งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนรานความเป็นคน ครูฝึกรด.ค่ายบางระจัน ปี 2532

2 Fish อ.แน็ต

3 ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมี 3 กลุ่มคือ
ปลาปากกลม ไม่มีขากรรไกร อยู่ใน Class Cyclostomata ปัจจุบันมี 2 อยู่กลุ่มคือ Lamprey และ Hagfish 2. ปลากระดูกอ่อน มีโครงร่างประกอบจากกระดูกอ่อน อยู่ใน Class Chondrichthyes เช่น ฉลาม กระเบน โรนิน โรนัน ปลาฉนาก 3. ปลากระดูกแข็ง โครงร่างประกอบจากกระดูกเป็นส่วนใหญ่ อยู่ใน Class Osteichthyes เช่น ม้าน้ำ ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาไหล

4 Class Cyclostomata ไม่มีขากรรไกรค้ำจุนปาก ปากเป็นทรงกลม ตัวยาวคล้ายปลาไหล ไม่มีครีบคู่ แต่มีครีบหลังและครีบหาง Lamprey อยู่ได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด ตัวยาวทรงกระบอก ปลายหางแบนด้านข้าง ไม่มีเกล็ด ปากเป็นกรวย (oral funnel) รอบกรวยปากมีติ่งเนื้อยื่นออกมา มี gill slit 7 คู่ วางไข่ในน้ำจืด adult อยู่ในทะเล เป็น ectoparasite ของปลาอื่นๆ Hagfish อยู่ตามโคลนท้องทะเล กินหนอนและ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ หรือกินปลาที่อ่อนแอ หรือปลาที่ตายแล้ว

5 Lamprey

6 Hagfish

7 Class Chondrichthyes มีขากรรไกร โครงร่างประกอบด้วยกระดูกอ่อน มีครีบคู่ มีเกล็ดคลุมตัว ปากอยู่ทางด้านท้อง ด้านท้องจะแบน ฉลาม(Shark) ลำตัวเพรียวยาวแบบกระสวย (fusiform) ว่ายน้ำว่องไว ลำตัวมีเกล็ดแบบ placoid ปกคลุม Placoid scale มีแผ่นฐานสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ด้านบนแผ่นมีหนามชี้ไปทางท้ายลำตัว หัวแบน ปากยาวตามขวางด้านท้อง เหนือปากมีตา 1 คู่ หน้าปากมี nostril 1 คู่ ช่องเหงือก 5-7 คู่

8 Placoid

9 Clasper (male)

10

11

12 กระเบน (Ray) ตัวลื่นไม่มีเกล็ด dorsal fin เล็กอยู่ท้ายลำตัว, pectoral fin แผ่ออกสองข้างตัว, pelvic fin อยู่ด้านท้องตอนท้าย ไม่มี anal fin และ caudal fin Spiracle 1 คู่อยู่หลังตา, nostril และ gill slit 5 คู่อยู่ด้านท้อง

13 nostril

14 Class Osteichthyes โครงร่างประกอบจากกระดูกแข็งเป็นส่วนใหญ่ เกล็ดเกิดจากเนื้อเยื่อชั้น dermis ผิวหนังมีต่อมเมือก ช่องปากอยู่แนวขอบของหัว ตัวเป็นรูปกระสวย มีทั้งครีบเดี่ยวและครีบคู่

15

16

17 Diphycercal fin

18

19 Gar fish

20

21

22

23 Oreochromis niloticus
Dorsal fin Caudal fin Pectoral fin Anal fin Pelvic fin Oreochromis niloticus

24 Gill

25

26 Heart

27 Single circuit circulation
ปลา มีหัวใจ 2 ห้อง (1 atrium, 1 ventricle) ventricle ปั๊มเลือดออกจากหัวใจสู่เหงือก มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือก gill capillary นำเลือดที่มี O2 สูงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย (systemic circulation) ดังนั้นเลือดจะไหลผ่านหัวใจเพียงครั้งเดียว เนื่องจากเลือดไหลจาก gill capillary ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยตรง ดังนั้นความดันเลือดจะค่อยๆลดลง เลือดจึงไหลช้าลง vein นำเลือดกลับหัวใจ

28 Gall bladder

29 Spleen

30 Liver

31 Air bladder

32 Kidney Stomach

33 Gonad

34 Gonad

35 Ovary

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google