งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต
คำถาม : มีโรงกระดาษ 2 โรง อยู่บนแม่น้ำสายหนึ่ง A อยู่ต้นน้ำ และ B อยู่ปลายน้ำ A มีโอกาสที่จะปล่อยมลพิษที่มีผลต่อการผลิตของ B ได้ โดยที่ A มีฟังก์ชันการผลิตเป็น X = 2,000Lx0.5 B มีฟังก์ชันการผลิตเป็น 2 กรณี Y = 2,000Ly0.5(X-X0) ถ้า X > X0 Y = 2,000Ly ถ้า X < X0 เมื่อ X0 เป็นศักยภาพของแม่น้ำในการดูดซับมลพิษ

2 1. X และ Y ขายในตลาดสินค้าแข่งขันสมบูรณ์ ในราคา $1 ต่อกระดาษ 1 ฟุต
ข้อสมมติ : 1. X และ Y ขายในตลาดสินค้าแข่งขันสมบูรณ์ ในราคา $1 ต่อกระดาษ 1 ฟุต 2. ค่าแรงเป็น $50 ต่อวัน คำถาม : 1. ในกรณีที่ไม่มี Externality ( = 0) B จะจ้างคนงานกี่คน และมีผลผลิตเท่าไร 2. ในกรณีที่มี Externality ( = -0.1) และ X0 = 38, B จะจ้างคนงานกี่คน และมีผลผลิตเท่าไร a a

3 1. ในกรณีที่ไม่มี Externality ( = 0) การจ้างงานจะเป็นไปตามเงื่อนไข
คำตอบ: 1. ในกรณีที่ไม่มี Externality ( = 0) การจ้างงานจะเป็นไปตามเงื่อนไข w = P*MPL MPL ของ B = ( Y/ LY) = 1,000 LY-0.5 ดังนั้น = 1*1,000 LY-0.5 LY = 400 Y = 2,000*20 = 40,000 a

4 2. ในกรณีที่มี Externality ( = -0.1) และ X0 = 38,000
MPL ของ B = ( Y/ L) = [(2,000 LY0.5)(X-38,000)]-0.1 2 L เมื่อติด X ก็ต้องหาก่อน w = P*MPL MPL ของ A = 1,000 LX-0.5 50 = 1*1,000 LX-0.5 LX = 400 และ X = 40,000 a

5 แทน LX ใน MPL ของ B ได้ MPL = 1,000 LY-0.5 * (2,000)-0.1 = 468 LY-0.5 50 = 1*468 LY-0.5 LY = 87 Y = 2,000 (87)0.5 *(2,000)-0.1 = 8,723 ดังนั้น LY ลดลงจาก 400 คน เหลือ 87 คน Y ลดลงจาก 40,000 ฟุต เหลือ 8,723 ฟุต


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง : ผลกระทบภายนอกจากการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google