งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class Amphibia อ.แน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class Amphibia อ.แน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class Amphibia อ.แน็ต

2 Class Amphibia สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เพราะในวัฏจักรชีวิตจะมีช่วงหนึ่งที่อาศัยในน้ำและบางช่วงอยู่บนบก ผิวหนังชื้น ไม่มีเกล็ด ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ในน้ำ ไม่สามารถอยู่บนบกได้ตลอด เพศแยก ตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำรูปร่างคล้ายปลา มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโต ไข่มีวุ้นหุ้ม จำแนกออกได้ 3 Order คือ 1. Order Gymnophiona 2. Order Urodela 3. Order Salientia

3 Order Gymnophiona งูดิน มีลำตัวยาวคล้ายไส้เดือน ไม่มีรยางค์ ไม่มีหาง
ส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ในดินแฉะ บางชนิดอยู่ในน้ำ กินหนอนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก

4

5 Order Urodela สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีหาง (กะท่าง หรือ จักกิ้มน้ำ salamander, newt) ขาสั้นตั้งฉากกับลำตัวและไม่สามารถงอเข้าหาลำตัว เคลื่อนที่ช้าและไม่สามารถยกตัวขึ้นจากพื้น

6

7 Order Salientia (Anura)
ไม่มีหางเมื่อโตเต็มวัย สามารถกระโดดได้โดยส่งแรงจากขาหลัง Metamorphosis เห็นชัดเจน ผสมพันธุ์ในน้ำ

8 Skeleton

9 Skeleton แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. กระดูกแกน (axial skeleton) ประกอบด้วยกระดูกแนวแกนกลางลำตัว ได้แก่ กะโหลกศีรษะ (skull) กระดูกสันหลัง (vertebral column) และ กระดูกอก (sternum) 2. กระดูกรยางค์ (appendicular skeleton) เป็นกระดูกที่แยกจากกระดูกแกน ได้แก่ กระดูกรองรับแขนขา (pectoral and pelvic girdles) กระดูกรยางค์ขาหน้าและขาหลัง (fore and hind limbs)

10

11 SKULL

12 Premaxilla

13 Maxilla

14 Nasal

15 Sphenethmoid

16 Fronto parietal

17 Pterygoid

18 Squamosal

19 Quadratojugal

20 Prootic

21 Exoccipital Occipital condyle

22 Vomer

23 Palatine

24 Parasphenoid

25 Pterygoid

26 Occipital condyle

27 Mentomeckelian Dentary Angulare Mandible

28 VERTEBRAL COLUMN ATLAS V

29 Atlas

30 Sacrum

31 Urostyle

32 STERNUM Episternum Omosternum Mesosternum Xiphisternum

33 PECTORAL GIRDLE Scapula Clavicle Suprascapula Coracoid

34 PELVIC GIRDLE Ilium Ischium Acetabulum Pubis

35 FORE LIMB DELTOID RIDGE

36 Humerus

37 Deltoid ridge

38 Radioulna

39 Carpals

40 Metacarpal

41 HIND LIMB DELTOID RIDGE

42 Femur

43 Tibiofibula

44 Astragalus

45 Calcaneum

46

47 อะไรก็ตามที่คุณสามารถทำได้ หรือคิดฝันว่าทำได้ ก็จงเริ่มต้นทำเลย เพราะในความกล้าเช่นนั้น จะมีความเป็นอัจฉริยะ พลัง และ มนต์วิเศษ แฝงอยู่ด้วยเสมอ เกอเธ่


ดาวน์โหลด ppt Class Amphibia อ.แน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google