งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคน ให้ทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนราน ความเป็นคน ครูฝึกรด. ค่ายบางระจัน ปี 2532.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคน ให้ทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนราน ความเป็นคน ครูฝึกรด. ค่ายบางระจัน ปี 2532."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคน ให้ทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนราน ความเป็นคน ครูฝึกรด. ค่ายบางระจัน ปี 2532

2 Fish อ. แน็ต

3 ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมี 3 กลุ่มคือ 1. ปลาปากกลม ไม่มีขากรรไกร อยู่ใน Class Cyclostomata ปัจจุบันมี 2 อยู่ กลุ่มคือ Lamprey และ Hagfish 2. ปลากระดูกอ่อน มีโครงร่างประกอบจาก กระดูกอ่อน อยู่ใน Class Chondrichthyes เช่น ฉลาม กระเบน โร นิน โรนัน ปลาฉนาก 3. ปลากระดูกแข็ง โครงร่างประกอบจาก กระดูกเป็นส่วนใหญ่ อยู่ใน Class Osteichthyes เช่น ม้าน้ำ ปลาช่อน ปลา ตะเพียน ปลาไหล

4 Class Cyclostomata ไม่มีขากรรไกรค้ำจุนปาก ปากเป็นทรง กลม ตัวยาวคล้ายปลาไหล ไม่มีครีบคู่ แต่มีครีบหลังและครีบหาง Lamprey อยู่ได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด ตัว ยาวทรงกระบอก ปลายหางแบนด้านข้าง ไม่มีเกล็ด ปากเป็นกรวย (oral funnel) รอบกรวยปากมีติ่งเนื้อยื่นออกมา มี gill slit 7 คู่ วางไข่ในน้ำจืด adult อยู่ใน ทะเล เป็น ectoparasite ของปลาอื่นๆ Hagfish อยู่ตามโคลนท้องทะเล กิน หนอนและ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ หรือกินปลาที่อ่อนแอ หรือปลาที่ตายแล้ว

5 Lamprey

6 Hagfish

7 Class Chondrichthyes มีขากรรไกร โครงร่างประกอบด้วยกระดูก อ่อน มีครีบคู่ มีเกล็ดคลุมตัว ปากอยู่ ทางด้านท้อง ด้านท้องจะแบน ฉลาม (Shark) ลำตัวเพรียวยาวแบบ กระสวย (fusiform) ว่ายน้ำว่องไว ลำตัวมี เกล็ดแบบ placoid ปกคลุม Placoid scale มีแผ่นฐานสี่เหลี่ยมเรียงต่อ กัน ด้านบนแผ่นมีหนามชี้ไปทางท้ายลำตัว หัวแบน ปากยาวตามขวางด้านท้อง เหนือ ปากมีตา 1 คู่ หน้าปากมี nostril 1 คู่ ช่อง เหงือก 5-7 คู่

8 Placoid

9 Clasper (male)

10

11

12 กระเบน (Ray) ตัวลื่นไม่มีเกล็ด dorsal fin เล็กอยู่ท้ายลำตัว, pectoral fin แผ่ออกสองข้างตัว, pelvic fin อยู่ด้านท้องตอนท้าย ไม่ มี anal fin และ caudal fin Spiracle 1 คู่อยู่หลังตา, nostril และ gill slit 5 คู่อยู่ด้านท้อง

13 nostril

14 Class Osteichthyes โครงร่างประกอบจากกระดูกแข็งเป็น ส่วนใหญ่ เกล็ดเกิดจากเนื้อเยื่อชั้น dermis ผิวหนังมีต่อมเมือก ช่องปากอยู่แนวขอบของหัว ตัวเป็น รูปกระสวย มีทั้งครีบเดี่ยวและครีบคู่

15

16

17 Diphycercal fin

18

19 Gar fish

20

21

22

23 Dorsal fin Caudal fin Anal fin Pectoral fin Pelvic fin Oreochromis niloticus

24 Gill

25

26 Heart

27 ปลา มีหัวใจ 2 ห้อง (1 atrium, 1 ventricle) ventricle ปั๊มเลือดออกจากหัวใจสู่เหงือก มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือก gill capillary นำเลือดที่มี O 2 สูงไปเลี้ยงส่วน ต่างๆของร่างกาย (systemic circulation) ดังนั้นเลือดจะไหลผ่านหัวใจเพียงครั้งเดียว เนื่องจากเลือดไหลจาก gill capillary ไปเลี้ยง ส่วนต่างๆของร่างกายโดยตรง ดังนั้นความดัน เลือดจะค่อยๆลดลง เลือดจึงไหลช้าลง vein นำเลือดกลับหัวใจ Single circuit circulation

28 Gall bladder

29 Spleen

30 Liver

31 Air bladder

32 Stomach Kidney

33 Gonad

34

35 Ovary

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคน ให้ทนทาน ความสบายที่ยาวนาน จะรอนราน ความเป็นคน ครูฝึกรด. ค่ายบางระจัน ปี 2532.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google