งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Utility ( โปรแกรม อรรถประโยชน์ ) ช่วยในการอำนวยความสดวก ในการจัดการต่างๆ เช่น เรียงลำดับข้อมูล ป้องกัน ไวรัส Norton, McCafe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Utility ( โปรแกรม อรรถประโยชน์ ) ช่วยในการอำนวยความสดวก ในการจัดการต่างๆ เช่น เรียงลำดับข้อมูล ป้องกัน ไวรัส Norton, McCafe."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Utility ( โปรแกรม อรรถประโยชน์ ) ช่วยในการอำนวยความสดวก ในการจัดการต่างๆ เช่น เรียงลำดับข้อมูล ป้องกัน ไวรัส Norton, McCafe

2 Language Translator Program โปรแกรมแปล n ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่ เขียนด้วยภาษาต่างๆ –Compiler แปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงเริ่ม ให้โปรแกรมทำงาน –Intrepretation แปลไปพร้อมกับให้เครื่อง ทำงาน

3 ภาษาโปรแกรม n ภาษาเครื่อง n ภาษา Assembly n ภาษาชั้นสูง n ภาษารุ่นที่สี่

4 ภาษาเครื่อง n เป็นคำสั่งที่ประกอบด้วยกลุ่ม ของเลข 0 1 n ถ้าเขียนเป็นภาษาอื่นต้องแปร เป็นภาษาเครื่องก่อน

5 ภาษา Assembly n ใช้สัญลักษณ์ข้อความแทน กลุ่มเลขฐานสอง โดยมี โปรแกรมแปลภาษาคือ Assembler

6 ภาษาชั้นสูง n พัฒนาให้ง่ายต่อการเขียน โดยมีโปรแกรมแปลให้เป็น ภาษาเครื่องโปรแกรมแปล

7 ภาษาชั้นสูง Source Program Compiler Object Program โปรแกรมที่ เป็นภาษาชั้นสูง โปรแกรมที่ เป็นภาษาเครื่อง

8 ภาษาชั้นสูง COBOL--Common Business Oriented Language-- ธุรกิจ FORTRAN-- FORmula TRANslation -- วิทยาศาสตร์ BASIC--Beginner ’ s All Purpose Symbolic Instruction Code

9 ภาษารุ่นที่สี่ n มีความคล้ายคลึงภาษาพูด n ไม่ต้องระบุขั้นตอนการ ทำงานเพียงแต่บอกว่า ต้องการอะไร

10 ภาษารุ่นที่สี่ n แยกได้เป็น 3 กลุ่ม – ใช้ในการจัดฐานข้อมูล – ใช้ในการสร้างรายงาน – ใช้สร้างโปรแกรม

11 ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ Hardware Software Operating system Application software Peopleware

12 Peopleware ( บุคลากร ) n Manager/Director n System Analyst n Programmer –Application Programmer –System Programmer

13 Peopleware ( บุคลากร ) n Operator เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล –Key Operator –Computer Operator


ดาวน์โหลด ppt Utility ( โปรแกรม อรรถประโยชน์ ) ช่วยในการอำนวยความสดวก ในการจัดการต่างๆ เช่น เรียงลำดับข้อมูล ป้องกัน ไวรัส Norton, McCafe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google