งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ
เจะนะฮ์ สะอิ เด็กหนุ่มจากปัตตานี ได้รับโอกาสจากมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชนระดับ อบต. ครั้งหนึ่ง ชีวิตของเจะนะฮ์ ก็เคยประสบกับเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้ว แต่ก็สามารถ “พลิกชีวิต” ตัวเองออกจากเส้นทางของยาเสพติดได้

2 แค่..รู้สึกผิด

3 เด็กคนหนึ่ง ถึงกับ เสียโอกาส ในสังคม

4 รู้สึกผิด ต่อ เพื่อน

5 รู้สึกผิด ต่อ พ่อแม่

6 เพื่อน ที่ระบาย ปัญหาเดียวกัน (กลุ่มเสี่ยง)

7 สร้างกลุ่ม การยอมรับ ติดยา ไม่กลับบ้าน

8 นั่งร้องไห้ กับสิ่งที่เห็น กลับบ้าน สัญญากับแม่

9 หา..... โอกาส ตอบแทน

10 ได้รับ โอกาส เพื่อนให้ โอกาส

11 เปลี่ยนแปลง ตัวเอง ให้โอกาส คนอื่นต่อ

12 ต่อไป....... ผมหวังว่า ชุมชน ผมอยู่

13 ต่อจากนี้ ผมจะ..... พยายาม น่ะ

14 ผิดไหม? ถ้าจะสร้างโอกาส และให้โอกาส กับเพื่อนๆและสังคม

15

16 ขอบคุณโอกาส ขอบคุณ วันนี้
ขอบคุณโอกาส ขอบคุณ วันนี้

17 คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ
เจะนะฮ์ สะอิ เด็กหนุ่มจากปัตตานี ได้รับโอกาสจากมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ร่วมโครงการการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรเยาวชนระดับ อบต. ครั้งหนึ่ง ชีวิตของเจะนะฮ์ ก็เคยประสบกับเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้ว แต่ก็สามารถ “พลิกชีวิต” ตัวเองออกจากเส้นทางของยาเสพติดได้


ดาวน์โหลด ppt คำว่ารู้สึกผิด คุณเจะนะฮ์ สะอิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google