งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ
CAMELS Analysis S C A E L M CAMELS Analysis วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ Company name

2 CAMELS Analysis http://lamphun.cad.go.th www.themegallery.com
Company name

3 C A M E L S : Capital Strength ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
CAMELS Analysis : Capital Strength ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง C : Asset quality คุณภาพของสินทรัพย์ A : Management ability ขีดความสามารถในการบริหาร M : Earning sufficience การทำกำไร E : Liquidity สภาพคล่อง L : Sensitivity ผลกระทบของธุรกิจ S Company name

4 ผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ ของสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน
CAMELS ผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ ของสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน S C A E L M Company name

5 CAMELS Analysis ของสหกรณ์
CAMELS Analysis ของสหกรณ์ มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสียง Company name

6 CAMELS Analysis ของสหกรณ์
CAMELS Analysis ของสหกรณ์ มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ Company name

7 CAMELS Analysis ของสหกรณ์
CAMELS Analysis ของสหกรณ์ มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร Company name

8 CAMELS Analysis ของสหกรณ์
CAMELS Analysis ของสหกรณ์ มิติที่ 4 การทำกำไร Company name

9 CAMELS Analysis ของสหกรณ์
CAMELS Analysis ของสหกรณ์ มิติที่ 5 สภาพคล่อง Company name

10 CAMELS Analysis ของสหกรณ์
CAMELS Analysis ของสหกรณ์ มิติที่ 6 ผลกระทบของธุรกิจ Company name


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 6 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google