งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลายชีวิต (MANY LIVES)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลายชีวิต (MANY LIVES)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลายชีวิต (MANY LIVES)
TU 115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม

2 ผลงานสร้างสรรค์ “FASHION SHOOTING”

3 เจ้าลอย

4 จั่น ผล พระเอก

5 พรรณี

6 ท่านชายเล็ก

7 ละม่อม

8 โนรี

9 ทองโปรย

10 Fashion Set

11 Fashion Set

12 Fashion Set

13 การเปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาในเรื่อง
ภาษาธรรมดา อากาศหนาวมาก ยายพริ้มอาศัยความร้อนจากกองไฟทำให้ตัวอุ่น ยายพริ้มไม่เคยคิดเลยว่าเด็กที่แกเอามาเลี้ยงจะเนรคุณแก ภาษาภาพพจน์ ยายพริ้มก่อไฟแล้วก็นั่งกอดกองไฟอยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้เลือดฝาดของแก ซึ่งดูเหมือนจะขอดข้นเพราะความหนาวได้รับความอบอุ่นกระจายไปทั่ว ยายพริ้มแกไม่รู้ว่าสัตว์ที่แกเอามาแนบไว้กับอกนั้นมิใช่มนุษย์ แต่เป็นงูเห่าที่มีพิษร้าย เมื่อได้รับความอบอุ่นจนฟื้นชีวิตมาแล้ว ก็จะกัดเอาร่างที่ให้ความอบอุ่นให้ชีวิตแก่มันนั่นเอง

14 ตัวอย่างพลังคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ
และก็เป็นเพราะเหตุที่ครูเรียกว่า “หม่อมเจ้าชายเล็ก” นั่นเอง หนทางที่ท่านชายเล็กจะคบเด็กนักเรียนอื่นโดยสนิทสนม ก็มีกำแพงมากั้นกางไว้ กำแพงนั้นคือความเป็นเจ้า ฐานันดรของหม่อมเจ้าที่ค้ำอยู่ ที่ครอบงำอยู่ตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวตนนั้น ดูเป็นเงามหึมาที่น่าสะพรึงกลัวหนักหนา ฐานันดรที่ผิดคนธรรมดานั้น กำลังจะเริ่มเป็นแผลติดตัว ชาติกำเนิดอันสูงผิดคน แต่ปราศจากอุปกรณ์ใดๆที่จะรักษาความผิดแผกนั้นไว้ กลายเป็นปีศาจร้ายที่คอยหลอกหลอน ความเป็นเจ้าเป็นเครื่องพันธนาการ


ดาวน์โหลด ppt หลายชีวิต (MANY LIVES)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google