งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคย พ่ายแพ้เลย แต่อยู่ที่เมื่อล้มแล้ว สามารถลุกขึ้นมาได้หลายครั้ง หลายคราต่างหาก นโปเลียน โบนาปาร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคย พ่ายแพ้เลย แต่อยู่ที่เมื่อล้มแล้ว สามารถลุกขึ้นมาได้หลายครั้ง หลายคราต่างหาก นโปเลียน โบนาปาร์ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคย พ่ายแพ้เลย แต่อยู่ที่เมื่อล้มแล้ว สามารถลุกขึ้นมาได้หลายครั้ง หลายคราต่างหาก นโปเลียน โบนาปาร์ต

2 2 Deuterostomia Phylum Echinodermata –spiny skinned –water vascular system Phylum Chordata –notochord อ. แน็ต

3

4 4

5 5 Phylum Echinodermata Radial symmetry ในระยะตัวเต็มวัย Bilateral symmetry ในระยะตัวอ่อน ผิวตัวเป็นหนาม โครงร่างภายในเป็นชิ้น หินปูน (ossicle) เรียงต่อกัน เจริญมาจาก เนื้อเยื่อ mesoderm มีระบบท่อสำหรับหมุนเวียนน้ำ (water vascular system) เคลื่อนที่ด้วยเท้าท่อ (tube feet) ถือเป็นสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายใน (endoskeleton) เนื่องจากมีชั้น epidermis ปกคลุมชั้นที่มี ossicle Deuterostomate animal

6 6

7 7

8 8

9 9 Class Ophiuroidea Brittle Stars and Basket Stars ส่วนกลางตัวเป็นแผ่นกลม (central disc) มีแขนแยกออกไปและเคลื่อนไหวได้ดี ไม่มี pedicellariae Tube feet ไม่มี sucker และ ampulla ไม่มี ambulacral groove ไม่มี anus

10 10

11 11 Brittle star Bursal slit MouthMouth

12 12 Brittle star StomachStomach MadreporiteMadreporite MouthMouth Bursal slit GonadGonad JawJaw

13 13 Basket Star

14 14 Class Echinoidea Sea Urchin, sand dollar Ossicle เรียงติดกันแน่นเกิดเป็นปลอก (test) ไม่มี arm มีหนามยาวช่วยในการเคลื่อนที่ ที่ปากมีโครงสร้างที่เรียกว่า Aristotle ’ s lantern ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ตัวเต็มวัยมีสมมาตรสองแบบแล้วแต่ชนิด ของสัตว์ ossicle

15 15

16 16 Internal Anatomy of a Sea Urchin

17 17

18 18 Aristotle’s lantern

19 19 Sand dollar MadreporiteMadreporite GonoporeGonopore Ambulacral region LunuleLunule

20 20

21 21 Class Holothuroidea Sea Cucumber ตัวยาวทรงกระบอกวางตัวในแนวราบ และอ่อนนุ่ม โครงร่างเป็นชิ้นหินปูนขนาดเล็กและฝัง ในผนังตัวที่มีกล้ามเนื้อหนา รอบปากมี tentacle ใช้จับอาหาร แลกเปลี่ยนแก๊สโดย respiratory tree ผ่าน anus ossicle

22 22

23 23 Internal Structure of a Sea Cucumber

24 24

25 25 Cuvierian tubules

26 26 Holothuria atra

27 27 Holothuria scabra

28 28 Class Crinoidea Feather Star and Sea Lily โบราณที่สุดในไฟลัม ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ ไปเกือบหมด ลำตัวเป็นแว่นกลางตัวที่หงายด้านปาก ขึ้น Arm 5 แขนแตกแขนงด้านข้างเหมือน ขนนก ด้านล่างแว่นกลางตัวมีแขนงเรียวเล็ก (cirri) ใช้ในการยึดเกาะ ดาวขนนกมักว่ายน้ำหรือลอยตามน้ำ พลับพลึงทะเลมีก้านยาว (stalk) ใช้ใน การยึดเกาะ cirri จะอยู่ตามข้อก้าน

29 29

30 30 Central disc AnusAnus MouthMouth PinnulePinnule

31 31 Sea Lily

32 32 Feather Star

33 33 Class Asteroidea Sea star ลำตัวมี 2 ส่วนคือ central disc และ arm โดยทั่วไปจะมี arm 5 แขน แต่อาจมี มากกว่านี้ได้ ตัวแบน ด้านที่เกาะกับพื้นเป็นด้านที่มี ช่องปาก (oral ) อยู่กลางแว่นกลางตัว ด้านบนนูนเป็นด้านตรงข้ามปาก (aboral) เคลื่อนที่โดยอาศัย tube feet

34 34 Oral surface 1.Mouth เปิดกลาง central disc ปากลักษณะ รูปดาว มีมุมแหลมอยู่ที่กลางแขน 2.Ambulacral groove ร่องกลางแขนเริ่มจากมุม ปากยาวตามความยาวของแขน 3.Tube feet เรียงตัวเป็นแถวใน ambulacral groove ผนังบางยืด - หดได้ ปลายเท้าท่อมี sucker ใช้ยึดเกาะ เคลื่อนที่ จับอาหาร หายใจ และรับความรู้สึก 4.Ambulacral spine เป็นหนามด้านข้างร่อง เคลื่อนไหวได้ดี ช่วยป้องกันส่วนภายในของ ร่อง 5.Sense organ อยู่ที่เท้าท่อสุดท้ายปลายแขน เป็นท่อกลวงไม่หดตัวและแปรสภาพเป็น tentacle รับสัมผัสและกลิ่น

35 35

36 36 Aboral surface Oral surface Tube feet และ ambulacral groove Tube feet และ ambulacral groove MadreporiteMadreporite

37 37 Aboral surface 1.Anus ช่องเปิดขนาดเล็กอยู่ที่ศูนย์กลาง central disc 2.Madreporite อยู่ที่ฐานระหว่าง 2 แขน เป็น แผ่นหินปูนมีรูพรุนเปิดเข้าระบบท่อน้ำ 3.Spine จะอยู่บน ossicle สามารถเคลื่อนไหวได้ มีด้วยกันหลายแบบเช่น paxilla รูปร่างคล้าย ร่ม 4.Dermal branchia แขนงผิวตัวบางๆที่ยื่นจาก ผนังตัว เป็นท่อบางใสคล้ายเท้าท่อ มีหน้าที่ ช่วยหายใจและขับถ่าย 5.Pedicellaria อยู่บริเวณโคนของ spine ทำ หน้าที่ป้องกันผิวตัวไม่ให้มีสิ่งสกปรกมาตกบน ผิวตัว มีด้วยกัน 2 แบบคือ แบบมีก้าน (stalk) ( มีอีก 2 ชนิดย่อยคือแบบ forceps และแบบ scissors) และแบบไม่มีก้าน (sessile)

38 38

39 39

40 40 Water vascular system 1.Madreporite แผ่นหินปูนทรงกลม มีรูเปิด เข้าสู่ pore canal และรวมกันเข้าสู่ ampulla 2.Stone canal รูปตัว S ยาวลงมาทางปาก 3.Ring canal อยู่ใน ossicle รอบปาก 4.Radial canal แยกจาก ring canal อยู่ใน ambulacral groove 5.Lateral canal ท่อสั้นแยกจาก 2 ข้างของ radial canal 6.Tube feet ติดอยู่ที่ lateral canal ทำหน้าที่ เคลื่อนที่และแลกเปลี่ยนแก๊ส มีส่วนที่เป็น กระเปาะ (ampulla) ยื่นเข้าไปใน coelom ส่วนตัวท่อและปลายท่อมี sucker

41 41

42 42 MadreporiteMadreporite Ring canal Stone canal Radial canal Lateral canal Tube feet

43 43 Aboral Surface Madreporite

44 44 Tube foot Lateral canal AmpullaAmpulla Body wall Tube foot SuckerSucker

45 45 AmpullaAmpulla Radial canal

46 46 Body Wall and Internal Anatomy

47 47 Digestive Structures

48 48

49 49


ดาวน์โหลด ppt 1 เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ มิได้อยู่ที่ไม่เคย พ่ายแพ้เลย แต่อยู่ที่เมื่อล้มแล้ว สามารถลุกขึ้นมาได้หลายครั้ง หลายคราต่างหาก นโปเลียน โบนาปาร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google