งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนทรียสนทนา กับ ความคาดหวังของ ผู้เข้าร่วมประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนทรียสนทนา กับ ความคาดหวังของ ผู้เข้าร่วมประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนทรียสนทนา กับ ความคาดหวังของ ผู้เข้าร่วมประชุม

2 7 กันยายน 2553

3 &. ได้งานภาคละ 1 ชิ้น ( จัดทำคู่มือ ) เพื่อให้เสร็จตามเวลาที่ กำหนด &. ตารางประชุมวิชาการ เพียบ ( พัฒนา ศักยภาพชาวยุทธ์ ) &. ข้อเสนอแนะต่อ สภาพัฒน์ฯและคงมี เพิ่มเติม

4 8 กันยายน 2553

5 จุดอ่อนจุดแข็งของผู้ที่เกิดใน วันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์ โดยเฉพาะของผู้ทำงาน ยุทธศาสตร์ บอกอะไรพวกเรา รู้เขารู้เราจริงหรือ ถ้าจะให้รู้จริง ในฐานะนักวิเคราะห์ฯ เราควรจะ ทำเช่นไร

6 ท่านรองปลัด ( เสรี หงษ์หยก ) @. ให้แนวคิดว่า พวกเราต้อง รอบรู้ รอบคอบ สนใจสิ่งรอบข้าง อย่าได้ละเลยเรื่องราว และรู้จัก ที่จะมองไปข้างหน้า ด้วยความ มีเหตุมีผลด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง คิดง่าย แต่ทำยาก ในทัศนะ ของพวกเราคงมีบ้างแหละที่ แม้แต่จะคิดก็ยาก ทำจึงยิ่งยาก กว่า

7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว บอกเราว่าถ้าไม่ตั้งต้น ก็ไม่สำเร็จ ปัจจัยความสำเร็จที่ สำคัญคือความตั้งใจ ไม่ย่อท้อ ผู้บริหารคือผู้นำที่สำคัญ ภาคี เครือข่ายก็สำคัญ

8 ไม่เข้าใจใน บริบท เข้าใจใน บริบท “ บริบท ” ทำให้เห็นในสิ่งที่เราแตกต่าง จากคนอื่น เพื่อจะได้ “ ทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ”

9 ความเข้าใจ ใน “ บริบท ” จะทำให้ สิ่ง ที่ทำ มี ความหมาย ไม่ทำตามอย่างกันโดยไม่เข้าใจ

10 9 กันยายน 2553

11 @. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเรื่อง เดิมที่ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่ายัง มีหนทางใหม่ที่เรานำไปปฏิบัติได้ 1. กระบวนการวางแผนระดับ จังหวัด 2. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ การวางแผน ระดับจังหวัด 3. การวิจัยและประเมินผล 4. การบริหารจัดการด้าน ระบาดวิทยาระดับ จังหวัด

12 @. ได้ฟังข้อเสนอแนะดีๆ หลากหลายจาก ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน @. รู้เรื่อง HIA มากขึ้น @. ตกค่ำเราได้เห็นคนร้อง เพลงเพราะ โครงสร้างสำนักงาน สาธารณสุขใหม่ ความคับข้องใจเชิงหยอก ล้อ ฯลฯ

13 10 กันยายน 2553

14 สุนทรียสนทนา ? สุนทรี = ความงามใน ธรรมชาติหรือ งานศิลปะที่ทุก คนเข้าใจและ รู้สึกได้ สนทนา = การพูด คุย

15

16 I in me. พูดคุยสนทนาตาม ข้อมูลเดิมๆ (Downloading) Reacti on I in it. พูดคุยเพื่อค้นหา คำตอบ ผิด / ถูก ตาม ข้อมูลของเรา (Debate) Redesi gn I in you. พูดคุยจนรับรู้ความรู้สึก คู่สนทนา (Dialogue) Refram e I in now. สนทนาจนมองหาทาง ออก และความเป็นไป ได้ใหม่ๆ (Generative Dialogue) Presen cing

17 ได้อะไรจากเชียงราย - เข้าใจตนเองและเพื่อนมากขึ้น - ของสิ่งเดียวกันมองได้หลาย มุมมองตาม ลักษณะหรือประสบการณ์ของ บุคคลต่างๆ - การหยุดคิดสักนิดไม่ทำให้งาน เราช้าลงถ้าเรา รู้จักที่จัดลำดับความสำคัญและ เข้าใจเนื้องาน นั้นอย่างถ่องแท้ - สติ คือสิ่งให้เรายั้งคิด ระมัดระวัง รอบคอบ - สมาธิ ทำให้เราพักจิต สุขภาพจิตของเราดีขึ้น

18 ของฝากจากผู้สูง วัย

19

20

21 ความคาดหวังของผู้ที่ทำงาน มานาน ( พอควร ) - คนกลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์มีความสุข ในการทำงาน - เห็นงานแล้วอยากทำ - งานทุกชิ้นเป็นสิ่งท้าทาย - หน่วยงานอื่นรู้จัก เชื่อถือ ยอมรับ - เจ้านายให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น

22 สิ่งที่อยากฝาก - ต้องค้นคว้าหาความรู้เสมอ - มองให้ไกลๆด้วยข้อมูล สนับสนุนรอบด้าน - อย่าละเลยเพื่อนร่วมงาน ( ไม่ ว่ากลุ่มงานใดๆ ) - โดยเฉพาะกับพี่ๆน้องๆใน กลุ่มงานต้อง สนับสนุนให้เขาเติบโต เข้มแข็ง - ตั้งมั่นให้ได้ว่าไม่ว่าจะมีอะไร คุณต้องหันมา หาเรา

23 CUP CUP ?! PCU ! ?

24 CUP CUP ?! PCU ! ?

25 CUP CUP อ้าว ! หายไป ไหน หมด ??

26 ความคาดหวังของพวกเรา คือ ? ความคาดหวังของผู้จัด คือ ? ไม่ว่าความคาดหวังของใครจะ เป็นเช่นไร แต่ปีนี้ พวกเรา เก่า ใหม่ได้พบปะ รู้จักกัน การจัดงาน กลางคืนไม่เหมือนทุกปี ได้รับฟัง แนวคิด ความรู้หลากหลาย ก็ เพียงพอแล้วนะ อย่าลืมสมัครสมาชิกเครือข่ายนัก ยุทธ์ฯล่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สุนทรียสนทนา กับ ความคาดหวังของ ผู้เข้าร่วมประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google