งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการตลาด อิเล็กทรอนิกส์.  1.  2. CONSUMER TO CONSUMERBUSINESS TO BUSINESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการตลาด อิเล็กทรอนิกส์.  1.  2. CONSUMER TO CONSUMERBUSINESS TO BUSINESS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการตลาด อิเล็กทรอนิกส์

2  1.  2. CONSUMER TO CONSUMERBUSINESS TO BUSINESS

3  3.  4. BUSINESS TO CONSUMERBUSINESS TO GOVERMENT

4  5.  6. GOVERMENT TO BUSINESSGOVRMENT TO GOVERMENT

5  7.  8. GOVERMENT TO CITIZENCONSUMER TO BUSINESS

6  9. CITIZEN TO GOVERMENT

7 TPSP MERCHANT CUSTOMERBANK ISP E-MARKETING

8 คือ Transaction Processing Service Provider เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรที่พัฒนา โปรแกรมในการทำ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบตัดเงินจาก บัตรเครดิต

9 ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ที่ เปิดร้านขายสินค้าทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อให้สะดวกต่อ การทำธุรกรรม ลูกค้าหรือผู้บริโภค กิจกรรม ของลูกค้าคือ สั่งซื้อสินค้า ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ

10 เป็นหน่วยงานที่อำนวยความ สะดวกในการทำธุรกรรม ทางการเงินโดยทั่วไป Internet Service Provider เป็น หน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมโยง การสื่อสารทางระบบออนไลน์ ที่ เรียกกันว่า Domain

11  ธุรกิจ Shop 2 Rich  ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น  ธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์  Twitter

12  eBay คือ ระบบตลาดออนไลน์ที่ทำกิจกรรมทางการ ตลาด โดยลักษณะการประมูลสินค้าระดับนานาชาติ  eBay เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยมีนายบี แอร์ โอ มิดดียาร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ป็น ผู้จดทะเบียน  มีระบบการจ่ายเงิน ชำระค่าบริการสินค้าหลาย รูปแบบรวมทั้งการจ่ายผ่านระบบเพย์พาล (Paypal) ที่คอยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขาย  สินค้าที่ eBay ห้ามขายในระบบคือ สุรา สิ่งเสพติด บุหรี่ อุปกรณ์ทำลายชีวิตหรือทรัพย์สิน สารประกอบสิ่งเสพติด สินค้าประเภทละเมิดลิขสิทธิ์  การทำตลาดกับ eBay จะต้องสมัครสมาชิกก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงข้อมูล  www.ebay.com www.ebay.com

13  Paypal คือ ระบบที่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะเป็น ตัวกลางทางการเงินของการทำธุรกรรมธุรกิจ ออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายระดับโลก  มีระบบการจ่ายเงิน ชำระค่าบริการสินค้าหลาย รูปแบบรวมทั้งการจ่ายผ่านระบบเพย์พาล (Paypal) ที่คอยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อหรือ ผู้ขาย  รูปแบบธุรกรรมของเพย์พาลประกอบด้วย การ รับเครดิต รับบัตรเดบิต การฝากเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร ดร๊าฟธนาคาร ตั๋วรับเงิน เช็ค ส่วนบุคคล การโอนเงินทางโทรเลข  Paypal สามารถรองรับเงินได้หลายประเทศ มี มากถึง 190 แห่ง  www.paypal.com www.paypal.com  Paypal คือ ระบบที่ดำเนินธุรกรรมในลักษณะเป็น ตัวกลางทางการเงินของการทำธุรกรรมธุรกิจ ออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายระดับโลก  มีระบบการจ่ายเงิน ชำระค่าบริการสินค้าหลาย รูปแบบรวมทั้งการจ่ายผ่านระบบเพย์พาล (Paypal) ที่คอยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อหรือ ผู้ขาย  รูปแบบธุรกรรมของเพย์พาลประกอบด้วย การ รับเครดิต รับบัตรเดบิต การฝากเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร ดร๊าฟธนาคาร ตั๋วรับเงิน เช็ค ส่วนบุคคล การโอนเงินทางโทรเลข  Paypal สามารถรองรับเงินได้หลายประเทศ มี มากถึง 190 แห่ง  www.paypal.com www.paypal.com

14  Blog คือ เว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่มีพื้นที่ส่วนตัว สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ความประทับใจ เรื่องราวที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทันที  เว็บบล็อกมีให้เลือก 2 ลักษณะ คือประเภทที่สร้าง แล้วใช้ฟรี กับประเภทที่ต้องมีค่าใช้จ่าย  www.blogger.com www.blogger.com  Blog คือ เว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่มีพื้นที่ส่วนตัว สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ความประทับใจ เรื่องราวที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทันที  เว็บบล็อกมีให้เลือก 2 ลักษณะ คือประเภทที่สร้าง แล้วใช้ฟรี กับประเภทที่ต้องมีค่าใช้จ่าย  www.blogger.com www.blogger.com


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการตลาด อิเล็กทรอนิกส์.  1.  2. CONSUMER TO CONSUMERBUSINESS TO BUSINESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google