งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่สำนัก บอกครู สวัสดีจอมยุทธทุกท่าน เข้าสู่การฝึกกระบวน ท่าในสำนักพันธะเคมี ในรูปแบบของบทเรียน ผ่านเว็บ หากท่านกล้า พอเชิญคลิ๊กที่ปุ่ม “ เข้าสู่สำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่สำนัก บอกครู สวัสดีจอมยุทธทุกท่าน เข้าสู่การฝึกกระบวน ท่าในสำนักพันธะเคมี ในรูปแบบของบทเรียน ผ่านเว็บ หากท่านกล้า พอเชิญคลิ๊กที่ปุ่ม “ เข้าสู่สำนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่สำนัก บอกครู สวัสดีจอมยุทธทุกท่าน เข้าสู่การฝึกกระบวน ท่าในสำนักพันธะเคมี ในรูปแบบของบทเรียน ผ่านเว็บ หากท่านกล้า พอเชิญคลิ๊กที่ปุ่ม “ เข้าสู่สำนัก ” ถ้าอยาก รู้จักสำนักคลิ๊กที่ปุ่ม “ ป้ายสำนัก ” รู้จักครู คลิ๊กรูปเพื่อ ฟังเพลง index.html พันธะเคมี Chemical Bond ป้ายสำนัก content. html aboutme.ppt mailto:g521765057@ku.ac.th aboutweb.html index.html

2 บอกครู เข้า สำนัก รู้จักครู พันธะเคมี Chemical Bond ป้ายสำนัก เข้าสู่สำนัก ต้นกำเนิดพันธะ กระบวนท่าพันธะ โลหะ กระบวนท่าพันธะ ไอออนิก กระบวนท่าพันธะ โคเวเลนต์ content. html index.html covalent. html

3 บอกครู รู้จักครู พันธะเคมี Chemical Bond ป้ายสำนัก เข้าสู่สำนัก index.html covalent. html classroom.html resource.h tml สำนัก โคเวเลนต์ คัมภีร์ใน สำนัก ท่องยุทธ จักร ขอคำ ชี้แนะ ฝึกยุทธ

4 บอกครู รู้จักครู คลิ๊กกลับ เนื้อหา เอกสาร Word เอกสาร PowerPoint พันธะเคมี Chemical Bond ป้ายสำนัก เข้าสู่สำนัก index.html classroom.html คัมภีร์ใน สำนัก covalent.ppt covalent.doc covalent. html

5 บอกครู รู้จักครู คลิ๊กกลับ เนื้อหา พันธะเคมี Chemical Bond ป้ายสำนัก เข้าสู่สำนัก index.html resource.h tml ท่องยุทธ จักร การเกิด โคเวเลนต์ รูปแบบ โคเวเลนต์ ชนิดโคเว เลนต์ ขั้วของ พันธะ covalent. html

6 เป็นส่วนให้นักเรียน ติดต่อครู เพื่อถาม คำถาม หรือ ปรึกษา mailto:g521765057@ku.ac.th ปิด หน้านี้ บอกครู

7 ปิด หน้านี้ aboutme.ppt เป็นส่วนที่แสดงประวัติของครู ในรูปแบบ Powerpoint ที่แสดงให้เห็นถึง ประวัติการศึกษา สถานที่ ทำงาน รู้จักครู

8 aboutweb.ppt เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ เป้าหมายของบทเรียนผ่านเว็บ และอธิบายเมนูต่างๆที่อยู่ในบทเรียนผ่านเว็บ โดย นักเรียนสามารถอ่านคำอธิบายในแต่ละเมนูควบคู่ไปกับ การเปิดดูเมนูจริงๆ ป้ายสำนัก ปิด หน้านี้

9 ทำหน้าที่เป็นไอคอนที่สามารถคลิ๊กเพื่อฟังเพลง เกี่ยวกับพันธะเคมี http://www.youtube.com/watch?v=Ibr63AjnEoQ&NR=1 ปิด หน้านี้

10 ขอคำชี้แนะ http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=s howcontent&cid=364&lid=62506&lid_parent=625 06&plid=62512&sid=404 เมื่อคลิ๊กเข้าไปนักเรียนจะได้ ชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการสอนในที่นี้จะเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ ปิด หน้านี้

11 ฝึกยุทธ เป็นแบบฝึกหัดในรูปของโปรแกรมที่ให้นักเรียนดาวโหลด เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้แม้ไม่ออนไลน์ก็ ตาม ปิด หน้านี้ http://www.fileguru.com/Covalent-Bonding/download

12 เอกสาร Word เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่อยู่ในรูปของ Word เพื่อให้ นักเรียนได้อ่านทบทวน ปิด หน้านี้ covalent.doc

13 เอกสาร Powerpoint เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่อยู่ในรูปของ powerpoint ที่ครูใช้สอนในห้องเพื่อให้นักเรียนได้อ่านทบทวน ปิด หน้านี้ covalent.ppt

14 ปิด หน้านี้ การเกิดโคเวเลนต์ http://www.tutorvista.com/content/chemistry/c hemistry-iii/chemical-bonding/polar-covalent- animation.php เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงการ เกิดพันธะโคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia

15 ปิด หน้านี้ รูปแบบโคเวเลนต์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึง รูปแบบพันธะโคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia http://www.tutorvista.com/content/chemistry/chemist ry-i/chemical-bonding/covalent-bond-animation.php

16 ปิด หน้านี้ ขนิดโคเวเลนต์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงชนิด โคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia http://fikus.omska.cz/~bojkovsm/termodynamika/Obrazky /bindingstyper.swf

17 ปิด หน้านี้ ขั้วของโคเวเลนต์ เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงขั้วของ โคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia http://technorati.com/videos/youtube.com%2Fwatch%3Fv% 3D1wpDicW_MQQ


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่สำนัก บอกครู สวัสดีจอมยุทธทุกท่าน เข้าสู่การฝึกกระบวน ท่าในสำนักพันธะเคมี ในรูปแบบของบทเรียน ผ่านเว็บ หากท่านกล้า พอเชิญคลิ๊กที่ปุ่ม “ เข้าสู่สำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google