งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RICE RAGGED STUNT VIRUS ( โรคจู๋ของข้าว ) จัดทำโดย 1. นางสาวจารุณี หนูมาก 4440023 2. นางสาวจุรีรัตน์ แสงนิล 4440038 3. นางสาวชนิภา นาเมือง 4440045 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RICE RAGGED STUNT VIRUS ( โรคจู๋ของข้าว ) จัดทำโดย 1. นางสาวจารุณี หนูมาก 4440023 2. นางสาวจุรีรัตน์ แสงนิล 4440038 3. นางสาวชนิภา นาเมือง 4440045 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 RICE RAGGED STUNT VIRUS ( โรคจู๋ของข้าว ) จัดทำโดย 1. นางสาวจารุณี หนูมาก นางสาวจุรีรัตน์ แสงนิล นางสาวชนิภา นาเมือง นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นางสาวณัฐวดี สมบัติเทพสุทธิ์ นางสาวเพ็ญพัค เสาวภาคย์ นางสาวอัญชุมา อักษรสิทธิ์ นายฮาเซ็ม ดือเล๊าะ

3 Rice Ragged Stunt Virus หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Rice infectious gall virus จัดอยู่ใน Family Reoviridae Genus Oryzavirus Species Rice ragged stunt virus Acronym RRSV เป็นสาเหตุของโรค Rice Ragged Stunt Virus ( โรคจู๋ของข้าว ) พบไวรัสชนิดนี้ครั้งแรกในข้าว จาก ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

4 - Virions ไม่มีผนังหุ้ม - Genome เป็น double stranded RNA - Nucleocapsids มีรูปร่างแบบ isometric - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 nm - เห็นเป็นเหลี่ยม capsomere เห็นไม่ชัด

5

6 การเข้าทำลายเนื้อเยื่อพืชในระดับ เซลล์ เชื้อจะเข้าไปอาศัยอยู่ใน เซลล์ท่ออาหารที่มีลักษณะเป็นติ่ง นูนอย่างเห็นได้ชัด อนุภาคของ ไวรัสจะไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณ เซลล์ที่ติดเชื้อทำให้เซลล์ เปลี่ยนแปลงไป เช่น เซลล์จะ ขยายใหญ่ขึ้น

7  ข้าวต้นเตี้ย ( สั้นจู๋ ) ไม่พุ่งสูงเท่าที่ควร  ใบสีเขียวเข้ม ลักษณะใบจะแคบและสั้น  ใบใหม่จะแตกช้ากว่าปกติ และเมื่อเจริญ ออกมา ปลายใบ จะบิดเป็นเกลียว เป็นลักษณะเด่นที่เรียกว่า โรคใบหงิก  ขอบใบแหว่งวิ่น และเส้นใบบวมโป่งเป็น แนวยาวทั้งที่ใบและกาบใบ  ออกรวงล่าช้า และให้รวงไม่สมบูรณ์ รวง ให้เมล็ดลีบเป็นส่วนใหญ่

8 ลักษณะอาการโรคใบหงิก ( จู๋ )

9  เชื้อไวรัสไม่ติดต่อทางเมล็ด  มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ( Nilaparvata lugens ) เป็นพาหะ  เมื่อแมลงรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ตัว ไวรัส จะฟักตัวใน แมลงนานประมาณ 8 วัน หลังจากนั้นเชื้อจะถูกถ่ายทอดสู่ต้นข้าว ผ่าน การดูดกินของแมลงพาหะ  ต้นข้าวที่ได้รับเชื้อก็จะเริ่มแสดงอาการโรคจู๋ หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ จนถึง 1 เดือน  เกิดกับข้าวทุกระยะการเจริญเติบโต  ต้นข้าวอายุ วันที่ติดเชื้อจะแสดงอาการรุนแรงมาก  ถ้ามีอายุเกิน 60 วัน แม้จะได้รับเชื้อจะแสดงอาการไม่ค่อยรุนแรงนัก

10

11

12  ข้าวเป็นโรคจู๋จะออกรวงล่าช้า และ ให้รวงไม่สมบูรณ์  รวงให้เมล็ดลีบเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ ชาวนาเรียกว่าไม่มีเนื้อ  เมล็ดที่สมบูรณ์มักจะด่างเสีย คุณภาพเป็นส่วนมาก  ผลผลิตลดลงประมาณ 1/3 ถึง 2/3 และถ้ามีโรคแทรกเข้าซ้ำ เติม เช่น โรคเมล็ดด่างและโรคใบ ขีดสีน้ำตาล ซึ่งทั้งสองโรคนี้ มักจะพบเสมอกับข้าวที่เป็นโรคจู๋ อาจทำให้ผลผลิตเสียหาย ถึง 100 %

13 1. กำจัดหรือทำลายเชื้อไวรัส สาเหตุ โรค - ทำลายแหล่งพืชอาศัยของเชื้อ - ดูแลกำจัดวัชพืชในนาสม่ำเสมอ 2. ป้องกันข้าวติดเชื้อโดยใช้พันธุ์ข้าวที่ ต้านทานต่อแมลงพาหะ ใน แหล่งที่เคยมีประวัติการระบาดโรคจู๋มา ก่อน เช่น กข 9, กข 23, กข 25

14 3. หลังจากปฏิบัติตาม ขั้นตอนข้อ 1 และ 2 แล้ว ควรเอาใจใส่ตรวจตรา อย่าให้เพลี้ย กระโดดสีน้ำตาลนำเชื้อเข้าสู่แปลงนาได้ วิธีการนี้จำเป็นต้อง ใช้สารเคมีเข้าช่วย เริ่ม ใช้ตั้งแต่ระยะกล้าโดยใช้สารเคมีประเภทดูด ซึมประเภทคาร์โบฟูราน หรือสารประเภท เดียวกันหว่านในแปลงกล้าอัตรา 5 กิโลกรัม / ไร่ ใส่ก่อนหว่านกล้าหรือหลังข้าว งอกแล้ว 3-4 วันก็ได้ เพียงครั้งเดียวก็ เพียงพอ

15

16 org h du


ดาวน์โหลด ppt RICE RAGGED STUNT VIRUS ( โรคจู๋ของข้าว ) จัดทำโดย 1. นางสาวจารุณี หนูมาก 4440023 2. นางสาวจุรีรัตน์ แสงนิล 4440038 3. นางสาวชนิภา นาเมือง 4440045 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google