งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร. โครงสร้างความร่วมมือ มุม มสธ. มุม มสธ. กทม. จังหวัดต่าง ๆ สำนักบรรณ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร. โครงสร้างความร่วมมือ มุม มสธ. มุม มสธ. กทม. จังหวัดต่าง ๆ สำนักบรรณ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร

2 โครงสร้างความร่วมมือ มุม มสธ. มุม มสธ. กทม. จังหวัดต่าง ๆ สำนักบรรณ สารสนเทศ

3

4 ทางไกล อ่านฟังดูฝึก มส ธ. ที่ บ้าน

5 อ่านใกล้ ที่มุม มสธ. เอกสาร หนังสืออ่าน ประกอบ สื่อต่าง ๆ

6 อ่านฟังดูฝึก

7 มีเพียงพอมีในสภาพที่ดี มีเทคโนโลยีที่ พร้อม

8 การ ปฐมนิเทศ การให้บริการ มุม มสธ.

9         มุม มสธ. ศูนย์วิทย์ฯ มสธ. สำนัก บรรณสาร ฯ  เยี่ยมชม  แลกเปลี่ยน หนังสือ / อุปกรณ์  นิทรรศการ / การ แสดง  การส่งเสริมการ อ่าน  เยี่ยมชม  แลกเปลี่ยน หนังสือ / อุปกรณ์  นิทรรศการ / การ แสดง  การส่งเสริมการ อ่าน

10 มุม มสธ. ชมรม นักศึกษา มสธ.( ใน เมือง ) ชมรมนศ. มสธ. นอก เมือง ใช้เทคนิคที่ (9 หน้าถัดไป ) การนัดพบ นศ. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

11 เคล็ดลับเรียนดี สอบได้ ติวเตอร์แม็ค เคล็ดลับเรียนดี สอบได้ ติวเตอร์แม็ค นอกจากอ่าน หนังสือคนเดียว แล้ว ควรลองจัด วันอ่านหนังสือกับ เพื่อน ๆดูบ้าง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงอาจจัด แบ่งเป็นวันละ 1 ชั่วโมง

12 ร่วมกันสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ร่วมกันแก้ไขวิกฤตการ อ่านของชาติ สร้างสรรค์วัฒนธรรม อ่าน ใกล้ - เรียนไกล

13 น้ำมากปลาไม่ตาย อ่านหลาย ๆ สอบไม่ตก ( ท่านอาจารย์กำชัย ทองหล่อ ) น้ำมากปลาไม่ตาย อ่านหลาย ๆ สอบไม่ตก ( ท่านอาจารย์กำชัย ทองหล่อ )


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร. โครงสร้างความร่วมมือ มุม มสธ. มุม มสธ. กทม. จังหวัดต่าง ๆ สำนักบรรณ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google