งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-05 เครื่องตั้งสายกีต้าร์และเมโทรโนม ระยะที่ 2 Guitar Tuner & Metronome Phase II
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร.วาธิส ลีลาภัทร โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุล รหัส นายวศกร คำเพราะ รหัส

2 Outline วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
การทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์และกีต้าร์เบส การทำงานของเมโทรโนม สรุปโครงการ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาคาบเวลาของสัญญาณกีต้าร์ แล้วแปลง เป็นความถี่ ใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้าง เมโทรโนม

4 แผนการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลเครื่องตั้งสายกีต้าร์บางยี่ห้อและศึกษาโครงงานระยะที่ 1 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนกลไก แก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาจากระยะที่ 1 วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างวงจรส่วนเครื่องตั้งสายและไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างวงจรเมโทรโนมและไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจสอบระบบและการทำงานเมื่อรวมวงจรทั้งสองส่วน ทำ PCB และอุปกรณ์สำเร็จ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการ ดำเนินการช่วงถัดไป

5 แผนการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา (ต่อ)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ PCB และอุปกรณ์สำเร็จ การแสดงผล LCD ดำเนินการ ดำเนินการช่วงถัดไป

6 การทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์และกีต้าร์เบส
<>เพิ่ม/ลดความตึงสาย เลือกโหมด ความตึงสายเหมาะสม

7 การทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์และกีต้าร์เบส(ต่อ)
เพิ่มโหมดการทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์ การตั้งสายกีต้าร์ต่ำกว่ามาตราฐานครึ่งเสียง การตั้งสายกีต้าร์สูงกว่ามาตราฐานครึ่งเสียง

8 การทำงาน เครื่องตั้งสายกีต้าร์และกีต้าร์เบส

9 การทำงานของเมโทรโนม เลือกโหมด เพิ่ม/ลด Tempo

10 การทำงานของเมโทรโนม

11 สรุปโครงการ เครื่องตั้งสายกีต้าร์
สามารถตั้งสายกีต้าร์ความถี่มาตราฐาน สามารถตั้งสายกีต้าร์ความถี่ต่ำกว่ามาตราฐานครึ่งสาย สามารถตั้งสายกีต้าร์ความถี่สูงกว่ามาตราฐานครึ่งสาย เครื่องตั้งสายกีต้าร์เบสความถี่มาตราฐาน เมโทรโนม สามารถปรับ tempo 30 – 250 bpm

12 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google