งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต คำถาม : มีโรงกระดาษ 2 โรง อยู่บนแม่น้ำ สายหนึ่ง A อยู่ต้นน้ำ และ B อยู่ปลายน้ำ A มีโอกาสที่จะปล่อยมลพิษที่มีผล ต่อการผลิตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต คำถาม : มีโรงกระดาษ 2 โรง อยู่บนแม่น้ำ สายหนึ่ง A อยู่ต้นน้ำ และ B อยู่ปลายน้ำ A มีโอกาสที่จะปล่อยมลพิษที่มีผล ต่อการผลิตของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต คำถาม : มีโรงกระดาษ 2 โรง อยู่บนแม่น้ำ สายหนึ่ง A อยู่ต้นน้ำ และ B อยู่ปลายน้ำ A มีโอกาสที่จะปล่อยมลพิษที่มีผล ต่อการผลิตของ B ได้ โดยที่ A มีฟังก์ชันการผลิตเป็น X = 2,000L x 0.5 B มีฟังก์ชันการผลิตเป็น 2 กรณี Y = 2,000L y 0.5 (X-X 0 ) ถ้า X > X 0 Y = 2,000L y 0.5 ถ้า X < X 0 เมื่อ X 0 เป็นศักยภาพของแม่น้ำในการ ดูดซับมลพิษ

2 ข้อสมมติ : 1. X และ Y ขายในตลาดสินค้าแข่งขัน สมบูรณ์ ในราคา $1 ต่อกระดาษ 1 ฟุต 2. ค่าแรงเป็น $50 ต่อวัน คำถาม : 1. ในกรณีที่ไม่มี Externality ( = 0) B จะจ้างคนงานกี่คน และมีผลผลิต เท่าไร 2. ในกรณีที่มี Externality ( = -0.1) และ X 0 = 38,000 B จะจ้างคนงานกี่ คน และมีผลผลิตเท่าไร  

3 คำตอบ : 1. ในกรณีที่ไม่มี Externality ( = 0) การจ้างงานจะเป็นไปตามเงื่อนไข w = P*MP L MP L ของ B = ( Y/ L Y ) = 1,000 L Y -0.5 ดังนั้น 50 = 1*1,000 L Y -0.5 L Y = 400 Y = 2,000*20 = 40,000 

4 2. ในกรณีที่มี Externality ( = -0.1) และ X 0 = 38,000 MP L ของ B = ( Y/ L) = [(2,000 L Y 0.5 )(X- 38,000)] -0.1 2 L เมื่อติด X ก็ต้องหาก่อน w = P*MP L MP L ของ A = 1,000 L X -0.5 50 = 1*1,000 L X -0.5 L X = 400 และ X = 40,000 

5 แทน L X ใน MP L ของ B ได้ MP L = 1,000 L Y -0.5 * (2,000) -0.1 = 468 L Y -0.5 50 = 1*468 L Y -0.5 L Y = 87 Y = 2,000 (87) 0.5 *(2,000) -0.1 = 8,723 ดังนั้น L Y ลดลงจาก 400 คน เหลือ 87 คน Y ลดลงจาก 40,000 ฟุต เหลือ 8,723 ฟุต


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต คำถาม : มีโรงกระดาษ 2 โรง อยู่บนแม่น้ำ สายหนึ่ง A อยู่ต้นน้ำ และ B อยู่ปลายน้ำ A มีโอกาสที่จะปล่อยมลพิษที่มีผล ต่อการผลิตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google