งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการครั้งที่ 4 การสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการครั้งที่ 4 การสื่อสารข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 การสื่อสารข้อมูล
เรียนรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล การแมพไดร์ฟ การแชร์ไฟล์ โฟล์เดอร์ และการเซ็พอัพเน็ตเวิร์ค ง่ายๆ ผ่านในวงแลนเดียวกัน

2 หัวข้อปฏิบัติการ เรียนรู้คำศัพท์ของ Network เรียนรู้การ Mapping Drive
เรียนรู้การ Shared File/Folder ในวงแลน เรียนรู้การ Set up Network ง่ายๆ

3 คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
องค์ประกอบ ข่าวสาร, ผู้ส่ง, ผู้รับ, ตัวกลาง, ข้อตกลงในการส่ง ข่าวสาร คือ ข้อมูลที่การส่ง Text, Image, Media ผู้ส่ง คือ ทำหน้าที่ส่งข้อมูล ผู้รับ คือ ทำหน้าที่รับข้อมูล ตัวกลาง คือ สิ่งที่ช่วยเอื้ออำนวยการส่งข้อมูล สายเคเบิ้ล Fiber Optic ข้อตกลงในการส่ง คือ กฏเกณฑ์ในการ รับส่ง ข้อมูล

4 คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย(ต่อ)
IP Address คือ ชุดของตัวเลขที่ใช้แทนเรียกคอมฯ ในเครือข่าย LAN:Local Area Network เอาไว้เรียกเครือข่ายระดับท้องถิ่น Server เอาไว้ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย Client เอาไว้ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครือข่ายนั้นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องแม่ข่าย

5 การ Share File/Folder บนเครือข่าย
สามารถแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องได้ ภายในเครือข่ายเดียวกัน โดย วิธีการทำเพียงไม่กี่คลิก ! 2 1

6 การ Share File/Folder บนเครือข่าย
สามารถแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องได้ ภายในเครือข่ายเดียวกัน โดย วิธีการทำเพียงไม่กี่คลิก ! 3 4

7 การ Share File/Folder บนเครือข่าย
สามารถแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องได้ ภายในเครือข่ายเดียวกัน โดย วิธีการทำเพียงไม่กี่คลิก ! 5

8 การทำ Mapping Drive (ต่อ)
คือ การนำเอาแฟ้ม หรือโฟล์เดอร์ใดๆ ที่เครื่องอื่น ภายในเครือข่ายตั้งเป็น Drive ใหม่ของเรา เช่น ถ้าใน Workgroup นั้นๆ ได้มีการแชร์ โฟล์เดอร์เพลงไว้ชื่อ Music เราก็สามารถนำเอาโฟล์เดอร์ Music ดังกล่าวมาเป็น Drive ใหม่ของเราได้

9 การทำ Mapping Drive (ต่อ)
ไปที่ My Network Places คลิกเลือก View workgroup computer เลือกชื่อคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ เข้าไป ให้ Double click เข้าไปยังเครื่องจากนั้นจะเจอโฟล์เดอร์ที่แชร์ไว้ คลิกขวาที่โฟล์เดอร์เลือก Map network drive เลือกชื่อไดร์ฟที่ต้องการ

10 การทำ Mapping Drive (ต่อ)

11 การทำ Mapping Drive (ต่อ)
1 2 3

12 การทำ Mapping Drive (ต่อ)
4

13 การทำ Mapping Drive (ต่อ)
5

14 การ Set Up Workgroup อยู่เครือข่ายเดียวกัน สังเกตง่ายๆ มีสายเชื่อมต่อถึงกัน ชื่อกลุ่มต้องเหมือนกัน เช่น workgroup ชื่อเครื่องต้องไม่ซ้ำกัน ในเครือข่าย ทั้งสองเครื่อง ควรมี IP ใน Class เดียวกัน

15 การ Set Up Workgroup


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการครั้งที่ 4 การสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google