งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. วาธิส ลีลาภัทร

2  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  การทำงานของวงจรในระยะที่ 1  การพัฒนาของโครงการระยะที่ 2  สัญญาณความถี่ของสายกีต้าร์แต่ละสาย

3  เพิ่มประสิทธิภาพและสามารถในใช้งาน ของโครงการระยะที่ 1  การจับสัญญาณความถี่โดยใช้เวลาคาบ ของสัญญาณที่น้อย  เพิ่มการทำงานในส่วนของเมโทรโนม

4  พัฒนาเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยใช้การขัดจังหวะ ของ timer/counter ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาคาบเวลาของสัญญาณกีต้าร์ แล้วแปลง เป็นความถี่  ใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างเมโทรโนม

5

6 กีตาร์ วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโท รลเลอร์ แสดงผล LCD

7  วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส

8  Band-pass Filter

9  วงจร Peak Detector

10  วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

11  Low-Pass Filter  โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์  การแสดงผลทาง LCD

12  ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F628A

13  จอ LCD Module

14 รูป : สัญญาณกีต้าร์ มาตรฐานสาย 6 รูป : สัญญาณกีต้าร์ มาตรฐานสาย 4 รูป : สัญญาณกีต้าร์ มาตรฐานสาย 5 รูป : สัญญาณกีต้าร์ มาตรฐานสาย 3

15 รูป : สัญญาณกีต้าร์ มาตรฐานสาย 2 รูป : สัญญาณกีต้าร์ มาตรฐานสาย 1

16


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google