งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชน ( Collision ) การชน ( Collision ) ในการชนกันของวัตถุ วัตถุแต่ละ ชิ้น จะเกิดการแลกเปลี่ยน ความเร็ว และทิศทางในการ เคลื่อนที่ โดยอาศัยกฎการ อนุรักษ์โมเมนตัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชน ( Collision ) การชน ( Collision ) ในการชนกันของวัตถุ วัตถุแต่ละ ชิ้น จะเกิดการแลกเปลี่ยน ความเร็ว และทิศทางในการ เคลื่อนที่ โดยอาศัยกฎการ อนุรักษ์โมเมนตัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชน ( Collision ) การชน ( Collision ) ในการชนกันของวัตถุ วัตถุแต่ละ ชิ้น จะเกิดการแลกเปลี่ยน ความเร็ว และทิศทางในการ เคลื่อนที่ โดยอาศัยกฎการ อนุรักษ์โมเมนตัม

2 การชนใน 1 มิติ Collisions in One Dimension • ชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ (Completely Elastic Collision) • ชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) • ชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ (Completely Inelastic Collision)

3 การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ Completely Elastic Collision คือการที่วัตถุชนกันแล้ว วัตถุมีการ แยกตัวออกจากกันหลังชนในการชน แบบนี้ จะเกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมและ พลังงานจลน์รวมจะคงที่

4 ก่อนชน หลังชน 1 1

5 2 2 2 2 1 1 ดูภาพ การชน ดูภาพ การชน 1 1

6 การชนแบบไม่ยืดหยุ่น Inelastic Collision คือการที่วัตถุชนกันแล้ว วัตถุมีการแยกตัว ออกจากกันหลังชนในการชนแบบนี้ จะ เกิดการอนุรักษ์ โมเมนตัมแต่พลังงาน จลน์รวมจะไม่คงที่ เนื่องจากเสียพลังงาน จลน์ไปเป็นพลังงานในรูปอื่น เช่น ทำให้ วัตถุเสียรูปทรง เกิดเสียงดัง มีประกายไฟ ดูภาพ การชน ดูภาพ การชน

7 การชนแบบไม่ยืดหยุ่น สมบูรณ์ Completely Inelastic Collision คือการที่วัตถุชนกันแล้ว วัตถุมีการติดกัน ไปหลังชนกัน ในการชนแบบนี้ จะเกิดการ อนุรักษ์โมเมนตัมแต่พลังงานจลน์รวมจะ ไม่คงที่ เนื่องจากเสียพลังงานจลน์ไปเป็น พลังงานในรูปอื่น เช่นเดียวกันกับชนแบบ ไม่ยืดหยุ่น ดูภาพ การชน ดูภาพ การชน

8 ลอง คิดดู 1 วัตถุมวล 2 kg วิ่ง ด้วยความเร็ว 4 m/s เข้าชนมวล 10 kg ซึ่งหยุดอยู่กับที่ ถ้าการชนครั้งนี้ไม่มีการ สูญเสียพลังงานจลน์ จงหาขนาดและ ทิศทางของความเร็วหลังชนวัตถุทั้งสอง วัตถุมวล 2 kg วิ่ง ด้วยความเร็ว 4 m/s เข้าชนมวล 10 kg ซึ่งหยุดอยู่กับที่ ถ้าการชนครั้งนี้ไม่มีการ สูญเสียพลังงานจลน์ จงหาขนาดและ ทิศทางของความเร็วหลังชนวัตถุทั้งสอง 4 m/s v1v1 v2v2

9 ลองคิด ดู 2 ปล่อยทรงกลม มวล 4 kg จากตำแหน่งที่เชือกอยู่ในแนว ระดับให้เข้าชนแท่งไม้มวล 5 kg ซึ่งวาง นิ่งบนพื้นราบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความ เสียดทาน 0.5 ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่น จงหาว่าแท่งไม้จะไถลไปบนพื้นได้ระยะ s เป็นเท่าไร กำหนดเชือกยาว 3 เมตร ปล่อยทรงกลม มวล 4 kg จากตำแหน่งที่เชือกอยู่ในแนว ระดับให้เข้าชนแท่งไม้มวล 5 kg ซึ่งวาง นิ่งบนพื้นราบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความ เสียดทาน 0.5 ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่น จงหาว่าแท่งไม้จะไถลไปบนพื้นได้ระยะ s เป็นเท่าไร กำหนดเชือกยาว 3 เมตร S

10 ลองคิด ดู 3 ลูกปืนมวล 3 กรัม มี ความเร็ว 700 m/s วิ่ง ทะลุผ่านแท่งไม้มวล 600 กรัม ทำให้แท่งไม้มี ความเร็ว 2 m/s ความ ร้อนของลูกปืนหลังทะลุ แท่งไม้ทันทีเป็นเท่าไร ถ้าพลังงานจลน์ที่ สูญเสียเป็นความร้อน ทั้งหมด

11 ลองคิด ดู 4 ยิงลูกปืนมวล 10 กรัม ในแนวระดับเข้าไปฝัง ในเป้ามวล 5 กิโลกรัม ซึ่งผูกเชือก แขวนไว้ในแนวดิ่ง เป้าจะแกว่งขึ้นไปสูง กว่าตำแหน่งเดิม 20 เซนติเมตร จงหา ความเร็วลูกปืนที่เข้า ฝังเป้า 20 cm

12 ลองคิด ดู 5 วัตถุมวล m 1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u เข้าชนวัตถุมวล m 2 ที่ผูกติดกับสปริง ดังรูป โดยมวล m 1 จะเคลื่อนที่ถอยหลังกลับมาด้วยความเร็ว v จงหาว่าสปริงถูกอัดเข้าไปเป็นระยะ เท่าไร กำหนดให้ ค่านิจของสปริง k และ พื้นลื่น u

13 ลองคิด ดู 6 แท่งไม้มวล m 1 = 2.0 kg ไถลไปตามพื้นที่ไม่มีความฝืดด้วย อัตราเร็ว 10 m/s ข้างหน้าของมันมีแท่ง ไม้มวล m 2 = 5.0 kg เคลื่อนที่ด้วย อัตราเร็ว 3.0 m/s ในทิศเดียวกัน สปริงมี มวลน้อยมากและมีค่านิจสปริง k = 1120 N/m ติดด้านหลังมวล m 2 ดังรูป เมื่อแท่ง ไม้ทั้งสองชนกัน สปริงจะถูกอัดมากที่สุด เท่าใด สมมติสปริงไม่โค้งงอและยัง เป็นไปตามกฎของฮุค ระหว่างสปริงยุบตัว 3 m/s 10 m/s

14 การชนใน 2 มิติ Collisions in Two Dimension การชนกันในสองมิติเป็นการชนกันของ วัตถุบนระนาบเดียวกัน แนวการชนไม่ผ่าน จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุทั้งสอง การชน ในสองมิติแตกต่างจากการชนในหนึ่งมิติ คือ วัตถุสองสิ่งที่ชนกันจะมีการเคลื่อนที่ แยกออกทำมุมต่อกัน เช่น การชนกันของ ลูกบิลเลียดหรือสนุ๊กเกอร์ ลูกบิลเลียดหรือ สนุ๊กเกอร์จะกระเด็นแยกออกทำมุมต่อกัน

15 การชนในสองมิติแบบยืดหยุ่น ผลรวมของโมเมนตัมของระบบ และ ผลรวมของพลังงานจลน์ของระบบมี ค่าคงตัวและถ้าในการชนของมวลที่ เท่ากันชนกันโดยมวลก้อนหนึ่งวิ่งเข้า ชนมวลอีกก้อนหนึ่งที่อยู่นิ่ง แบบ หลังจากชนกันแล้ววัตถุทั้งสอง จะแยกจากกันเป็นมุม 90 องศา ส่วน การชนแบบไม่ยืดหยุ่น ผลรวมของ โมเมนตัมของระบบมีค่าคงตัว แต่ ผลรวมของพลังงานจลน์ของระบบ มี ค่าไม่คงตัว

16 m m m m 1 1

17 m m m m 2 2

18 สมการ 1 ลบกับ สมการ 2 จะได้ ซึ่งค่า 2v 1 v 2 cos  = 0 จะเป็นจริง ได้ถ้า cos  = 0 นั่นคือ cos90 = 0   = 90 นั่นคือ การชนกันในสองมิติแบบ ยืดหยุ่น ถ้ามวลของวัตถุเท่ากัน โดย วัตถุหนึ่งวิ่งเข้าชนอีกวัตถุหนึ่งที่อยู่ นิ่ง วัตถุจะแยกกันไปเป็นมุมฉาก ดูภาพ การชน ดูภาพ การชน 1 1 2 2

19 ลองคิด ดู 1 วัตถุ A และ B มีมวล เท่ากัน A วิ่งชน B ที่อยู่นิ่งในแนวไม่ผ่าน จุดศูนย์กลางมวล ทำให้ A เบนจากแนว เดิม 30 o ถ้า A ก่อนชนมีอัตราเร็ว 6 m/s และการชนนี้เป็นแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ หลังชน A และ B มีอัตราเร็วเท่าไร วัตถุ A และ B มีมวล เท่ากัน A วิ่งชน B ที่อยู่นิ่งในแนวไม่ผ่าน จุดศูนย์กลางมวล ทำให้ A เบนจากแนว เดิม 30 o ถ้า A ก่อนชนมีอัตราเร็ว 6 m/s และการชนนี้เป็นแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ หลังชน A และ B มีอัตราเร็วเท่าไร A B A B 6 m/s 30 o

20 ลอง คิดดู 2 วัตถุ B มีมวลเป็น 2 เท่าของวัตถุ A วัตถุ A และ B วิ่งเข้า หากันเป็นมุมฉาก เมื่อชนกันแล้วจะ ติดกันไปด้วยอัตราเร็ว ทำมุม 30 o กับ แนว A ถ้า A วิ่งชนด้วยอัตราเร็ว 30 m/s จงหาอัตราเร็วก่อนชนของรถ B และ อัตราเร็วหลังชนรถทั้งสอง วัตถุ B มีมวลเป็น 2 เท่าของวัตถุ A วัตถุ A และ B วิ่งเข้า หากันเป็นมุมฉาก เมื่อชนกันแล้วจะ ติดกันไปด้วยอัตราเร็ว ทำมุม 30 o กับ แนว A ถ้า A วิ่งชนด้วยอัตราเร็ว 30 m/s จงหาอัตราเร็วก่อนชนของรถ B และ อัตราเร็วหลังชนรถทั้งสอง


ดาวน์โหลด ppt การชน ( Collision ) การชน ( Collision ) ในการชนกันของวัตถุ วัตถุแต่ละ ชิ้น จะเกิดการแลกเปลี่ยน ความเร็ว และทิศทางในการ เคลื่อนที่ โดยอาศัยกฎการ อนุรักษ์โมเมนตัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google