งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ ข้าพเจ้าตามวาจา ของท่านเถิด “ ( ลก 1,38 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ ข้าพเจ้าตามวาจา ของท่านเถิด “ ( ลก 1,38 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 " ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ ข้าพเจ้าตามวาจา ของท่านเถิด “ ( ลก 1,38 )

3 พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาจะเปิดเผยให้เราทราบ เช่นเดียวกับที่ ทรงเปิดเผยให้กับพระนางมารีย์ว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ ให้เราทราบถึงรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเรา

4 ดูเหมือนพระองค์ทรงอยากจะบอกกับเราว่า ลูกต้องการให้เราทำให้ตัวลูก ชีวิตของลูกเป็นผลงานชิ้นเอกมิใช่หรือ? ถ้าเช่นนั้น จงเดินตามหนทางที่เราจะชี้นำให้ลูกเถิด แล้วลูกจะเป็นอย่าง ที่เราได้คิดไว้ในใจของเราตั้งแต่นิรันดร์กาลมาแล้ว

5 เราคิดถึงลูก เรารักลูกและเรียกหาลูก เราบอกความ ประสงค์ของเราแก่ลูก เราจะเผยแสดงให้ลูกเห็น ตัวตนที่แท้จริงของลูก"

6

7 พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเส้นด้ายทองที่ทรงถักทอเป็นลวดลายศักดิ์สิทธิ์ ตลอดชีวิตของเราบนโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า พระประสงค์ของพระเจ้า เป็นแผนการที่เริ่มแล้วตั้งแต่นิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล เริ่มจากในพระดำริ ของพระเป็นเจ้า แล้วลงมายังโลกมนุษย์และสิ้นสุดลงที่เมืองสวรรค์

8 แต่เพื่อที่จะทำให้แผนการของพระองค์ที่ทรงวางไว้สำเร็จสมบูรณ์ไป พระองค์ ทรงถามความสมัครใจของเรา ดังที่ได้ทรงกระทำกับพระนางมารีย์ เป็นวิธีนี้ เท่านั้นที่จะทำให้พระวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้สำหรับเราสำเร็จไป ดังนั้น เป็น เราด้วย ที่ถูกเรียกให้ตอบรับเช่นเดียวกับพระนางมารีย์ว่า

9 " ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ ข้าพเจ้าตามวาจา ของท่านเถิด “ ( ลก 1,38 )

10 แน่นอนว่า พระประสงค์ของพระเจ้านั้นไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับของ พระนางมารีย์เสมอไป เราจำเป็นต้องวอนขอความสว่างเพื่อจะได้ เข้าใจพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

11 เราต้องตั้งใจฟังเสียงของพระองค์ภายในใจเราอย่างดี ด้วยความจริงใจ และ ถ้าจำเป็น เราอาจต้องขอคำแนะนำจากผู้ที่ช่วยเราได้ แต่เมื่อเราได้เข้าใจถึง พระประสงค์ของพระองค์แล้ว เราจง "ตอบรับ" ทันที

12 อันที่จริง เราต้องเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ และงดงามที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราคงไม่ต้องอึดอัดวุ่นวายใจที่ จะ 'ทำตาม' พระประสงค์ของพระองค์

13 ตรงกันข้าม เราจะมีความสุขที่ 'สามารถ' ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ สามารถติดตามแผนการของพระองค์ เพื่อว่า ความคิดของพระองค์สำหรับ เราจะเป็นจริงขึ้นมา มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ฉลาดที่สุดที่เราสามารถทำได้

14

15

16 แต่ถ้าเราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นความรักและเราวางใจในพระองค์ เราทราบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และผู้อยู่รอบ ข้างเรานั้น ก็เพื่อความดีของเราและของผู้ที่อยู่รอบข้างเราด้วย

17

18 เราต้องเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความยินดี หรือความเจ็บปวด ไม่มีสิ่งใด สถานการณ์ใด ไม่ว่าใน ครอบครัว ในที่ทำงาน ในโรงเรียน สภาพการณ์ต่างๆทั้งทางวัตถุและ ทางศีลธรรมที่ไม่มีความหมาย

19 ตรงกันข้าม ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์รวมทั้งผู้คนล้วนเป็นสื่อที่บ่งบอก ข่าวสารจากพระเป็นเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนช่วยทำให้แผนการของ พระองค์ที่ทรงวางไว้สำเร็จไป ซึ่งเราจะค่อยๆค้นพบไปทีละวันๆ ด้วยการทำ ตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าดังเช่นพระแม่มารีย์

20 คำพูดของพระแม่มารีย์ที่ว่า 'ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า' จะกลับ กลายเป็นความรักของเราที่ตอบสนองความรักของพระเป็นเจ้า จะช่วย ให้เราหันไปหาพระองค์เสมอ ด้วยการรับฟังและนอบน้อมเชื่อฟัง ปรารถนาแต่เพียงการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ อยากเป็น ตามที่พระองค์ต้องการให้เราเป็น

21 " ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ ข้าพเจ้าตามวาจา ของท่านเถิด “ ( ลก 1,38 )

22 เราจะเจริญชีวิตพระวาจานี้ได้อย่างไร ในทางปฏิบัติ การ ‘ตอบรับ' พระวาจาของพระเป็นเจ้าหมายถึง การทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ ทรงขอให้เราทำในทุกๆเวลาปัจจุบันอย่างดีและอย่างสมบูรณ์แบบ

23 เราต้องทุ่มเทตัวเราทั้งหมดกับสิ่งที่เรากำลังทำ ขจัดสิ่งอื่นๆออกไป ปล่อยวางความคิด ความปรารถนา ความทรงจำที่ไม่เกี่ยวข้อง

24 ให้เราบอกกับพระองค์ ก่อนทำกิจการแต่ละอย่าง ว่า ขอให้เป็นไปตามพระ ประสงค์ของพระองค์ ขอให้พระประสงค์ของ พระองค์สำเร็จไป ในแต่ ละนาที แต่ละเวลาปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเรียง ชิ้นกระเบื้องแห่งชีวิต เล็กๆของเราทีละชิ้นๆ ให้ เป็นภาพโมเสกชีวิต ที่ สวยงาม พิเศษ ไม่ซ้ำ แบบใคร ที่พระเป็นเจ้า ทรงออกแบบสำหรับเรา แต่ละคนไว้แล้วในดวง พระทัยของพระองค์

25 เราสามารถพูดต่อหน้าพระประสงค์ทุกอย่างของพระเป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บปวด ความยินดีหรือความไม่ยินดีได้ว่า "ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า ตามวาจาของท่านเถิด" หรือตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราในบท "ข้าแต่พระ บิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" ว่า ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไป'

26 " ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้ เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด “ ( ลก 1,38 ) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนธันวาคม 2002 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt " ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ ข้าพเจ้าตามวาจา ของท่านเถิด “ ( ลก 1,38 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google