งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ -
การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ - โดย นายคาโอรุ อิโนอุเอะ ผู้แทนบริษัท เอ ไอซี สำนักงาน กรุงเทพฯ

2 แนะนำตัว อาชีพ: มีนาคม 2550 - ผู้แทนบริษัท AIC สำนักงานกรุงเทพฯ
พฤศจิกายน มีนาคม 2550 ผู้ซื้อสินค้านำเข้า (buyer) บริษัท AIC จำกัด ประสบการณ์ - ระบบคุณภาพ HACCP/SQF 2000/EU Gap training course Certification - Vegetable & Fruits Meister certification ความรับผิดชอบ ชำนาญด้านการตลาดและการกระจายสินค้า

3 หัวข้อ ตอนที่ 1 : ญี่ปุ่นและการกระจายสินค้า ตอนที่ 2 : ผลไม้นำเข้า
ตอนที่ 3 : ปัจจัยสู่ความสำเร็จ - ความพอใจของลูกค้า - ตอนที่ 4 - มุมมองของผู้ซื้อ

4 ที่ตั้งและระยะทางสู่ญี่ปุ่น
ตอนที่ 1 ที่ตั้งและระยะทางสู่ญี่ปุ่น ระยะทาง 2,868 ไมล์ ทางเรือ 7 ถึง10 วัน ทางอากาศ : 6 ถึง 7 ชั่วโมง เวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง

5 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

6 ประชากรที่อายุมากกว่า 65 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20.2%
ตอนที่ 1 สถิติที่สำคัญ① (1) อัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุและการลดการเกิด Thousand Thousand Age 14-64 Age under 14 Age over 65 Age 0-14 Age 15-64 2008 続いて日本における人口動態の変化について 日本の総人口は2006年を境に減少に転じている またご覧いただいているグラフからも明らかなように、日本における「少子高齢化(高齢人口の増加と、年少人口の減少が同時並行的に進んでいること)」は急速に進んでおり、14歳以下の人口は減少の一途、また一方で65歳以上の人口は年々増えてきており、65歳以上の人口比率は 2010年には全体の23.1%、2005年対比で114%になることが想定されている まさに超高齢化社会が日本に到来しようとしている ประชากรที่อายุมากกว่า 65 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20.2% ในปี จะเพิ่มเป็น 23.1%    

7 การกระจายสินค้าทางอากาศ
ตอนที่ 1 การกระจายสินค้าทางอากาศ หลังการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลา ประมาณ 10 วัน จึงจะถึงผู้บริโภค

8 การกระจายสินค้าทางเรือ
ตอนที่ 1 การกระจายสินค้าทางเรือ หลังการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลา ประมาณ 20 วัน จึงจะถึงผู้บริโภค

9 สรุปตอนที่ 1 ต้องคำนึงถึงช่วงเวลาในการส่ง สินค้าถึงผู้บริโภคในญี่ปุ่น
การควบคุมความสุก ในแต่ละสภาวะการขนส่ง

10 แนวโน้มการนำเข้าผลไม้
ตอนที่ 2 แนวโน้มการนำเข้าผลไม้ ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก ปริมาณการนำเข้า การบริโภคผลไม้ในญี่ปุ่น

11 ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก①
ตอนที่ 2 ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก① มะม่วงของประเทศไทย 6.4% ・ประเทศอินเดียผลิตมะม่วงปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง *ประเทศไทยมีสัดส่วนปริมาณมะม่วงร้อยละ 6.4 ของตลาดโลก

12 ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก②
ตอนที่ 2 ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก② ・ปริมาณมะม่วงโดยรวม 28,000,000 ล้านตัน ・ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกปี

13 ปริมาณมะม่วงนำเข้าญี่ปุ่น
ตอนที่ 2 ปริมาณมะม่วงนำเข้าญี่ปุ่น Unit: Mt *ปี 2550 ญี่ปุ่นมีปริมาณนำเข้ามะม่วงเพิ่มขึ้นร้อยละ 150

14 ปริมาณมะม่วงนำเข้าของญี่ปุ่น
ตอนที่ 2 ปริมาณมะม่วงนำเข้าของญี่ปุ่น

15 ปริมาณการนำเข้ามะม่วงสดและ มะม่วงแช่แข็ง
ตอนที่ 2  ปริมาณการนำเข้ามะม่วงสดและ มะม่วงแช่แข็ง Unit: Mt ・ การนำเข้ามะม่วงสดและมะม่วงแช่แข็งมีปริมาณเพิ่มขึ้น

16 การบริโภคผลไม้ในญี่ปุ่น
ตอนที่ 2 การบริโภคผลไม้ในญี่ปุ่น ลดลง อย่างมาก การบริโภค การซื้อต่อครอบครัว 2523 2535 2547 ดูกราฟเส้นรูปกล้วยหอม- การบริโภคผลไม้สดเพียง 114 กรัม ต่อคน ต่อวัน ในปี 2547 ปริมาณการซื้อของครัวเรือนญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 28

17 สัดส่วนของผลไม้นำเข้า
ตอนที่ 2 สัดส่วนของผลไม้นำเข้า Unit:1000Mt Unit:% Imported fruits Share of it 1965 2005 ปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้น 5 เท่าจาก 30 ปีที่ผ่านมา ปริมาณนำเข้าเพิ่มถึง 550 ล้านตัน สัดส่วนผลไม้นำเข้า 60%. *สัดส่วนผลไม้ในประเทศ เพียง 40%

18 มูลค่าและปริมาณการบริโภคผลไม้ของญี่ปุ่น
ตอนที่ 2 มูลค่าและปริมาณการบริโภคผลไม้ของญี่ปุ่น

19 การบริโภคผลไม้ ปริมาณ:
ตอนที่ 2 การบริโภคผลไม้ ปริมาณ:  10 กก. ต่อครอบครัว ต่อปี ( 3-6 คน) ค่าใช้จ่าย:  40,000 เยน ≒ 14,500 บาท ต่อครอบครัว ต่อปี เฉลี่ยการซื้อต่อผลเพียง 141 เยน *ในซุปเปอร์มาร์เกต แนวโน้ม: *ลดลงในแต่ละปี *ถูกแทนที่ด้วยน้ำผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูป และขนมหวาน‘’Sweets” *ลดการจ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น   

20 ความถี่ของการบริโภคมะม่วง①
ตอนที่ 2 ความถี่ของการบริโภคมะม่วง① 2005 2001 ・ความถี่ของการบริโภคมะม่วง เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า

21 ความถี่ของการบริโภคมะม่วงในแต่ละวัย ②
ตอนที่ 2 ความถี่ของการบริโภคมะม่วงในแต่ละวัย ② 1. ผู้บริโภควัย 50 ปี ซื้อมะม่วงบ่อยที่สุด 2. ผลไม้เมืองร้อนได้รับความสนใจจากวัยหนุ่มสาว

22 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง
ตอนที่ 2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง ซอสผลไม้ ของหวาน ซอสผลไม้ น้ำผลไม้ พุดดิ้ง ร้านขายผลไม้คุณภาพ วัตถุดิบอาหารแปรรูป นมเปรี้ยว ไอสครีม หวานเย็นรสผลไม้ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง โยเกริต น้ำผลไม้

23 สรุปตอนที่ 2- มะม่วง ในปี 2545 นำเข้า 8,890 ล้านตัน
・ปริมาณนำเข้ามะม่วงเพิ่มขึ้น ในปี 2545 นำเข้า 8,890 ล้านตัน ปี 2550 นำเข้า 13,293 ล้านตัน ・การบริโภคในรูปของหวานและขนม บ่อยครั้งขึ้น และการซื้อเพิ่มขึ้น ・การใช้มะม่วง ทำเป็นขนมเพิ่มขึ้น ・หลายประเทศขอให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดผลไม้ มีโอกาสมากในการขยายตลาดมะม่วงในญี่ปุ่น

24 กุญแจแห่งความสำเร็จ -แง่การตลาด-
ตอนที่ 3 กุญแจแห่งความสำเร็จ -แง่การตลาด- ความพอใจของลูกค้า เสียงของลูกค้า รูปลักษณ์ และการนำเสนอ (Appearance and presentation of character) เรียนรู้การส่งเสริมการตลาดที่ดี

25 ความพอใจของลูกค้าต่อผลไม้เมืองร้อน
ตอนที่ 3 ความพอใจของลูกค้าต่อผลไม้เมืองร้อน ความรู้สึกคาดหวังของลูกค้า รสชาติ:ความหวานเป็นสิ่งสำคัญ และเส้นใยน้อย ระดับราคา: สมเหตุผล เนื้อ: เมล็ดเล็ก เนื้อนุ่ม เสียง(บ่น) จากลูกค้า ปอก ตัด อย่างไร: ไม่เคยชิน ทำไม่ได้ เก็บอย่างไร: ไม่เคยชิน ทำไม่ถูก เมื่อไหร่จะสุกหรือกินได้: ยากที่จะรู้ *จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจ

26 จุดขายของผลไม้เมืองร้อน
ตอนที่ 3 จุดขายของผลไม้เมืองร้อน ความคาดหวังผลไม้จากไทย – * [บรรยากาศไทยๆ หวานและสด] ฤดูกาล * ต้นฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม เป็นช่วงดีที่สุด) ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ผลไม้ เมืองร้อนจากไทยได้ คู่แข่ง * ผลไม้เมืองร้อน – มะม่วงจากฟิลิปปินส์ เม็กซิโก อินเดียและไต้หวัน * ผลไม้นำเข้า –เกรปฟรุต ส้ม เชอรี่ จากสหรัฐฯ และกีวี จากนิวซีแลนด๋ * ขนมและของหวาน - น้ำผลไม้ ไอสครีม พุดดิ้ง โยเกริต หวานเย็นรสผลไม้ ฯลฯ แข่งขันในด้านคุณภาพ ราคา และด้วยส่วนเนื้อผลไม้ 26

27 จุดขาย - สิ่งดึงดูด - ความสด ราคา สี รูปลักษณ์ ตรงฤดูกาล
ตอนที่ 3 จุดขาย สิ่งดึงดูด - ความสด ราคา สี รูปลักษณ์ ตรงฤดูกาล แหล่งที่มา แหล่งผลิต ขนาด น้ำหนัก ความสุก ปลอดสารเคมี อินทรีย์ เมื่อเลือกซื้อจะให้ความสำคัญว่า คุณค่าเหมาะสมกับ ราคาหรือความสด หรือไม่ 27

28 สร้างความพอใจของลูกค้า①
ตอนที่ 3 สร้างความพอใจของลูกค้า① เพื่อแก้ปัญหาความไม่พอใจของผู้บริโภค ให่ข้อมูลวิธีการปอก ตัด และการรับประทานแก่ผู้บริโภค

29 การควบคุมรูปลักษณ์ด้วยสี
ตอนที่ 3 สร้างความพอใจของลูกค้า ② การควบคุมรูปลักษณ์ด้วยสี ・ คิดว่าการจัดวางผลผลิตแบบใดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า?

30 สร้างความพอใจของลูกค้า③ รูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะผลสุก
ตอนที่ 3 สร้างความพอใจของลูกค้า③ รูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะผลสุก คิดอย่างไรกับภาพลักษณ์มะม่วง 2 รูปด้านบน? คุณคิดว่าลูกค้าญี่ปุ่นจะยอมรับรูปลักษณ์นี้ได้หรือไม่?

31 การส่งเสริมและนำเสนอ -มะม่วง-
ตอนที่ 3 การส่งเสริมและนำเสนอ -มะม่วง- นำเสนอ : วิธีการเก็บอย่างไร การตัด การรับประทาน

32 ตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการขาย -ผลไม้ไต้หวัน-
ตอนที่ 3 ตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการขาย -ผลไม้ไต้หวัน- เผยแพร่ต่อสาธารณชน ดึงดูดด้วยรสชาติ ความสด สินค้าตามฤดูกาล โดยใช้สื่อต่างๆ ดารานักแสดงชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่น 32

33 การส่งเสริมการตลาดที่ดี -ส้มจากสหรัฐฯ-
ตอนที่ 3 การส่งเสริมการตลาดที่ดี -ส้มจากสหรัฐฯ- คาราวานการขาย โดยแจกชิม และปริมาณ นำแสดงเป็นจำนวนมาก ในซุปเปอร์มาร์เกต 33

34 การส่งเสริมการตลาดที่ดี -เชอรี่จากสหรัฐฯ-
ตอนที่ 3 การส่งเสริมการตลาดที่ดี -เชอรี่จากสหรัฐฯ- เชอรี่จากสหรัฐ ฯ ดึงดูดความสนใจได้มาก ทุกคนจำได้ว่าเมื่อใดถึงฤดูที่มีมากสุด 34

35 มุมมองของผู้จัดซื้อ (Buyer)
ตอนที่ 4 มุมมองของผู้จัดซื้อ (Buyer) สวน ความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ การติดต่อตรง ราคา 35

36 สวน การจัดการ – Global Gap Standard- ระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมสากล
ตอนที่ 4 สวน การจัดการ – Global Gap Standard- ระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมสากล ความปลอดภัยอาหาร Food safety *เป็นไปตามมาตรฐานสารตกค้างของญี่ปุ่น *รัฐบาลไทยควบคุมการใช้สารเคมีสำหรับพืช แต่ฟาร์มข้างเคียงปลูกอีกพืช อาจเกิดปัญหาปนเปื้อนข้ามมา จากฟาร์มอื่นได้ *การป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากฟาร์มใกล้เคียง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 36

37 ตัวอย่างในการควบคุมสารเคมี ใช้ถุงคลุมทำด้วยกระดาษปลอดสาร
ตอนที่ 4 สวน ห้ามการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผลไม้ เพราะ มีสารเคมีเคลือบอยู่ ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ (Fluorescent Chemical) ตัวอย่างในการควบคุมสารเคมี ล็อคห้องเก็บสารเคมี ใช้ถุงคลุมทำด้วยกระดาษปลอดสาร 37

38 ตัวอย่างที่ไม่ดี สารเคมี ขยะ
ตอนที่ 4 ที่สวน ตัวอย่างที่ไม่ดี สารเคมี ขยะ 38

39 ตัวอย่างที่ไม่ดี การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 ที่สวน ตัวอย่างที่ไม่ดี การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่เรียบร้อย 39

40 เห็นชัดว่ามีการใช้สารเคมี
ตอนที่ 4 ที่สวน ในสวน เห็นชัดว่ามีการใช้สารเคมี อย่างแน่นอน 40

41 การป้องกันการปนเปื้อนข้ามสวน
ตอนที่ 4 การป้องกันการปนเปื้อนข้ามสวน ที่สวน ปลูกแยก แบ่งแยกระยะ(5M) ข้าวโพดหวาน 41

42 สำคัญอันดับหนึ่ง‐ความปลอดภัยอาหาร
ตอนที่ 4 สำคัญอันดับหนึ่ง‐ความปลอดภัยอาหาร มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ① ข้อกำหนดของผู้ซื้อญี่ปุ่น ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งญี่ปุ่น ความปลอดภัยอาหาร สุขอนามัยการผลิต การเกษตรที่เหมาะสม การควบคุมอันตรายต่อความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิต: HACCP COC = Code of Conduct, การผลิตอย่างรับผิดชอบ การสืบย้อนกลับแหล่งที่มา การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม Certified by 3rd party 42

43 ‐ความปลอดภัยอาหาร - การตรวจพบสารเคมีตกค้าง ม.ค. 2549 – ก.พ. 2551
ตอนที่ 4 ‐ความปลอดภัยอาหาร - การตรวจพบสารเคมีตกค้าง ม.ค – ก.พ. 2551 43

44 ‐ความปลอดภัยอาหาร- การตรวจพบสารเตมีตกค้าง ม.ค. 2549 – ก.พ. 2551
ตอนที่ 4 ‐ความปลอดภัยอาหาร- การตรวจพบสารเตมีตกค้าง ม.ค – ก.พ. 2551 *พบในผักเป็นส่วนใหญ่ *การใช้สารเคมีไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้พบสารตกค้าง *แม้จะใช้อย่างถูกต้องอาจปนเปื้อนข้ามมาจากสวนอื่น 44

45 การป้องกัน บันทึกการพ่นยา ถ้าไม่มีบันทึก ผู้ซื้อไม่อยากซื้อ
ตอนที่ 4 การป้องกัน บันทึกการพ่นยา ถ้าไม่มีบันทึก ผู้ซื้อไม่อยากซื้อ ติดตามข้อมูล มาตรฐานสารฯ ตกค้างของแต่ละประเทศ ใช้สารเคมีตามที่กำหนด เท่านั้น ก่อนและหลังเก็บ ต้องตรวจสารเคมี ตกค้างโดยใช้ 3rd party. 45

46 สำคัญอันดับ 2 -คุณภาพ- มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ② ชนิด Variety
ตอนที่ 4 สำคัญอันดับ 2 -คุณภาพ- มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ② ข้อกำหนดของผู้ซื้อญี่ปุ่น ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งญี่ปุ่น ชนิด Variety ขนาด Size range ความสุก Matured การบรรจุ Packing 46

47 มาตรฐานสี *เก็บที่ระดับสีไหน *อบไอน้ำเมื่อระดับสีใด
ตอนที่ 4 มาตรฐานสี *เก็บที่ระดับสีไหน *อบไอน้ำเมื่อระดับสีใด *ขายให้ตลาดญี่ปุ่นที่ระดับสีไหน

48 อันดับ 3 -ราคา - มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ③
ตอนที่ 4 อันดับ 3 -ราคา - มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ③ ข้อกำหนดของผู้ซื้อญี่ปุ่น ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งญี่ปุ่น ราคา การส่งเสริมการขาย ความสม่ำเสมอของปริมาณ มีของตลอดปี 48

49 การแข่งขันกับประเทศอื่น - มะม่วง
ตอนที่ 4 การแข่งขันกับประเทศอื่น - มะม่วง 49

50 การแข่งขันกับผลไม้อื่น ในเดือนมีนาคม – กรกฎาคม
ตอนที่ 4 การแข่งขันกับผลไม้อื่น ในเดือนมีนาคม – กรกฎาคม *One of Major chain Super market data ผลไม้เมืองร้อน&มะม่วง ผลไม้อื่น ๆ * ราคาปลีกเฉลี่ย ของผลไม้เมืองร้อน \338 ในปี 2551 \329 ในปี 2550 * ราคาปลีกเฉลี่ย ของมะม่วง\373 ในปี 2551\340 ในปี 2550 * เฉลี่ยของเสียและทิ้ง 20% 50

51 การแข่งขันราคา ผลไม้อื่น แม้ว่าผลไม้ไทยจะน่าสนใจในเรื่อง
ตอนที่ 4 การแข่งขันราคา ผู้ซื้อตัดสินใจจากราคาที่สมดุลย์กับ ผลไม้อื่น แม้ว่าผลไม้ไทยจะน่าสนใจในเรื่อง รสชาติแต่ต้องชนะผลไม้คู่แข่งอื่นให้ได้ ถ้าต้องการขายในราคาแพงต้องทำ เป็นไปตามที่ลูกค้าและผู้ซิ้อต้องการให้ได้ แต่ก่อน สามารถเก็บแล้วขายได้เลย แต่ ปัจจุบันไม่ใช่เช่นนั้น จำเป็นต้องมีความแตกต่างจากของอื่นๆ 51

52 การขายตรงจากเกษตรกรถึง ผู้ค้าปลีก
ตอนที่ 4 การขายตรงจากเกษตรกรถึง ผู้ค้าปลีก ตัวอย่างในญี่ปุ่น สินค้าเน่าเสียง่าย การส่งตรงไปผู้ค้าปลีก สัญญาระหว่างกัน 1. ต้องผ่านมาตรฐาน ความปลอดภัย อาหารและการผลิต ที่รับผิดชอบ 2. รายละเอียดสินค้า 3. ช่วงเวลา 4. ปริมาณ 5. ราคา เจรจาตรงกับเกษตรกร 52

53 มะม่วง เป็นไปได้ในการขายตรงจากเกษตรกร ไปสู่ผู้ค้าปลีกในญี่ปุ่น
ตอนที่ 4 มะม่วง เป็นไปได้ในการขายตรงจากเกษตรกร ไปสู่ผู้ค้าปลีกในญี่ปุ่น ถ้าสามารถตกลงเงื่อนไข สามารถทำ สัญญาซื้อ 200 ตัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด เราต้องการร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเกษตรกรไทย 53

54 ขอบคุณครับ 54


ดาวน์โหลด ppt การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google