งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2011 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด” (มาร์โก 14,36)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2011 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด” (มาร์โก 14,36)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2011

3 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด” (มาร์โก 14,36)

4 พระเยซูเจ้าทรงอยู่ที่สวนมะกอกที่เรียกกันว่าสวนเกทเสมนี ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงรอคอยอย่างใจจดใจจ่อมาถึงแล้ว เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในพระชนมชีพของพระองค์

5 พระเยซูเจ้าทรงเอน พระวรกายลงกับพื้นดิน ทรงเรียก “พระบิดา” ด้วยความไว้วางใจ ทรงภาวนาว่า “โปรดทรง เอาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้า เถิด” เพื่อเป็นการอ้างถึง พระมหาทรมานและการ สิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงขอให้ช่วง เวลานั้นผ่านไป... แต่ที่สุดพระองค์ทรงวาง พระทัยในพระประสงค์ ของพระบิดาอย่างบริบูรณ์

6 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด”

7 พระเยซูเจ้าทรงทราบ ดีว่า พระทรมานของ พระองค์มิได้เป็นมา โดยบังเอิญ และมิใช่ เป็นการตัดสินของ มนุษย์ แต่เป็นแผนการ ของพระเจ้า พระองค์ จะถูกตัดสินอย่าง อยุติธรรม ผู้คนจะไม่ ยอมรับพระองค์ แต่ “ถ้วยกาลิกส์”แห่ง ความทุกข์นี้มาจาก พระหัตถ์พระเจ้า

8 พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า พระบิดาเจ้าทรงมีแผนการแห่ง ความรักสำหรับเราแต่ละคน ทรงรักเราด้วยความรักเฉพาะ หากเราเชื่อในความรักนี้ และตอบสนองด้วยความรักของเรา นี่คือเงื่อนไขสำคัญ พระองค์จะทรงนำทุกสิ่งไปสู่ความดี

9 สำหรับพระเยซู เจ้าแล้วไม่มีสิ่งใด เกิดขึ้นโดย บังเอิญ รวมทั้ง พระทรมาน ความตาย และ การกลับคืนพระ ชนมชีพ

10 หลังจากพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ เราฉลองการกลับคืน พระชนมชีพของพระองค์อย่างสง่าในเดือนนี้ ตัวอย่างของพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ จะต้องเป็นความ สว่างให้กับชีวิตของพวกเรา

11 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งต่างๆรอบตัวเรา หรือสิ่งใดๆที่ทำ ให้เรา เจ็บปวด เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงรัก เรา หรือพระองค์ผู้ทรงรักเราเสมอทรงยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

12 ดังนั้น ทุกอย่างจะมีความหมายสำหรับเรา ทุกอย่างจะมี ประโยชน์มาก แม้บางกรณีจะดูเหมือนว่าเข้าใจไม่ได้ หรือไม่ น่ามีคุณค่าอะไร รวมทั้งสิ่งที่เรารู้สึกว่าจะก่อให้เกิดความ เจ็บปวดมากๆกับเรา

13 ขอเพียงให้เรากล่าวซ้ำได้เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า ด้วยความไว้วางใจในความรักของพระบิดาว่า

14 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด”

15 พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการเจริญชีวิต เราโมทนาคุณ พระองค์ด้วยความชื่นชมในพระพรแห่งชีวิต แต่บางครั้ง น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวัง ซึ่งบางครั้ง แสดงออกมาในรูปแบบของความทุกข์...

16 น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับเรา เชิญชวนเรา และเป็นหนทางหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงความรัก ของพระองค์ เพื่อให้ชีวิตที่สมบูรณ์ของพระองค์แก่เรา

17 เราอาจจะเปรียบเทียบพระ ประสงค์ของพระเจ้า เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่เปล่ง ลำแสงออกมา ลำแสงนั้นคือ พระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับเราแต่ละคน แต่ละคน เดินตามลำแสงของตน ซึ่งต่างจากลำแสงของคนที่ อยู่ใกล้ๆ แต่ลำแสงของแต่ ละคนก็เป็นลำแสงของดวง อาทิตย์ คือเป็นพระประสงค์ ของพระเจ้า

18 ดังนั้น ให้เราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น แต่ว่าพระ ประสงค์ของพระเจ้าสำหรับแต่ละคนนั้นต่างกัน และลำแสงนี้ยิ่ง เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เท่าไรก็จะยิ่งเข้าใกล้กันเเละกัน

19 เราก็เช่นกัน ยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้า ด้วยการปฏิบัติตาม พระประสงค์ของพระองค์อย่างดีที่สุด เราจะยิ่งใกล้ชิด กัน และที่สุดเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน

20 เมื่อเราเจริญชีวิตเช่นนี้ ทุกสิ่งในชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไป แทนที่เราจะไปหาแต่คนที่เราชอบและรักเท่านั้น เราจะไปกับทุก คนที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้มาใกล้ชิดเรา

21 หรือแทนที่เราจะทำเฉพาะสิ่งที่เราชอบ เรากลับพร้อมจะ กระทำทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้เราปฏิบัติมากกว่า

22 หากเราตั้งใจทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในแต่ละขณะ สิ่งที่ ตามมาก็คือ เราเองจะตัดสละจากสิ่งของและไม่ผูกใจติดกับการ เป็นเจ้าของ แต่จะแสวงหา พระเจ้าเท่านั้น

23 เราจะพบความยินดีบริบูรณ์ ขอเพียงให้เราเจริญชีวิตขณะ ปัจจุบันอย่างดี ครบถ้วน และปฏิบัติตามพระประสงค์ของ พระเจ้าในช่วงขณะเวลานั้น และเรากล่าวซ้ำๆว่า

24 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด”

25 เวลาที่ผ่านไปในอดีตคือจบไปแล้ว เวลาในอนาคตก็ยังมาไม่ถึง จงดูคนเดินทางในรถไฟ เพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทาง เขาไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาในรถไฟ เพียงแต่นั่งเฉยๆก็พอ

26 เช่นเดียวกัน เราต้องอยู่ในขณะปัจจุบัน รถไฟแห่งกาลเวลา จะเคลื่อนไปเอง เราจะรักพระเจ้าได้ก็แต่ในเวลาปัจจุบันที่ พระองค์ประทานให้เรา ขอให้เราตอบรับอย่างเข้มข้นจริงจัง และอย่างมีชีวิตชีวาต่อพระประสงค์ของพระองค์

27 ขอให้เราใส่ใจในรอยยิ้มที่เราต้องให้ งานที่เราต้องทำ รถที่เราต้องขับ อาหารที่เราต้องเตรียม กิจกรรมที่จะ ต้องจัด คนมีทุกข์ที่เราจะต้องช่วย

28 ความทุกข์และความเจ็บปวดจะไม่ทำให้เราหวาดกลัว หากเรากระทำเช่นพระเยซูเจ้า คือ พระองค์รู้ดีว่าสิ่งนั้น เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คือเป็นความรักสำหรับเรา แต่ละคน และยิ่งกว่านั้น เราอาจภาวนาได้ว่า

29 “ พ ร ะ เ จ้ า ข้ า โ ป ร ด อ ย่ า ใ ห้ ข้ า พ เ จ้ า ก ลั ว สิ่ ง ใ ด เ ล ย เ พ ร า ะ ว่ า ทุ ก สิ่ ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ น พ ร ะ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ พ ร ะ เ จ้ า ข้ า โ ป ร ด อ ย่ า ใ ห้ ข้ า พ เ จ้ า ป ร า ร ถ น า อ ย า ก ไ ด้ สิ่ ง ใ ด เ พ ร า ะ ว่ า ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ น่ า ป ร า ร ถ น า น อ ก จ า ก พ ร ะ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ใ น ชี วิ ต จ ะ มี อ ะ ไ ร ที่ สำ คั ญ ม า ก ก ว่ า พ ร ะ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ อี ก เ ล่ า จ ง อ ย่ า ใ ห้ ข้ า พ เ จ้ า เ ป็ น ห่ ว ง กั ง ว ล ใ น สิ่ ง ใ ด เ ล ย เ พ ร า ะ ทุ ก สิ่ ง เ ป็ น พ ร ะ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ โ ป ร ด อ ย่ า ใ ห้ ข้ า พ เ จ้ า ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น สิ่ ง ใ ด เ พ ร า ะ ทุ ก สิ่ ง เ ป็ น พ ร ะ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ”

30 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด” คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต เมษายน 2011 “อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจข้าพเจ้า แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์เถิด” (มาร์โก 14,36)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google