งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 อบต. บ้านเสด็จ ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2549 สสจ. น่าน ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 เมษายน 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีลำปาง ครั้งที่ 5-7 วันที่ 22,23 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2550 สสจ. เชียงใหม่ ประสบการณ์ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

2 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 3-5 ปี ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สนามเด็กเล็ก กลางแจ้ง ของเล่นต่าง ๆ อุปกรณ์การทำของเล่นด้วยตนเอง อาหารกลางวัน ห้องพยาบาล ห้องน้ำ

3 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ ห้องเรี ยน

4 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

5 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ สนามเด็กเล็ก กลางแจ้ง ของ เล่นต่าง ๆ

6 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

7 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์

8 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ อาหารกลางวัน ห้อง เตรียมอาหาร

9 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ ห้องพยาบาล

10 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์ ห้องน้ำ อ่างล้างมือ ผ้าเช็ดมือ

11 18 พฤศจิกายน 2548 ดร. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก สื่อประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google