัสจะถูก coat protein ที่พืชสร้างขึ้นห่อหุ้มไว้ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มปริมาณและก่อให้เกิดโรคได้ การสร้าง พืชจำลองพันธุ์ต้านทานโรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถเจริญ เติบโตและ ให้ผลผลิตได้ดีในสภาพอากาศของประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus จัดทำโดย 1. นางสาวซาฟียะห์ สะอะ รหัส นักศึกษา 4440055 2. นางสาวซารีปะ บูละ รหัสนักศึกษา 4440056 3. นางสาวญาดา หมาดหนุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google