งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P.. New Project Page ไม่มี Scroll bar กรณีที่มี Contents เยอะ ๆ Due Date & Start Date น่าจะมี icon date/time.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P.. New Project Page ไม่มี Scroll bar กรณีที่มี Contents เยอะ ๆ Due Date & Start Date น่าจะมี icon date/time."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P.

2 New Project Page ไม่มี Scroll bar กรณีที่มี Contents เยอะ ๆ Due Date & Start Date น่าจะมี icon date/time เล็กๆ ให้เห็น เพื่อให้ user รู้หรือให้ click ใช้งาน • Due Date & Start Date ลอง click กลับไป – กลับมา ปี มันจะแปลกๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ • และเช็คเรื่อง Start date ด้วยครับ ย้อนหลังได้มากสุด คือ เท่ากับ Due date ครับ

3 Project list Page In Process Completed Hole on Cancel All • ตัวเลขเกิดจากอะไรครับ ทำไม ไม่เป็นปกติทั่วๆ ไป ในการเรียงดู ข้อมูล 10, 25, 50, 100, 200, all • เราสามารถจัดเรียงลำดับที่มา ล่าสุดขึ้นก่อนได้ไหมครับ • และเข้ามาน่าจะแสดงเฉพาะ in Process ส่วน status อื่นๆ ให้ click เอาตามเมนูด้านบน • เพิ่ม Button เข้าไป เพื่อแยก Status ได้ไหม ครับ เพราะ 1. ง่ายต่อการดูข้อมูล 2. ลดการโหลด ในกรณีข้อมูลเยอะๆ 3. แยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อดึง report ใน อนาคต • ขอเป็นรูปแบบ % ดีกว่าครับ เช่น 30%

4 Project Detail Page Overview • Project Name: …………… • Vendor: ……………. • Start Date: ………….. • Due Date: ……………. • ------ กราฟ % Completed -------- Crate Task ย้ายตำแหน่งปุ่มให้อยู่ ในที่ ที่เหมาะสมครับ และทำให้เห็นชัดเจน • ขอเป็นรูปแบบ % ดีกว่าครับ เช่น 30% In Process Completed Hole on Cancel All • เข้ามาครั้งแรก แสดง ทั้งหมด เหมือนเดิม แต่ สามารถเลือกแสดงได้ไหม ครับ ตามเมนู

5 Task Detail Page • Task Description เป็นแบบ Multi ไหม ครับ และเช็คเรื่อง Scroll bar ด้วยครับ • รูปแบบของปุ่ม Button หรือ icon หรือ สัญลักษณ์ ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดี่ยว กันครับ **** ทุกส่วนนะครับ • % Completed ให้เลือก เป็น Drop down ดีกว่าครับ เป็น 10, 20, 30, 40, 50, …, 100 • เพราะตอนนี้พี่สามารถใส่ค่าไปได้ 1000% มีผลกับกราฟเราครับ ลองดู

6 Company/Vendor Detail Page • Address & Information เป็น Multi และเช็คเรื่อง Scroll bar ด้วยครับ • Contact information น่าจะ เป็น Remark or Description มากกว่าครับ • Company Name: ……………… • Address : ………… (Multi) ………… • Contact Person: ……………….. • Phone: ………………… • Fax: ……………….. • Mobile: ……………….. • E-Mail: ………………….. • Description / Remark : ……… (Multi) …………….

7 Vendor List Page Company Name|Contact Person| Phone | Fax | Mobile |E-Mail |Description / Remark • ที่ต้องดึงมาแสดง

8 Vendor / Project list Page • ขอเป็นรูปแบบ % ดีกว่าครับ เช่น 30% In Process Completed Hole on Cancel All • เข้ามาครั้งแรก แสดง ทั้งหมด เหมือนเดิม แต่ สามารถเลือกแสดงได้ไหม ครับ ตามเมนู

9 *** Remark • ปุ่มให้เป็นรูปแบบเดียวกันหมด ทั้งระบบครับ • จัด Title ของส่วนต่างๆ ให้เห็นชัดเจนและอ่านง่าย เพราะ ตอนนี้มันอ่านอยากและเหมือนทับซ้อนกันอยู่ เช่น Company Name: Address: Contact Person: E-Mail: Phone: Description: ** อันไหนที่ไม่ได้รบกวนแจ้งด้วยนะครับ นี่เป็นการ QC แบบเร่งด่วน ดู เรื่อง UI เป็นหลักก่อนครับ **


ดาวน์โหลด ppt QC: CPN Vendor System Oct 28, 2010 Nakarin P.. New Project Page ไม่มี Scroll bar กรณีที่มี Contents เยอะ ๆ Due Date & Start Date น่าจะมี icon date/time.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google