งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคยพ่ายแพ้เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคยพ่ายแพ้เลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคยพ่ายแพ้เลย
แต่อยู่ที่เมื่อล้มแล้ว สามารถลุกขึ้นมาได้หลายครั้งหลายคราต่างหาก นโปเลียน โบนาปาร์ต

2 Deuterostomia อ.แน็ต Phylum Echinodermata spiny skinned
water vascular system Phylum Chordata notochord อ.แน็ต

3

4 Phylum Echinodermata

5 Phylum Echinodermata Radial symmetry ในระยะตัวเต็มวัย
Bilateral symmetry ในระยะตัวอ่อน ผิวตัวเป็นหนาม โครงร่างภายในเป็นชิ้นหินปูน (ossicle) เรียงต่อกัน เจริญมาจากเนื้อเยื่อ mesoderm มีระบบท่อสำหรับหมุนเวียนน้ำ (water vascular system) เคลื่อนที่ด้วยเท้าท่อ (tube feet) ถือเป็นสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายใน (endoskeleton) เนื่องจากมีชั้น epidermis ปกคลุมชั้นที่มี ossicle Deuterostomate animal

6

7

8

9 Class Ophiuroidea Brittle Stars and Basket Stars
ส่วนกลางตัวเป็นแผ่นกลม (central disc) มีแขนแยกออกไปและเคลื่อนไหวได้ดี ไม่มี pedicellariae Tube feet ไม่มี sucker และ ampulla ไม่มี ambulacral groove ไม่มี anus

10

11 Brittle star Mouth Bursal slit

12 Brittle star Gonad Stomach Bursal slit Jaw Mouth Madreporite

13 Basket Star

14 Class Echinoidea Sea Urchin, sand dollar
Ossicle เรียงติดกันแน่นเกิดเป็นปลอก (test) ไม่มี arm มีหนามยาวช่วยในการเคลื่อนที่ ที่ปากมีโครงสร้างที่เรียกว่า Aristotle’s lantern ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ตัวเต็มวัยมีสมมาตรสองแบบแล้วแต่ชนิดของสัตว์ ossicle

15

16 Internal Anatomy of a Sea Urchin

17

18 Aristotle’s lantern

19 Sand dollar Gonopore Madreporite Ambulacral region Lunule

20

21 Class Holothuroidea Sea Cucumber
ตัวยาวทรงกระบอกวางตัวในแนวราบและอ่อนนุ่ม โครงร่างเป็นชิ้นหินปูนขนาดเล็กและฝังในผนังตัวที่มีกล้ามเนื้อหนา รอบปากมี tentacle ใช้จับอาหาร แลกเปลี่ยนแก๊สโดย respiratory tree ผ่าน anus ossicle

22

23 Internal Structure of a Sea Cucumber

24

25 Cuvierian tubules

26 Holothuria atra

27 Holothuria scabra

28 Class Crinoidea Feather Star and Sea Lily
โบราณที่สุดในไฟลัม ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปเกือบหมด ลำตัวเป็นแว่นกลางตัวที่หงายด้านปากขึ้น Arm 5 แขนแตกแขนงด้านข้างเหมือนขนนก ด้านล่างแว่นกลางตัวมีแขนงเรียวเล็ก (cirri) ใช้ในการยึดเกาะ ดาวขนนกมักว่ายน้ำหรือลอยตามน้ำ พลับพลึงทะเลมีก้านยาว (stalk) ใช้ในการยึดเกาะ cirri จะอยู่ตามข้อก้าน

29

30 Central disc Mouth Anus Pinnule

31 Sea Lily

32 Feather Star

33 Class Asteroidea Sea star
ลำตัวมี 2 ส่วนคือ central disc และ arm โดยทั่วไปจะมี arm 5 แขน แต่อาจมีมากกว่านี้ได้ ตัวแบน ด้านที่เกาะกับพื้นเป็นด้านที่มีช่องปาก (oral ) อยู่กลางแว่นกลางตัว ด้านบนนูนเป็นด้านตรงข้ามปาก (aboral) เคลื่อนที่โดยอาศัย tube feet

34 Oral surface Mouth เปิดกลาง central disc ปากลักษณะรูปดาว มีมุมแหลมอยู่ที่กลางแขน Ambulacral groove ร่องกลางแขนเริ่มจากมุมปากยาวตามความยาวของแขน Tube feet เรียงตัวเป็นแถวใน ambulacral groove ผนังบางยืด-หดได้ ปลายเท้าท่อมี sucker ใช้ยึดเกาะ เคลื่อนที่ จับอาหาร หายใจ และรับความรู้สึก Ambulacral spine เป็นหนามด้านข้างร่อง เคลื่อนไหวได้ดี ช่วยป้องกันส่วนภายในของร่อง Sense organ อยู่ที่เท้าท่อสุดท้ายปลายแขน เป็นท่อกลวงไม่หดตัวและแปรสภาพเป็น tentacle รับสัมผัสและกลิ่น

35

36 Aboral surface Oral surface Madreporite Tube feet และ
ambulacral groove Aboral surface Oral surface

37 Aboral surface Anus ช่องเปิดขนาดเล็กอยู่ที่ศูนย์กลาง central disc
Madreporite อยู่ที่ฐานระหว่าง 2 แขน เป็นแผ่นหินปูนมีรูพรุนเปิดเข้าระบบท่อน้ำ Spine จะอยู่บน ossicle สามารถเคลื่อนไหวได้ มีด้วยกันหลายแบบเช่น paxilla รูปร่างคล้ายร่ม Dermal branchia แขนงผิวตัวบางๆที่ยื่นจากผนังตัว เป็นท่อบางใสคล้ายเท้าท่อ มีหน้าที่ช่วยหายใจและขับถ่าย Pedicellaria อยู่บริเวณโคนของ spine ทำหน้าที่ป้องกันผิวตัวไม่ให้มีสิ่งสกปรกมาตกบนผิวตัว มีด้วยกัน 2 แบบคือ แบบมีก้าน (stalk) (มีอีก 2 ชนิดย่อยคือแบบ forceps และแบบ scissors) และแบบไม่มีก้าน (sessile)

38

39

40 Water vascular system Madreporite แผ่นหินปูนทรงกลม มีรูเปิดเข้าสู่ pore canal และรวมกันเข้าสู่ ampulla Stone canal รูปตัว S ยาวลงมาทางปาก Ring canal อยู่ใน ossicle รอบปาก Radial canal แยกจาก ring canal อยู่ใน ambulacral groove Lateral canal ท่อสั้นแยกจาก 2 ข้างของ radial canal Tube feet ติดอยู่ที่ lateral canal ทำหน้าที่เคลื่อนที่และแลกเปลี่ยนแก๊ส มีส่วนที่เป็นกระเปาะ (ampulla) ยื่นเข้าไปใน coelom ส่วนตัวท่อและปลายท่อมี sucker

41

42 Madreporite Stone canal Ring canal Radial canal Lateral canal Tube feet

43 Aboral Surface Madreporite

44 Tube foot Ampulla Lateral canal Body wall Tube foot Sucker

45 Radial canal Ampulla

46 Body Wall and Internal Anatomy

47 Digestive Structures

48

49


ดาวน์โหลด ppt เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคยพ่ายแพ้เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google