งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดคำสั่งที่สร้างให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความหมายของ ซอฟท์แวร์ (Software, Program)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดคำสั่งที่สร้างให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความหมายของ ซอฟท์แวร์ (Software, Program)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดคำสั่งที่สร้างให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความหมายของ ซอฟท์แวร์ (Software, Program)

2  System Software  Application Software  Language Program  Utility Program แบ่งตามประเภท

3 หมายถึงโปรแกรมที่เขียน มาเพื่อให้ทำหน้าที่ จัดการและสนับสนุนการ ทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ เรียกว่า Operating System System Software

4 Seattle Computer Products  IBM, PC-DOS  Microsoft, MS-DOS DOS -- Disk Operating System

5  ควบคุมการติดต่อกับ อุปกรณ์รับส่งข้อมูล  ควบคุมการจัดการไฟล์ หน้าที่หลัก

6 โปรแกรม ไบออส (ROM-BIOS-- Read Only Memory - Basic Input Output System) ควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ IO.SYS (IBM-BIO.SYS) -- RAM ควบคุมการติดต่อกับ อุปกรณ์รับส่งข้อมูล

7 COMMAND.COM เป็นที่ เก็บคำสั่งภายใน ของระบบดอส ทำหน้าที่ วิเคราะห์คำสั่งที่ส่งเข้ามา ทางแป้นพิมพ์ แล้วทำ การแปลความหมายเพื่อ ทำการเรียกใช้คำสั่งนั้นๆ อีกที ควบคุมการจัดการไฟล์

8 คำสั่งที่พิมพ์ลงที่ เครื่องหมาย prompt sign C:\ จะเรียก functions ต่างๆ จาก file ชื่อ MS-DOS.SYS (IBM- DOS.COM) ให้ทำงาน ควบคุมการจัดการไฟล์

9 ตัวอย่างคำสั่งเช่น  edit, copy, dir c:\dir example.doc 10,429 10- 15-98 1:20 ควบคุมการจัดการไฟล์

10  CD MD RD Directory คือการจัด file ที่มี อยู่ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อ ง่ายแก่ค้นหา ควบคุมการจัดไฟล์

11 Directory A DOS RED WHITEGREEN 123 C:\A\RED\1 C:\A\DOS

12 Batch file (autoexec.bat) rem - By Windows 95 Network - C:\WINDOWS\net start C:\PROGRA~1\MCAFEE\VIRUSS~1\SCANPM.EXE C:\WINDOWS\MOUSE.COM PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\BITWARE

13 Windows ระบบปฏิบัติการชนิด หนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุม การทำงานของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คำสั่ง ต่างๆจะถูกซ่อนไว้ ภายใต้ภาพเล็กๆ ที่ เรียกว่า ไอคอน (ICON) Operating Software ( ซอฟท์แวร์ระบบ )

14  GUI, WUI point& click, drag and drop, dialog box, scrolling  Multitasking ลักษณะการทำงาน ของ Windows

15  สนับสนุนการทำงานของ MS-DOS  Plug and Play (Multimedia)  Communication  Utility Programs  Accessibility ลักษณะการทำงาน ของ Windows

16  Windows กรอบ สี่เหลี่ยมบรรจุโปรแกรม หรือ icon  Desktop พื้นที่ว่างบนจอ  Icon สัญลักษณ์ภาพซ่อน คำสั่ง ลักษณะของหน้าจอ

17  Task Bar แสดงสถานะ ของจอภาพ  Start menu แสดงเมนู โปรแกรมที่มีอยู่  Shortcut แสดง icon ที่ ผู้ใช้สามารถ เลือกเข้าสู่ โปรแกรมได้ทันที ลักษณะของหน้าจอ

18

19 การจัดการไฟล์ Windows Explorer เนื้อหา รายละเอียด

20 การจัดการอุปกรณ์ Control Panel

21 การจัดการอุปกรณ์ - Control Panel


ดาวน์โหลด ppt ชุดคำสั่งที่สร้างให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความหมายของ ซอฟท์แวร์ (Software, Program)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google