งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present by Mahasarakham

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present by Mahasarakham"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present by Mahasarakham
โครงการ CG2 : Road Safety Camp CEO Present by Mahasarakham

2 วัตถุประสงค์ Road Safety Camp 1 2 3
Mahasarakham... Road Safety Camp วัตถุประสงค์ 1 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง 2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย 3 เป็นต้นแบบการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

3 ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณอนุมัติ Road Safety Camp 16,000 บาท
Mahasarakham... Road Safety Camp ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปรับเวลาไตรมาส 2 บรรลุตามเป้าหมาย 16,000 บาท งบประมาณอนุมัติ

4 -> จำนวน 5 สถาบัน <-
Mahasarakham... Road Safety Camp เป้าหมาย ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยในกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา -> จำนวน 5 สถาบัน <- ผลการดำเนินงาน 1. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันที่ 26 มิถุนายน 2. โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม วันที่ 23 กรกฏาคม 2550 3. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ วันที่ 24 กรกฏาคม 2550 4. โรงเรียนเกิ้งวิทยาสรรค์ วันที่ 2 สิงหาคม 2550 5. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม วันที่ 15 สิงหาคม 2550

5 Road Safety Camp 1. Road Safety Camp โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
Mahasarakham... Road Safety Camp 1. Road Safety Camp โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 โดยมี นายอิศรา วงษาวัตร หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์ทวี พลสงคราม ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ปรึกษากลุ่ม

6 Road Safety Camp 2. Road Safety Kid ณ ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม
Mahasarakham... Road Safety Camp 2. Road Safety Kid ณ ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ก.ค สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 23 ก.ค โดยมี ด.ช.ปฎิหาริย์ ชื่นมณี หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์บุญมาก ปะทังถาโต ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ปรึกษากลุ่ม

7 Road Safety Camp 3. Road Safety Camp ณ ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์
Mahasarakham... Road Safety Camp 3. Road Safety Camp ณ ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 24 ก.ค สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2550 โดยมี นายฤทธิพร ปัดทุม หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์สุวิทย์ ลาโยธี ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ปรึกษากลุ่ม

8 Road Safety Camp 3. Road Safety Camp ณ ร.ร.เกิ้งวิทยาสรรค์
Mahasarakham... Road Safety Camp 3. Road Safety Camp ณ ร.ร.เกิ้งวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 2 ส.ค สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2550 โดยมี นายอิศรา วงษาวัตร หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์สุวิชา นำความดี ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ปรึกษากลุ่ม

9 Road Safety Camp 3. Road Safety Kid ณ ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม
Mahasarakham... Road Safety Camp 3. Road Safety Kid ณ ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ส.ค สมาชิกกลุ่ม 10 คน จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2550 โดยมี เด็กชายณัฐกิจ สีมา หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์วรงค์ วงษ์หาแก้ว ที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัทกลางฯ และ อีฮงมอเตอร์ เป็นที่ปรึกษากลุ่ม

10 Road Safety Camp ผลที่ได้รับตามโครงการ
Mahasarakham... Road Safety Camp ผลที่ได้รับตามโครงการ 1. บริษัทเป็นต้นแบบการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ 2. หน่วยงานภาครัฐ,เอกชนให้การยอมรับ 3. ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน

11 รูปแบบการจัดกิจกรรม Road safty camp
Mahasarakham... Road Safety Camp รูปแบบการจัดกิจกรรม Road safty camp 1. ประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2. ประชุมทีมงาน 3. วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรมโดย 3.1 พิธีเปิด 3.2 ให้ความรู้ พ.ร.บ – แนะนำการขับขี่ปลอดภัย 3.3 ครูฝึกขับขี่เป็นตัวอย่าง 3.4 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบการขับขี่ปลอดภัย 3.5 มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน 3.6 ถ่ายภาพร่วมกัน 3.7 รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนรร.ทำกิจกรรมต่อเนื่อง

12 รูปแบบการจัดกิจกรรม Road safty kid
Mahasarakham... Road Safety Camp รูปแบบการจัดกิจกรรม Road safty kid 1. ประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2. ประชุมทีมงาน 3. วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรมโดย 3.1 สันทนาการ 3.2 ให้ความรู้ พ.ร.บ -เครื่องหมายจราจร – แนะนำการขับขี่ปลอดภัย 3.3 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบการขับขี่ปลอดภัย 3.4 มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน 3.5 ถ่ายภาพร่วมกัน 3.7 รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนรร.ทำกิจกรรมต่อเนื่อง

13 Road Safety Camp 16,000 บาท ใช้ไป 1,975 บาท โรงเรียนอนุบาล
Mahasarakham... Road Safety Camp งบประมาณ สรุปค่าใช้จ่าย โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โรงเรียนอนุบาล ไม่มีค่าใช้จ่าย ของขวัญ บาท ของขวัญ บาท ของขวัญ ,230 บาท 16,000 บาท ใช้ไป 1,975 บาท คงเหลือ 14,025 บาท

14 Road Safety Camp ประเมินโครงการ เป้าหมาย บรรลุตามเป้าหมาย 100%
Mahasarakham... Road Safety Camp ประเมินโครงการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เป้าหมาย บรรลุตามเป้าหมาย 100%

15 Road Safety Camp อย่าขับเร็วเกินไป ขับขี่มอเตอร์ไซต์ ระวังให้ดี (ซ้ำ)
Mahasarakham... Road Safety Camp เพลงในโครงการ เพลงขับขี่ปลอดภัย ประพันธ์,ทำนอง,เนื้อร้องโดย อาจารย์เฉลิมพงษ์ ยะลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 4.ขับขี่รถให้ปลอดภัยต้องเคราพในกฏจราจร ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน อย่าด่วนจรต้องมีวินัย ไฟแดง ให้รถหมดก่อน อย่าใจร้อนเร่งรีบด่วนไป ไฟเหลือง เตรียมตัวเอาไว้ ไฟเขียว ปลอดภัย ไปได้แล้วคุณ 3.เปิดไฟเมื่อยามขับขี่ พี่อย่าลืมสวมหมวกนิรภัย อย่าขับเร็วเกินไป ขับขี่มอเตอร์ไซต์ ระวังให้ดี (ซ้ำ) 1.เด็ก เด็กจ๋า จะข้ามถนน อย่าวิ่งซุกซนมันไม่ปลอดภัย ข้ามถนนจงจดจำไว้ ข้ามถนนจงจำไว้ (ซ้ำ) จะให้ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลาย / สะพานลอย(ซ้ำ) 2.พ่อจ๋าถ้าเมาไม่ขับ นอนหลับพักผ่อนให้สบาย อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย บาดเจ็บ ล้มตาย ด้วยเมาแล้วขับ(ซ้ำ)

16 ปัญหาและอุปสรรคหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
Mahasarakham... Road Safety Camp ปัญหาและอุปสรรคหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 1.เวลาในการทำกิกรรมไม่เพียงพอ 2.จำนวนอุปกรณ์ในการขับขี่เป็นที่สนใจของเด็กผู้เข้าร่วมอบรม ไม่เพียงพอต่อปริมาณของเด็กที่เข้าร่วมอบรม 3.รูปแบบการจัดยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Present by Mahasarakham

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google