งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gene and Chromosome UMAPORN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gene and Chromosome UMAPORN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gene and Chromosome UMAPORN

2 Chromosome

3 Chromosome

4 DNA Pentose น้ำตาล 5 อะตอม; deoxyribose Nitrogenous base
Purine : adenine[A], guanine [G] Pyrimidine : cytosine [C], thymine [T Phosphate group

5

6 DNA Replication

7 DNA Replication

8 Protein Synthesis

9

10 Protein Synthesis

11 Protein Synthesis

12 Mutation

13 Cri-du-chat Syndrome ศีรษะเล็ก ใบหน้ากลม ตาเล็กอยู่ ห่างกันและ เฉียง ดั้ง จมูกแบน ใบหูอยู่ต่ำ กว่าปกติ เสียงร้อง คล้ายแมว ปัญญาอ่อน

14 Down Syndrome รูปร่างเตี้ย ตาห่าง ห่างตาชี้ขึ้น ลิ้นโตคับ ปาก คอ สั้นกว้าง นิ้วมือ นิ้วเท้าสั้น ปัญญาอ่อน

15 Klinefelter Syndrome เป็นเพศ ชาย แขน ขายาว สูง กว่าเพศ ชายปกติ หน้าอก ใหญ่คล้าย เพศหญิง สะโพกผาย เป็นหมัน

16 Patau Syndrome ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาเล็ก หู หนวก ใบ หูต่ำ นิ้ว มือนิ้วเท้า มักเกิน หัวใจ ไต ผิดปกตื สมองพิการ ปัญญาอ่อน ตายหลัง คลอดไม่กี่ เดือน

17 Edwards Syndrome มือกำ ท้าย ทอยโหนก ใบหูผิดรูป และเกาะต่ำ

18 Turner Syndrome เป็นเพศ หญิง รูปร่างเตี้ย คอสั้น หน้าแก่ มี แผ่นหนัง คล้ายปีก จากต้นคอ ลงมาจรด หัวไหล่ เป็นหมัน


ดาวน์โหลด ppt Gene and Chromosome UMAPORN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google