งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Volunt eer สำหรับข้าพเจ้า แรงดึงดูด และ แรงจูงใจ ของ งานการทำงานภัยพิบัติคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Volunt eer สำหรับข้าพเจ้า แรงดึงดูด และ แรงจูงใจ ของ งานการทำงานภัยพิบัติคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Volunt eer สำหรับข้าพเจ้า แรงดึงดูด และ แรงจูงใจ ของ งานการทำงานภัยพิบัติคือ

2 แม่นแล้ว เพราะคุณสมบัติและ พฤติกรรมอาสาสมัครนั้น และพฤติกรรมอาสาสมัคร เป็นกันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เป็นกันได้ทุกเพศทุก วัย ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ทุกความเชื่อทาง การเมือง เป็นโรคเรื้อรัง คือ เป็นแล้ว อยากเป็นอีก อยากเป็น อีกเรื่อยๆ เพราะเป็นแล้วมีความสุข แถมยังเป็นโรคติดต่อ คือ พอบอกเพื่อนว่าเราเป็น แล้ว เพื่อนก็อยากมาเป็นด้วย

3 จากนั้นก็ทำมา เรื่อยๆ ทำต่อไปหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น จุด เริ่มต้น ของปรากฏการณ์ อาสาสมัคร ที่สำคัญนั้นมาจากเหตุการณ์ อาสาสมัครสึ นามิ

4 อาสานาร์กีส ASEAN

5 อาสาลับแล คนค้นโคลน ( อุตรดิตถ์ )

6 ใช้ มือ ใช้ ใจ ใช้ สมอง มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบแยกได้ ยากและยังมีสิ่งที่ต้องเข้าใจ คือ ทรัพยากรที่อาสาสมัครต้องใช้ในการทำงาน คือ ธรรมชาติของ ธรรมชาติ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพฯลฯ การจัดการ “ คน ” การทำความเข้าใจกับความ หลากหลายทางความคิด การโยงความร่วมมือของคนเข้าด้วยกันเป็น บทเรียนที่ค้นหาได้ไม่สิ้นสุด ธรรมชาติของการ จัดการ การจัดการอาสาสมัคร ก็เป็นอีกบทเรียนที่ ค้นพบจากธรรมชาติของการจัดการ

7 ปรากฏการณ์อาสาสมัคร ในภาวะปกติ ประชาชนทั่วไปมีทั้งที่พร้อมและไม่ พร้อมที่จะร่วมงาน

8 กองก ลาง กอง หลัง เมื่อเกิดเหตุ คนที่กายพร้อม ใจพร้อมก็จะเสนอตัว เข้ามาในกองหลังและกองกลาง ขบวน อาสาส มัคร “ ชาว IT ทั่วไป ” จะสนองตอบกับ งานภัยพิบัติได้ยังไงบ้าง

9 ภารกิ จ 1 ภารกิ จ 3 ภารกิ จ 5 ภารกิ จ 2 ภารกิ จ 4 กองหน้ากองหน้า กอง หลัง กอง กลา ง ขบวน อาสา สมัคร กองหน้า กองกลาง หรือ กองหลัง มันอยู่ที่ตนต้องเลือก POSITION ตัวเองก่อน ว่าเรา พร้อมที่จะเป็น ที่จริงเป็นทั้งสองกองได้พร้อมๆกันนะ ขึ้นอยู่ที่ทรัพยากรของเรา

10 มันอยู่ที่ตนต้องเลือก POSITION ตัวเอง ก่อน ว่าเราพร้อมที่จะเป็น กองหน้า กองกลาง หรือ กองหลัง “ ชาว IT ทั่วไป ” จะสนองตอบกับ งานภัยพิบัติได้ยังไงบ้าง คำตอบคือ ที่จริงเป็นทั้งสองกองได้พร้อมๆกันนะ ขึ้นอยู่ที่ทรัพยากรของเรา

11 ซึ่งบทเรียนที่สั่งสมมา ทำให้เรา ได้หลักในการทำงานจริงๆว่า

12 หลักในการเอาเทคโนโลยี มาใช้กับภัยพิบัติ “ ต้องยืดหยุ่น ” “ ต้องแชร์ได้ ” คือ “ ต้องทำให้มัน ง่ายเข้าไว้ ” และ

13 เพราะ ว่า เราทำงานอยู่บนความ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น... สถานการณ์ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา...USER ที่จะมาทำงานร่วม มีฐานความรู้ ความสามารถ ไม่เท่ากัน... มีคนที่ทำงานร่วมขบวนเป็น จำนวน มาก การแชร์ข้อมูลต้องง่ายและยืดหยุ่น

14 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน การทำงาน อุปกรณ์พื้นฐาน 1. สมอง 2. อุปกรณ์ IT ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไปทำ ภารกิจกับกองหน้า มาดูกันว่าขนอะไรไปบ้าง

15 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 ก็เพราะชีวิตมันต้องมี ส ส ส สนุ ก รักที่จะ ทำ สะใ จ เวลาทำ สำเร็จ สน อง ตอบโจทย์ที่ ชุมชนขาด


ดาวน์โหลด ppt Volunt eer สำหรับข้าพเจ้า แรงดึงดูด และ แรงจูงใจ ของ งานการทำงานภัยพิบัติคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google