งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา มสธ. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

2 มุม มสธ. มสธ. โครงสร้างความร่วมมือ สำนักบรรณสารสนเทศ มุม มสธ. มุม มสธ.
มุม มสธ มุม มสธ. กทม จังหวัดต่าง ๆ มสธ. สำนักบรรณสารสนเทศ

3 ปรัชญาการให้บริการการศึกษา อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้
เรียนทางไกล กับ มสธ.

4 ให้บริการแก่นักศึกษา มสธ.
ทางไกล อ่าน ฟัง ดู ฝึก ที่บ้าน มสธ.

5 มุม มสธ. อ่านใกล้ เอกสาร หนังสืออ่านประกอบ สื่อต่าง ๆ ที่มุม มสธ.

6 มีผู้รับปรึกษามากน้อยเท่าไร
อ่าน ฟัง ดู ฝึก

7 สามารถบริการได้เพียงใด
มีเพียงพอ มีในสภาพที่ดี มีเทคโนโลยีที่พร้อม

8 กิจกรรมร่วมกันส่งเสริม
การปฐมนิเทศ การให้บริการมุม มสธ.

9 กิจกรรมการส่งเสริมเครือข่าย :
เครือข่ายผู้บริการ มุม มสธ. ศูนย์วิทย์ฯ มสธ. สำนักบรรณสารฯ เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนหนังสือ/อุปกรณ์ นิทรรศการ/การแสดง การส่งเสริมการอ่าน

10 กิจกรรมการส่งเสริมเครือข่าย :เครือข่ายผู้ใช้
มุม มสธ. ชมรมนศ.มสธ.นอกเมือง ชมรมนักศึกษามสธ.(ในเมือง) ใช้เทคนิคที่ (9 หน้าถัดไป) การนัดพบ นศ. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

11 เคล็ดลับเรียนดีสอบได้
นอกจากอ่านหนังสือคนเดียวแล้ว ควรลองจัดวันอ่านหนังสือกับเพื่อน ๆดูบ้าง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงอาจจัดแบ่งเป็นวันละ 1 ชั่วโมง เคล็ดลับเรียนดีสอบได้ ติวเตอร์แม็ค

12 มสธ. และ มุม มสธ. ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมการอ่าน
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ร่วมกันแก้ไขวิกฤตการอ่านของชาติ สร้างสรรค์วัฒนธรรม อ่านใกล้-เรียนไกล

13 น้ำมากปลาไม่ตาย อ่านหลาย ๆ สอบไม่ตก
(ท่านอาจารย์กำชัย ทองหล่อ)


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google