งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิง ปฏิบัติการในพื้นที่ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิง ปฏิบัติการในพื้นที่ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิง ปฏิบัติการในพื้นที่ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 26 พฤศจิกายน 2553

2 Outline The models to explain the universal determinants of health SDH for primary care practice

3 The models to explain the universal determinants of health

4 Activity ให้นักศึกษาเขียนแผนภูมิแสดง Model of Health and Wellbeing ให้เวลา 15 นาที เสร็จแล้วให้นำไปแปะที่ผนัง อภิปราย 10-20 นาที

5 ตัวอย่าง

6 X1 X2X X3 Y สุขภาพดี Z1 Z2Z Z3

7 Evans and Stoddart Field Model of Health and Wellbeing

8 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและ ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เชื่อมโยง อย่างเป็นองค์รวม – นพ. สุร เกียรติ

9 Dahlgren and Whitehead's Model of The Social Determinants of Health

10 Suggested Readings The Social Determinants of Health, South Australian Council of Social Service, 2008

11 SDH for primary care practice

12 Activity แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ The determinants of health จากกรณีศึกษา ที่ให้ โดยให้ขยายความว่าปัญหาใน กรณีศึกษาเป็นผลมาจากปัจจัยกำหนด สุขภาพใดบ้าง และเกิดขึ้นอย่างไร ให้เวลา 30 นาที ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ กลุ่มละ 5 นาที อภิปรายกลุ่มละ 5-10 นาที

13 กรณีศึกษา  สวนดุสิตโพลเผย ปชช. ช็อกข่าวพบศพ ทารกกว่า 2,000 ศพ  ผลกระทบหลังน้ำท่วม ‘ ฉี่หนู ’ ระบาด ‘ สงขลา ’ พบผู้ต้องสงสัย 10 ราย  ศูนย์อนามัย ยะลาห่วงใยแม่ตั้งครรภ์ย้ำ ให้ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์  ได้ยามาฟรีก็กินทิ้งกินขว้าง ทำให้วันนี้ ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตและ นำเข้ายาเกินความจำเป็น  2 นศ. พริตตี้ซิ่ง ขยี้ต้นไม้ไฟลุก ย่างสด คาแจ๊ซ

14 Three Principles for Action, CSDH  Improve the conditions of daily life – the circumstances in which people are born, grow, live, work, and age.  Tackle the inequitable distribution of power, money, and resources – the structural drivers of those conditions of daily life – globally, nationally, and locally.  Measure the problem, evaluate action, expand the knowledge base, develop a workforce that is trained in the social determinants of health, and raise public awareness about the social determinants of health.

15 Suggested Readings Tackling the wider social determinants of health and health inequalities: evidence from systematic reviews. J Epidemiol Community Health 2010;64:284-291. ถมช่องว่างทางสุขภาพในช่วงชีวิตเรา บรรลุความเป็นธรรมทางสุขภาพด้วยปัจจัย สังคมที่กำหนดสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แปลและเรียบเรียงจากขององค์การอนามัย โลก, 2553

16 Thank you for you attention


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเรียนรู้ SDH สู่การขับเคลื่อนเชิง ปฏิบัติการในพื้นที่ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google