งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

3 ปูนแห่งดีไซน์ ปูนพ่นพร้อมฉาบ เสือ มอร์ต้า

4

5

6 ปัญหาและ อุปสรรค ธุรกิจก่อสร้าง

7

8

9 ความลงตัว เทคโนโลยี (Technology) สุนทรียะ (Aesthetic) กระบวนการ (Process)

10

11

12 (1) การสร้างวัฒนธรรม ให้ “ คน ” เป็นศูนย์กลาง บันได 6 ขั้นของการ เป็น องค์กรแห่งดีไซน์

13

14

15 (2) เฝ้าติดตามบริบท และพฤติกรรมของลูกค้า อย่าง ต่อเนื่อง

16

17

18 (3) ลงทุนดีไซน์ วิจัย และ พัฒนาเพื่อตอบสนอง ความต้องการ

19

20

21 (4) สร้าง “ ทีมงาน ” แบบ บูรณาการ เน้นการมีส่วน ร่วมพัฒนาองค์กร

22

23

24 (5) พัฒนากระบวนการ ด้วย การทดลองที่ง่ายและเร็ว

25

26

27 (6) ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอกเพื่อเสริม ศักยภาพให้แก่ธุรกิจ

28

29

30 ปูนแห่งดีไซน์ ปูนพ่นพร้อมฉาบ เสือ มอร์ต้า

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google