งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรืออ่าวตา นิด เกาะหมาก. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๒ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเมื่อเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรืออ่าวตา นิด เกาะหมาก. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๒ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเมื่อเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรืออ่าวตา นิด เกาะหมาก

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๒ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเมื่อเวลา ๐๙๐๐ ขณะน้ำ ลง ความสูงน้ำ ๐. ๘ เมตร จากระดับ น้ำลงต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๔ เมตร ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ทะเลเรียบ ลมสงบ

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๐๒, ๐๔๕ ( อศ.) ตำบลที่ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด เกาะ หมาก แลต ๑๑ องศา ๔๘. ๒๓ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๒๙. ๓๑ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งเกาะหมาก เกาะ ช้าง เกาะ กูด เกาะ หมาก

5 เข็ม ๒๗๐ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวตานิด - ควรใช้เข็ม ๒๗๐ ในการเข้าเทียบ ห่างแหลม กระดุนด้านกราบขวาประมาณ ๑, ๐๐๐ หลา - การเทียบแนะนำให้ใช้กราบซ้ายในการเข้าเทียบ เนื่องจาก ด้านซ้ายของท่าเรือมีพื้นที่ในการตั้งตัว ให้เข้าเทียบมากกว่าด้านขวาของท่าซึ่งมีแนวหิน ใต้น้ำ

6 ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควร ใช้เข็ม ๒๗๐ ด้านขวาของท่าเรือมีแนว หินใต้น้ำ การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวตานิด

7 จุดเทียบเรือ ท่าเรือมีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทก แต่ไม่สมบูรณ์ นัก

8 ลักษณะการเทียบและการคล้องเชือกหัวไกหัว

9 การคล้องเชือกท้ายไกท้าย

10  เป็นท่าเรือรูปตัว T ยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร หน้าท่ายาวประมาณ ๕๐ เมตร กว้าง ประมาณ ๑๕ เมตร  มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๓ เมตร  มีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทก ตลอดแนว ๔. ข้อมูลท่าเรือ

11 จุดสังเกตการนำเรือ ในเวลากลางคืน ไฟแสงสว่างสีส้ม บริเวณท่าเรือ

12 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

13 ๕. การติดต่อสื่อสาร  วิทยุไม่มี  โทรศัพท์ นายก อบต. เกาะหมาก คุณ จักรพรรดิ ๐๘๙ - ๗๔๗๓๒๐๖ บริการรถเที่ยวรอบเกาะ คุณ วสันต์ ๐๘๒ - ๔๖๖๒๐๘๑

14 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี อื่นๆ มีร้านขายผัก และเนื้อ ซึ่งสามารถจ่ายเสบียง เพิ่มเติมได้ โดยขับรถออกจากท่าเทียบเรือเลี้ยวขวาร้านค้า จะอยู่ห่างจากท่าเทียบเรืออ่าวตานิดประมาณ ๑ กม. ใกล้ ท่าเรือมีสถานีอนามัย และวัดเกาะหมาก

15 ข้อควรระมัดระวัง  ด้านขวาของท่าเรือมีแนวหินใต้น้ำ ผู้นำ เรือควรใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเข้า เทียบและออกจากเทียบ ควรเลือกใช้กราบ ซ้ายในการเข้าเทียบเพื่อความปลอดภัย จากแนวหินดังกล่าว  ยางกันกระแทกบริเวณเสาเหล็กหน้า ท่าเรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร บางต้นไม่มี ยางกันกระแทก ผู้นำเรือควรสั่งการให้ เตรียมลูกตะเพาให้พร้อมก่อนเข้าเทียบ

16 ข้อควรระมัดระวัง ท่าเทียบเรืออ่าว ตานิด แนวหินใต้น้ำทางขวาของ ท่าเรือ

17 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรืออ่าวตา นิด เกาะหมาก. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. ๑๑ วันที่ สำรวจ ๒๒ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเมื่อเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google