งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลายชีวิต (MANY LIVES) TU 115 มนุษย์กับผลงาน สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลายชีวิต (MANY LIVES) TU 115 มนุษย์กับผลงาน สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลายชีวิต (MANY LIVES) TU 115 มนุษย์กับผลงาน สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม

2 ผลงานสร้างสรรค์ “FASHION SHOOTING”

3 เจ้าลอย

4 จั่น ผล พระเอก

5 พรรณี

6 ท่านชายเล็ก

7 ละม่อม

8 โนรี

9 ทองโปรย

10 Fashion Set

11

12

13 การเปรียบเทียบลักษณะการใช้ ภาษาในเรื่อง ภาษาธรรมดา อากาศหนาวมาก ยาย พริ้มอาศัยความร้อนจาก กองไฟทำให้ตัวอุ่น ยายพริ้มไม่เคยคิดเลยว่า เด็กที่แกเอามาเลี้ยงจะ เนรคุณแก ภาษาภาพพจน์ ยายพริ้มก่อไฟแล้วก็นั่ง กอดกองไฟอยู่ครู่หนึ่ง เพื่อให้เลือดฝาดของแก ซึ่งดูเหมือนจะขอดข้น เพราะความหนาวได้รับ ความอบอุ่นกระจายไปทั่ว ยายพริ้มแกไม่รู้ว่าสัตว์ที่ แกเอามาแนบไว้กับอกนั้น มิใช่มนุษย์ แต่เป็นงูเห่าที่ มีพิษร้าย เมื่อได้รับความ อบอุ่นจนฟื้นชีวิตมาแล้ว ก็ จะกัดเอาร่างที่ให้ความ อบอุ่นให้ชีวิตแก่มันนั่นเอง

14 ตัวอย่างพลังคำที่ใช้แสดง ความเป็นเจ้าของ และก็เป็นเพราะเหตุที่ครูเรียกว่า “ หม่อมเจ้าชาย เล็ก ” นั่นเอง หนทางที่ท่านชายเล็กจะคบเด็ก นักเรียนอื่นโดยสนิทสนม ก็มีกำแพงมากั้นกางไว้ กำแพงนั้นคือความเป็นเจ้า ฐานันดรของหม่อมเจ้าที่ค้ำอยู่ ที่ครอบงำอยู่ตั้งแต่ เกิดมาเป็นตัวตนนั้น ดูเป็นเงามหึมาที่ น่าสะพรึงกลัวหนักหนา ฐานันดรที่ผิดคนธรรมดานั้น กำลังจะเริ่มเป็นแผล ติดตัว ชาติกำเนิดอันสูงผิดคน แต่ปราศจากอุปกรณ์ใดๆที่ จะรักษาความผิดแผกนั้นไว้ กลายเป็นปีศาจร้ายที่ คอยหลอกหลอน ความเป็นเจ้าเป็นเครื่องพันธนาการ


ดาวน์โหลด ppt หลายชีวิต (MANY LIVES) TU 115 มนุษย์กับผลงาน สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google