งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. แน็ต. Class Amphibia สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เพราะในวัฏจักร ชีวิตจะมีช่วงหนึ่งที่อาศัยในน้ำและบาง ช่วงอยู่บนบก ผิวหนังชื้น ไม่มีเกล็ด ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ในน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. แน็ต. Class Amphibia สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เพราะในวัฏจักร ชีวิตจะมีช่วงหนึ่งที่อาศัยในน้ำและบาง ช่วงอยู่บนบก ผิวหนังชื้น ไม่มีเกล็ด ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ในน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. แน็ต

2 Class Amphibia สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เพราะในวัฏจักร ชีวิตจะมีช่วงหนึ่งที่อาศัยในน้ำและบาง ช่วงอยู่บนบก ผิวหนังชื้น ไม่มีเกล็ด ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ในน้ำ ไม่สามารถอยู่บน บกได้ตลอด เพศแยก ตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำรูปร่างคล้าย ปลา มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่าง การเจริญเติบโต ไข่มีวุ้นหุ้ม จำแนกออกได้ 3 Order คือ 1. Order Gymnophiona 2. Order Urodela 3. Order Salientia

3 Order Gymnophiona งูดิน มีลำตัวยาวคล้ายไส้เดือน ไม่มีรยางค์ ไม่มีหาง ส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ในดินแฉะ บาง ชนิดอยู่ในน้ำ กินหนอนและสัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลังขนาดเล็ก

4

5 Order Urodela สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีหาง ( กะ ท่าง หรือ จักกิ้มน้ำ salamander, newt) ขาสั้นตั้งฉากกับลำตัวและไม่สามารถ งอเข้าหาลำตัว เคลื่อนที่ช้าและไม่ สามารถยกตัวขึ้นจากพื้น

6

7 Order Salientia (Anura) ไม่มีหางเมื่อโตเต็มวัย สามารถกระโดดได้โดยส่งแรงจาก ขาหลัง Metamorphosis เห็นชัดเจน ผสมพันธุ์ในน้ำ

8 Skeleton

9 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. กระดูกแกน (axial skeleton) ประกอบด้วยกระดูกแนวแกนกลางลำตัว ได้แก่ กะโหลกศีรษะ (skull) กระดูกสัน หลัง (vertebral column) และ กระดูกอก (sternum) 2. กระดูกรยางค์ (appendicular skeleton) เป็นกระดูกที่แยกจากกระดูก แกน ได้แก่ กระดูกรองรับแขนขา (pectoral and pelvic girdles) กระดูก รยางค์ขาหน้าและขาหลัง (fore and hind limbs)

10

11 SKULL

12 Premaxilla

13 Maxilla

14 Nasal

15 Sphenethmoid

16 Fronto parietal

17 Pterygoid

18 Squamosal

19 Quadratojugal

20 Prootic

21 Exoccipital Occipital condyle

22 Vomer

23 Palatine

24 Parasphenoid

25 Pterygoid

26 Occipital condyle

27 Mentomeckelian Dentary Angulare Mandible

28 ATLAS V VERTEBRAL COLUMN

29 Atlas

30 Sacrum

31 Urostyle

32 Episternum Omosternum Mesosternum STERNUM Xiphisternum

33 Suprascapula Clavicle Scapula Coracoid PECTORAL GIRDLE

34 PELVIC GIRDLE Acetabulum Ischium Ilium Pubis

35 DELTOID RIDGE FORE LIMB

36 Humerus

37 Deltoid ridge

38 Radioulna

39 Carpals

40 Metacarpal

41 DELTOID RIDGE HIND LIMB

42 Femur

43 Tibiofibula

44 Astragalus

45 Calcaneum

46

47 อะไรก็ตามที่คุณสามารถทำได้ หรือคิดฝันว่า ทำได้ ก็จงเริ่มต้นทำเลย เพราะใน ความกล้าเช่นนั้น จะมีความเป็น อัจฉริยะ พลัง และ มนต์วิเศษ แฝงอยู่ด้วย เสมอ เกอเธ่


ดาวน์โหลด ppt อ. แน็ต. Class Amphibia สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เพราะในวัฏจักร ชีวิตจะมีช่วงหนึ่งที่อาศัยในน้ำและบาง ช่วงอยู่บนบก ผิวหนังชื้น ไม่มีเกล็ด ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ในน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google