งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการศึกษาดูงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการศึกษาดูงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการศึกษาดูงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน อบต.บ้านเสด็จ ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2549 สสจ.น่าน ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 เมษายน 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง ครั้งที่ 5-7 วันที่ 22,23 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2550 สสจ.เชียงใหม่

2 สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3-5 ปี
ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สนามเด็กเล็ก กลางแจ้ง ของเล่นต่าง ๆ อุปกรณ์การทำของเล่นด้วยตนเอง อาหารกลางวัน ห้องพยาบาล ห้องน้ำ 18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

3 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
ห้องเรียน 18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

4 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

5 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
สนามเด็กเล็ก กลางแจ้ง ของเล่นต่าง ๆ 18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

6 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

7 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

8 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
อาหารกลางวัน ห้องเตรียมอาหาร 18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

9 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
ห้องพยาบาล 18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

10 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
ห้องน้ำ อ่างล้างมือ ผ้าเช็ดมือ 18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

11 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์
18 พฤศจิกายน 2548 ดร.พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการศึกษาดูงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google