งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม
สุนทรียสนทนา กับ ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม

2 7 กันยายน 2553

3 &. ได้งานภาคละ 1 ชิ้น(จัดทำคู่มือ)
เพื่อให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด &. ตารางประชุมวิชาการเพียบ(พัฒนา ศักยภาพชาวยุทธ์) &. ข้อเสนอแนะต่อสภาพัฒน์ฯและคงมี เพิ่มเติม

4 8 กันยายน 2553

5 จุดอ่อนจุดแข็งของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์ โดยเฉพาะของผู้ทำงานยุทธศาสตร์ บอกอะไรพวกเรา รู้เขารู้เราจริงหรือ ถ้าจะให้รู้จริงในฐานะนักวิเคราะห์ฯ เราควรจะทำเช่นไร

6 ท่านรองปลัด (เสรี หงษ์หยก)
@.ให้แนวคิดว่า พวกเราต้องรอบรู้ รอบคอบ สนใจสิ่งรอบข้างอย่าได้ละเลยเรื่องราว และรู้จักที่จะมองไปข้างหน้า ด้วยความมีเหตุมีผลด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง คิดง่าย แต่ทำยาก ในทัศนะของพวกเราคงมีบ้างแหละที่แม้แต่จะคิดก็ยาก ทำจึงยิ่งยากกว่า

7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว บอกเราว่าถ้าไม่ตั้งต้น ก็ไม่สำเร็จ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือความตั้งใจ ไม่ย่อท้อ ผู้บริหารคือผู้นำที่สำคัญ ภาคีเครือข่ายก็สำคัญ

8 CONTEXT “บริบท” ทำให้เห็นในสิ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่น ไม่เข้าใจในบริบท
เพื่อจะได้ “ทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็น”

9 ความเข้าใจ ใน “บริบท” จะทำให้ สิ่งที่ทำ มีความหมาย ไม่ทำตามอย่างกัน โดยไม่เข้าใจ

10 9 กันยายน 2553

11 @. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเรื่องเดิมที่ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่ายังมีหนทางใหม่ที่เรานำไปปฏิบัติได้ 1. กระบวนการวางแผนระดับจังหวัด 2. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวางแผน ระดับจังหวัด 3. การวิจัยและประเมินผล 4. การบริหารจัดการด้านระบาดวิทยาระดับ จังหวัด

12 @. ได้ฟังข้อเสนอแนะดีๆหลากหลายจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน @. รู้เรื่อง HIA มากขึ้น @. ตกค่ำเราได้เห็นคนร้องเพลงเพราะ โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขใหม่ ความคับข้องใจเชิงหยอกล้อ ฯลฯ

13 10 กันยายน 2553

14 สุนทรียสนทนา ? สุนทรี = ความงามในธรรมชาติหรือ งานศิลปะที่ทุกคนเข้าใจและ รู้สึกได้ สนทนา = การพูด คุย

15 สุนทรียสนทนา

16 4 ระดับการสนทนา I in me. พูดคุยสนทนาตามข้อมูลเดิมๆ(Downloading)
Reaction I in it. พูดคุยเพื่อค้นหาคำตอบ ผิด/ถูก ตามข้อมูลของเรา (Debate) Redesign I in you. พูดคุยจนรับรู้ความรู้สึกคู่สนทนา (Dialogue) Reframe I in now. สนทนาจนมองหาทางออก และความเป็นไปได้ใหม่ๆ (Generative Dialogue) Presencing

17 ได้อะไรจากเชียงราย - เข้าใจตนเองและเพื่อนมากขึ้น - ของสิ่งเดียวกันมองได้หลายมุมมองตาม ลักษณะหรือประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ - การหยุดคิดสักนิดไม่ทำให้งานเราช้าลงถ้าเรา รู้จักที่จัดลำดับความสำคัญและเข้าใจเนื้องาน นั้นอย่างถ่องแท้ - สติ คือสิ่งให้เรายั้งคิด ระมัดระวัง รอบคอบ - สมาธิ ทำให้เราพักจิต สุขภาพจิตของเราดีขึ้น

18 ของฝากจากผู้สูงวัย

19

20

21 ความคาดหวังของผู้ที่ทำงานมานาน(พอควร)
- คนกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มีความสุข ในการทำงาน - เห็นงานแล้วอยากทำ - งานทุกชิ้นเป็นสิ่งท้าทาย - หน่วยงานอื่นรู้จัก เชื่อถือ ยอมรับ - เจ้านายให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น

22 สิ่งที่อยากฝาก - ต้องค้นคว้าหาความรู้เสมอ - มองให้ไกลๆด้วยข้อมูลสนับสนุนรอบด้าน - อย่าละเลยเพื่อนร่วมงาน(ไม่ว่ากลุ่มงานใดๆ) - โดยเฉพาะกับพี่ๆน้องๆในกลุ่มงานต้อง สนับสนุนให้เขาเติบโตเข้มแข็ง - ตั้งมั่นให้ได้ว่าไม่ว่าจะมีอะไรคุณต้องหันมา หาเรา

23 CUP CUP ?! PCU !?

24 CUP CUP ?! PCU !?

25 CUP CUPอ้าว ! หายไปไหนหมด ??

26 ความคาดหวังของพวกเรา คือ ?
ความคาดหวังของผู้จัด คือ ? ไม่ว่าความคาดหวังของใครจะเป็นเช่นไร แต่ปีนี้ พวกเรา เก่าใหม่ได้พบปะ รู้จักกัน การจัดงานกลางคืนไม่เหมือนทุกปี ได้รับฟังแนวคิด ความรู้หลากหลาย ก็เพียงพอแล้วนะ อย่าลืมสมัครสมาชิกเครือข่ายนักยุทธ์ฯล่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google