งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี

2 ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานในอาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า CD เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาไป ดูในโรงภาพยนตร์จึงหันมาเช่า CD เพื่อไปชมแทน และส่วนใหญ่มักจะ ใช้เวลาหลังเลิกงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทางร้าน ให้บริการตั้งแต่เวลา – น. เป็นต้นไปและเพื่อเป็นการ สนับสนุนการศึกษาทางร้านจึงได้จ้างนักศึกษา 2 คน เพื่อมาเป็นพนักงาน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป Madoo Shop

3 ลูกค้า ข้อมูลการสมัครสมาชิก ตรวจสอบสมาชิก รหัสสมาชิก
1 ตรวจสอบสมาชิก รหัสสมาชิก แก้ไขข้อมูล สมาชิก 2 ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข D1 ลูกค้า แก้ไขข้อมูลสมาชิก ผู้จัดการร้าน บันทึกข้อมูล สมาชิก 3 ข้อมูลสมาชิก บันทึกข้อมูลสมัครสมาชิก

4 ลูกค้า ลูกค้า ผู้จัดการร้าน ฝ่ายบัญชี ระบบสั่งซื้อ VCD ข้อมูลVCD
รายงานการบริหารงาน ข้อมูลลูกค้าใหม่ ระบบร้านเช่าVCD รายการVCD ที่ต้องการเช่า ใบเสร็จค่าเช่า ลูกค้า ลูกค้า รหัสลูกค้า บัตรสมาชิก การชำระเงิน จดหมายข่าว รายเดือน ข้อมูลการคืนVCD จดหมายข่าวรายปี ฝ่ายบัญชี จำนวนเงินสด ที่ได้รับทั้งหมด

5 ลูกค้า ฝ่ายบัญชี ลูกค้า
ใบเสร็จค่าเช่า รายการVCD ที่ต้องการเช่า เช่า VCD 1 สร้างรายงาน การบริหารงาน 4 ลูกค้า รหัสสมาชิก ข้อมูลการเช่า รายงานการ บริหารงาน ผู้จัดการร้าน การชำระเงิน รายการชำระเงิน รายการชำระเงิน ข้อมูลVCD ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล ลูกค้า คำนวณ จำนวนเงิน จากใบเสร็จ 3 จำนวนเงินสด ที่ได้รับทั้งหมด D1 ลูกค้า ฝ่ายบัญชี ระบบสั่งซื้อ VCD ข้อมูลลูกค้า บันทึกข้อมูล การคืนVCD 2 ข้อมูลการคืนVCD ลูกค้า ข้อมูลลูกค้าใหม่ บัตรสมาชิก เพิ่มข้อมูล ลูกค้าใหม่ 5 สร้างจดหมาย ข่าวรายเดือน 6 สร้างจดหมาย ข่าวรายปี 7 จดหมายข่าวรายเดือน จดหมายข่าวรายปี ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้า D1 ลูกค้า

6 ผู้จำหน่าย ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน
ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ผู้จำหน่าย ใบสั่งซื้อ สั่งซื้อสินค้า 1 ผู้จัดการร้าน ข้อมูลผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ใบตอบรับการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลผู้จำหน่าย รับสินค้าจาก การสั่งซื้อและ ส่งเปลี่ยน 2 D5 แฟ้มรับสินค้า D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการรับ ใบส่งของ ใบตอบรับ ข้อมูลสินค้า ส่งเปลี่ยน สินค้า 3 D7 แฟ้มสินค้ารอเปลี่ยน D3 แฟ้มสินค้า D6 แฟ้มส่งเปลี่ยนสินค้า ข้อมูลการรับ D5 แฟ้มรับสินค้า ข้อมูลส่งเปลี่ยน ใบส่งเปลี่ยน ข้อมูลสินค้ารอเปลี่ยน ผู้จัดการร้าน ข้อมูลการส่งเปลี่ยน จ่ายชำระเงิน 4 ข้อมูลผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D5 แฟ้มรับสินค้า D8 แฟ้มการชำระเงิน ข้อมูลการรับ ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลชำระเงิน ข้อมูลการจ่ายชำระเงิน


ดาวน์โหลด ppt Madoo Shop ร้านเช่าวีซีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google