งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดใน ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดใน ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดใน ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกัน

3 เนื้อเยื่อ คือกลุ่มเซลล์ที่มีรูปร่าง เหมือนกันมาอยู่รวมกันเพื่อ ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะ

4 เนื้อเยื่อ เกี่ยวพัน เนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อบุ ผิว เนื้อเยื่อ ประสาท ชนิดของ เนื้อเยื่อ

5 เนื้อเยื่อ ผิว คือ เนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มและ เนื้อเยื่อที่บุอวัยวะต่าง ๆ เนื้อเยื่อบุภายใน กระเพาะอาหาร เนื้อเยื่อบุ ภายในปอด

6 เนื้อเยื่อ เกี่ยวพัน คือเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เป็น โครงร่างของร่างกาย กระดู ก กระดูก อ่อน เลือด

7 เนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ ประกอบด้วยเซลล์ที่หดตัว และคลายตัวได้ กล้ามเนื้อ ลาย กล้ามเนื้อ เรียบ กล้ามเนื้อ หัวใจ

8 อวัย วะ เกิดจากเนื้อเยื่อหลาย ชนิดมาร่วมกันทำ หน้าที่อย่างเดียวกัน สมอง ป อด ไ ต ก ระดูก หัวใจ ก ระเพาะอาหาร อวัยวะเพศ

9 ระบบ อวัยวะ  อวัยวะหลาย ชนิดที่ทำงาน ประสานกันเพื่อทำ หน้าที่อย่างใดอย่าง หนึ่งโดยเฉพาะ

10 ระบบร่างกาย รรรระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ รรรระบบไหลเวียนเลือด และแก๊ส รรรระบบขับถ่าย ระบบ ประสาท รรรระบบโครงกระดูกและ กล้ามเนื้อ รรรระบบภูมิคุ้มกัน ระบบ สืบพันธุ์

11 การจัดระบบในร่างกาย เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยะ


ดาวน์โหลด ppt เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดใน ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google