งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ เจะนะฮ์ สะอิ เด็กหนุ่มจากปัตตานี ได้รับโอกาสจาก มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง ร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชน ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ เจะนะฮ์ สะอิ เด็กหนุ่มจากปัตตานี ได้รับโอกาสจาก มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง ร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชน ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ เจะนะฮ์ สะอิ เด็กหนุ่มจากปัตตานี ได้รับโอกาสจาก มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง ร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชน ระดับ อบต. ครั้งหนึ่ง ชีวิตของเจะนะฮ์ ก็เคยประสบกับ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้ว แต่ก็ สามารถ “ พลิกชีวิต ” ตัวเองออกจากเส้นทางของยา เสพติดได้

2 แค่.. รู้สึก ผิด

3 เด็กคน หนึ่ง ถึงกับ เสีย โอกาส ในสังคม

4 รู้สึก ผิด ต่อ เพื่อน

5 รู้สึก ผิด ต่อ พ่อ แม่

6 เพื่อน ที่ระบาย ปัญหา เดียวกัน ( กลุ่ม เสี่ยง )

7 สร้าง กลุ่ม การ ยอม รับ ติดยา ไม่กลับ บ้าน

8 นั่ง ร้องไห้ กับสิ่งที่ เห็น กลับบ้าน สัญญา กับแม่

9 หา..... โอกาส ตอบ แทน

10 ได้รับ โอกาส เพื่อน ให้ โอกาส

11 เปลี่ยนแป ลง ตัวเอง ให้โอกาส คนอื่นต่อ

12 ต่อไป....... ผมหวัง ว่า ชุมชน ผมอยู่

13 ต่อจากนี้ ผมจะ..... พยายาม น่ะ

14 ผิดไหม ? ถ้าจะสร้างโอกาส และให้โอกาส กับเพื่อนๆและสังคม

15

16 ขอบคุณโอกาส ขอบคุ ณ วันนี้

17 คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ เจะนะฮ์ สะอิ เด็กหนุ่มจากปัตตานี ได้รับโอกาสจาก มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง ร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชน ระดับ อบต. ครั้งหนึ่ง ชีวิตของเจะนะฮ์ ก็เคยประสบกับ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้ว แต่ก็ สามารถ “ พลิกชีวิต ” ตัวเองออกจากเส้นทางของยา เสพติดได้


ดาวน์โหลด ppt คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ เจะนะฮ์ สะอิ เด็กหนุ่มจากปัตตานี ได้รับโอกาสจาก มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง ร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชน ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google