งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

3 ปูนพ่นพร้อมฉาบ เสือ มอร์ต้า
ปูนแห่งดีไซน์ ปูนพ่นพร้อมฉาบ เสือ มอร์ต้า

4

5

6 ปัญหาและอุปสรรค ธุรกิจก่อสร้าง

7

8

9 เทคโนโลยี (Technology) สุนทรียะ (Aesthetic) กระบวนการ (Process)
ความลงตัว เทคโนโลยี (Technology) สุนทรียะ (Aesthetic) กระบวนการ (Process)

10

11

12 (1) การสร้างวัฒนธรรมให้ “คน” เป็นศูนย์กลาง
บันได 6 ขั้นของการเป็น องค์กรแห่งดีไซน์ (1) การสร้างวัฒนธรรมให้ “คน” เป็นศูนย์กลาง

13

14

15 (2) เฝ้าติดตามบริบทและพฤติกรรมของลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง

16

17

18 (3) ลงทุนดีไซน์ วิจัย และ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ

19

20

21 (4) สร้าง “ทีมงาน” แบบ บูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร

22

23

24 (5) พัฒนากระบวนการ ด้วย การทดลองที่ง่ายและเร็ว

25

26

27 (6) ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ธุรกิจ

28

29

30 ปูนพ่นพร้อมฉาบ เสือ มอร์ต้า
ปูนแห่งดีไซน์ ปูนพ่นพร้อมฉาบ เสือ มอร์ต้า

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google