งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ - โดย นายคาโอรุ อิโนอุเอะ ผู้แทนบริษัท เอ ไอซี สำนักงาน กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ - โดย นายคาโอรุ อิโนอุเอะ ผู้แทนบริษัท เอ ไอซี สำนักงาน กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ - โดย นายคาโอรุ อิโนอุเอะ ผู้แทนบริษัท เอ ไอซี สำนักงาน กรุงเทพฯ

2 แนะนำตัว อาชีพ : - มีนาคม 2550 - ผู้แทนบริษัท AIC สำนักงานกรุงเทพฯ - พฤศจิกายน 2547 - มีนาคม 2550 ผู้ซื้อสินค้า นำเข้า (buyer) บริษัท AIC จำกัด ประสบการณ์ - ระบบคุณภาพ HACCP/SQF 2000/EU Gap training course Certification - Vegetable & Fruits Meister certification ความรับผิดชอบ ชำนาญด้านการตลาดและการกระจายสินค้า

3 หัวข้อ ตอนที่ 1 : ญี่ปุ่นและการกระจายสินค้า ตอนที่ 2 : ผลไม้นำเข้า ตอนที่ 3 : ปัจจัยสู่ความสำเร็จ - ความพอใจของลูกค้า - ตอนที่ 4 - มุมมองของผู้ซื้อ

4 ที่ตั้งและระยะทางสู่ญี่ปุ่น ระยะทาง 2,868 ไมล์ ระยะทาง 2,868 ไมล์ ทางเรือ 7 ถึง10 วัน ทางเรือ 7 ถึง10 วัน ทางอากาศ : 6 ถึง ทางอากาศ : 6 ถึง 7 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง เวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง เวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ตอนที่ 1

5 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 1

6 สถิติที่สำคัญ ① ( 1 ) อัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุและการลดการเกิด Thousand Age 14-64 Age under 14 Age over 65 Age 0-14Age 15-64Age over 65 2008 ประชากรที่อายุมากกว่า 65 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20.2% ในปี 2553 จะเพิ่มเป็น 23.1% ตอนที่ 1

7 การกระจายสินค้าทางอากาศ หลังการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลา ประมาณ 10 วัน จึงจะถึงผู้บริโภค ตอนที่ 1

8 การกระจายสินค้าทางเรือ หลังการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลา ประมาณ 20 วัน จึงจะถึงผู้บริโภค ตอนที่ 1

9 สรุปตอนที่ 1 ตอนที่ 1 ต้องคำนึงถึงช่วงเวลาในการส่ง สินค้าถึงผู้บริโภคในญี่ปุ่น การควบคุมความสุก ในแต่ละ สภาวะการขนส่ง

10 แนวโน้มการนำเข้าผลไม้ ตอนที่ 2 ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก ปริมาณการนำเข้า การบริโภคผลไม้ในญี่ปุ่น

11 ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก ① มะม่วงของประเทศไทย 6.4 % ・ ประเทศอินเดียผลิตมะม่วงปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง *ประเทศไทยมีสัดส่วนปริมาณมะม่วงร้อยละ 6.4 ของตลาดโลก ตอนที่ 2

12 ・ ปริมาณมะม่วงโดยรวม 28,000,000 ล้านตัน ・ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกปี ปริมาณมะม่วงในตลาดโลก ② ตอนที่ 2

13 ปริมาณมะม่วงนำเข้าญี่ปุ่น Unit: Mt ตอนที่ 2 *ปี 2550 ญี่ปุ่นมีปริมาณนำเข้ามะม่วงเพิ่มขึ้นร้อยละ 150

14 ปริมาณมะม่วงนำเข้าของญี่ปุ่น ตอนที่ 2

15 ปริมาณการนำเข้ามะม่วงสดและ มะม่วงแช่แข็ง Unit: Mt ・ การนำเข้ามะม่วงสดและมะม่วงแช่แข็งมีปริมาณเพิ่มขึ้น ตอนที่ 2

16 การบริโภคผลไม้ในญี่ปุ่น การบริโภค การซื้อต่อครอบครัว 2547 25352523 ลดลง อย่างมาก ตอนที่ 2 ดูกราฟเส้นรูปกล้วยหอม- การบริโภคผลไม้สดเพียง 114 กรัม ต่อคน ต่อวัน ในปี 2547 ปริมาณการซื้อของครัวเรือนญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 28

17 สัดส่วนของผลไม้นำเข้า Imported fruits Share of it 20051965 Unit:1000Mt Unit:% ตอนที่ 2 ปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้น 5 เท่าจาก 30 ปีที่ผ่านมา ปริมาณนำเข้าเพิ่มถึง 550 ล้านตัน สัดส่วนผลไม้นำเข้า 60%. *สัดส่วนผลไม้ในประเทศ เพียง 40%

18 มูลค่าและปริมาณการบริโภค ผลไม้ของญี่ปุ่น ตอนที่ 2

19 ตอนที่ 2 การบริโภคผลไม้ ปริมาณ: 10 กก. ต่อครอบครัว ต่อปี ( 3-6 คน) ค่าใช้จ่าย: 40,000 เยน ≒ 14,500 บาท ต่อครอบครัว ต่อ ปี เฉลี่ยการซื้อต่อผลเพียง 141 เยน *ในซุปเปอร์มาร์เกต แนวโน้ม: *ลดลงในแต่ละปี *ถูกแทนที่ด้วยน้ำผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูป และขนมหวาน ‘’ Sweets ” *ลดการจ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น

20 ความถี่ของการบริโภคมะม่วง ① ・ ความถี่ของการบริโภคมะม่วง เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า 2001 2005 ตอนที่ 2

21 1. ผู้บริโภควัย 50 ปี ซื้อมะม่วงบ่อยที่สุด 2. ผลไม้เมืองร้อนได้รับความสนใจจากวัยหนุ่มสาว ความถี่ของการบริโภคมะม่วงในแต่ละวัย ② ตอนที่ 2

22 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง ของหวาน ซอสผลไม้ น้ำผลไม้ พุดดิ้ง ร้านขายผลไม้คุณภาพ วัตถุดิบอาหารแปรรูป นมเปรี้ยว ไอสครีม หวานเย็นรสผลไม้ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง ซอสผลไม้ โยเกริต น้ำผลไม้ ตอนที่ 2

23 สรุปตอนที่ 2- มะม่วง ・ ปริมาณนำเข้ามะม่วงเพิ่มขึ้น ในปี 2545 นำเข้า 8,890 ล้านตัน ปี 2550 นำเข้า 13,293 ล้านตัน ・ การบริโภคในรูปของหวานและขนม บ่อยครั้งขึ้น และการซื้อเพิ่มขึ้น ・ การใช้มะม่วง ทำเป็นขนมเพิ่มขึ้น ・ หลายประเทศขอให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดผลไม้ มีโอกาสมากในการขยายตลาดมะม่วงในญี่ปุ่น ตอนที่ 2

24 กุญแจแห่งความสำเร็จ -แง่การตลาด- ความพอใจของลูกค้า เสียงของลูกค้า รูปลักษณ์ และการนำเสนอ (Appearance and presentation of character) เรียนรู้การส่งเสริมการตลาดที่ดี ตอนที่ 3

25 ความพอใจของลูกค้าต่อผลไม้เมืองร้อน ตอนที่ 3 *จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจ ความรู้สึกคาดหวังของลูกค้า รสชาติ : ความหวานเป็นสิ่งสำคัญ และเส้นใยน้อย ระดับราคา : สมเหตุผล เนื้อ: เมล็ดเล็ก เนื้อนุ่ม เสียง(บ่น) จากลูกค้า ปอก ตัด อย่างไร : ไม่เคยชิน ทำไม่ได้ เก็บอย่างไร: ไม่เคยชิน ทำไม่ถูก เมื่อไหร่จะสุกหรือกินได้: ยากที่จะรู้

26 จุดขายของผลไม้เมืองร้อน ความคาดหวังผลไม้จากไทย – * [บรรยากาศไทยๆ หวานและสด] ฤดูกาล * ต้นฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม เป็นช่วงดีที่สุด) ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ผลไม้ เมืองร้อนจากไทยได้ คู่แข่ง * ผลไม้เมืองร้อน – มะม่วงจากฟิลิปปินส์ เม็กซิโก อินเดียและไต้หวัน * ผลไม้นำเข้า –เกรปฟรุต ส้ม เชอรี่ จากสหรัฐฯ และกีวี จากนิวซีแลนด๋ * ขนมและของหวาน - น้ำผลไม้ ไอสครีม พุดดิ้ง โยเกริต หวานเย็นรสผลไม้ ฯลฯ ตอนที่ 3 แข่งขันในด้านคุณภาพ ราคา และด้วยส่วนเนื้อผลไม้

27 ความสด ราคา สี รูปลักษณ์ ตรงฤดูกาล แหล่งที่มา แหล่งผลิต ขนาด น้ำหนัก ความสุก ปลอดสารเคมี อินทรีย์ ตอนที่ 3 เมื่อเลือกซื้อจะให้ความสำคัญว่า คุณค่าเหมาะสมกับ ราคาหรือความสด หรือไม่ จุดขาย - สิ่งดึงดูด -

28 สร้างความพอใจของลูกค้า ① ตอนที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาความไม่พอใจของผู้บริโภค ให่ข้อมูลวิธีการปอก ตัด และการรับประทานแก่ผู้บริโภค

29 การควบคุมรูปลักษณ์ด้วยสี ・ คิดว่าการจัดวางผลผลิตแบบใดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ? ตอนที่ 3 สร้างความพอใจของลูกค้า ②

30 สร้างความพอใจของลูกค้า ③ รูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะผลสุก คิดอย่างไรกับภาพลักษณ์มะม่วง 2 รูปด้านบน? คุณคิดว่าลูกค้าญี่ปุ่นจะยอมรับรูปลักษณ์นี้ได้หรือไม่? ตอนที่ 3

31 การส่งเสริมและนำเสนอ -มะม่วง- นำเสนอ : วิธีการเก็บอย่างไร การตัด การรับประทาน ตอนที่ 3

32 ตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการขาย -ผลไม้ไต้หวัน- เผยแพร่ต่อสาธารณชน ดึงดูดด้วยรสชาติ ความสด สินค้าตามฤดูกาล โดยใช้สื่อต่างๆ ดารานักแสดง ชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่น ตอนที่ 3

33 คาราวานการขาย โดยแจกชิม และปริมาณ นำแสดงเป็นจำนวนมาก ในซุปเปอร์มาร์เกต การส่งเสริมการตลาดที่ดี -ส้มจากสหรัฐฯ- ตอนที่ 3

34 การส่งเสริมการตลาดที่ดี -เชอรี่จากสหรัฐ ฯ - เชอรี่จากสหรัฐ ฯ ดึงดูดความสนใจได้มาก ทุกคนจำได้ว่าเมื่อใดถึงฤดูที่มีมากสุด ตอนที่ 3

35 มุมมองของผู้จัดซื้อ (Buyer) สวน ความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ การติดต่อตรง ราคา ตอนที่ 4

36 การจัดการ – Global Gap Standard- ระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมสากล ความปลอดภัยอาหาร Food safety *เป็นไปตามมาตรฐานสารตกค้างของญี่ปุ่น *รัฐบาลไทยควบคุมการใช้สารเคมีสำหรับ พืช แต่ฟาร์มข้างเคียงปลูกอีกพืช อาจเกิด ปัญหาปนเปื้อนข้ามมา จากฟาร์มอื่นได้ *การป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากฟาร์ม ใกล้เคียง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน สวน ตอนที่ 4

37 สวน ห้ามการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อผลไม้ เพราะ มีสารเคมีเคลือบอยู่ ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ (Fluorescent Chemical) ตัวอย่างในการควบคุมสารเคมี ล็อคห้องเก็บสารเคมี ใช้ถุงคลุมทำด้วยกระดาษ ปลอดสาร ตอนที่ 4

38 ที่สวน ตัวอย่างที่ไม่ดี สารเคมี ขยะ ตอนที่ 4

39 ตัวอย่างที่ไม่ดี การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่เรียบร้อย ที่สวน ตอนที่ 4

40 ในสวน เห็นชัดว่ามี การใช้ สารเคมี อย่างแน่นอน ที่สวน ตอนที่ 4

41 แบ่งแยกระยะ(5M) ข้าวโพดหวาน การป้องกันการปนเปื้อนข้ามสวน ปลูกแยก ที่สวน ตอนที่ 4

42 สำคัญอันดับหนึ่ง ‐ ความปลอดภัยอาหาร ข้อกำหนดของผู้ซื้อญี่ปุ่น ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งญี่ปุ่น ความปลอดภัยอาหาร สุขอนามัยการผลิต การเกษตรที่เหมาะสม การควบคุมอันตรายต่อความปลอดภัยอาหารใน กระบวนการผลิต: HACCP COC = Code of Conduct, การผลิตอย่างรับผิดชอบ การสืบย้อนกลับแหล่งที่มา การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม Certified by 3 rd party ตอนที่ 4 มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ①

43 ‐ ความปลอดภัยอาหาร - การตรวจพบสารเคมีตกค้าง ม.ค. 2549 – ก.พ. 2551 ตอนที่ 4

44 *พบในผักเป็นส่วนใหญ่ *การใช้สารเคมีไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้พบสารตกค้าง *แม้จะใช้อย่างถูกต้องอาจปนเปื้อนข้ามมาจากสวนอื่น ‐ ความปลอดภัยอาหาร- การตรวจพบสารเตมีตกค้าง ม.ค. 2549 – ก.พ. 2551 ตอนที่ 4

45 การป้องกัน บันทึกการพ่นยา ถ้าไม่มีบันทึก ผู้ซื้อไม่อยากซื้อ ติดตามข้อมูล มาตรฐานสารฯ ตกค้างของแต่ละประเทศ ใช้สารเคมีตามที่กำหนด เท่านั้น ก่อนและหลังเก็บ ต้องตรวจสารเคมี ตกค้างโดยใช้ 3 rd party. ตอนที่ 4

46 สำคัญอันดับ 2 -คุณภาพ- ข้อกำหนดของผู้ซื้อญี่ปุ่น ผู้ค้าปลีก และ ผู้ค้าส่งญี่ปุ่น ชนิด Variety ขนาด Size range ความสุก Matured การบรรจุ Packing มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ② ตอนที่ 4

47 มาตรฐานสี *เก็บที่ระดับสีไหน *อบไอน้ำเมื่อระดับสีใด *ขายให้ตลาดญี่ปุ่นที่ระดับสีไหน ตอนที่ 4

48 อันดับ 3 -ราคา - ข้อกำหนดของผู้ซื้อญี่ปุ่น ผู้ค้าปลีก และ ผู้ค้าส่งญี่ปุ่น ราคา การส่งเสริมการขาย ความสม่ำเสมอของปริมาณ มีของตลอดปี มุมมองของผู้ซื้อ (Buyer) ③ ตอนที่ 4

49 การแข่งขันกับประเทศอื่น - มะม่วง ตอนที่ 4

50 การแข่งขันกับผลไม้อื่น ในเดือนมีนาคม – กรกฎาคม * ราคาปลีกเฉลี่ย ของผลไม้เมืองร้อน \338 ในปี 2551 \329 ในปี 2550 * ราคาปลีกเฉลี่ย ของมะม่วง\373 ในปี 2551\340 ในปี 2550 * เฉลี่ยของเสียและทิ้ง 20% ผลไม้เมืองร้อน&มะม่วงผลไม้อื่น ๆ *One of Major chain Super market data ตอนที่ 4

51 การแข่งขันราคา ผู้ซื้อตัดสินใจจากราคาที่สมดุลย์กับ ผลไม้อื่น แม้ว่าผลไม้ไทยจะน่าสนใจในเรื่อง รสชาติแต่ต้องชนะผลไม้คู่แข่งอื่นให้ได้ ถ้าต้องการขายในราคาแพงต้องทำ เป็นไปตามที่ลูกค้าและผู้ซิ้อต้องการให้ได้ แต่ก่อน สามารถเก็บแล้วขายได้เลย แต่ ปัจจุบันไม่ใช่เช่นนั้น จำเป็นต้องมีความแตกต่างจากของอื่นๆ ตอนที่ 4

52 การขายตรงจากเกษตรกรถึง ผู้ค้าปลีก ซุปเปอร์ มารเก็ตลูก โซ เกษตรกร การส่งตรงไปผู้ค้าปลีก เจรจาตรงกับเกษตรกร สัญญาระหว่างกัน 1. ต้องผ่านมาตรฐาน ความปลอดภัย อาหารและการผลิต ที่รับผิดชอบ 2. รายละเอียดสินค้า 3. ช่วงเวลา 4. ปริมาณ 5. ราคา ตัวอย่างในญี่ปุ่น สินค้าเน่าเสียง่าย ตอนที่ 4

53 มะม่วง เป็นไปได้ในการขายตรงจากเกษตรกร ไปสู่ผู้ค้าปลีกในญี่ปุ่น ถ้าสามารถตกลงเงื่อนไข สามารถทำ สัญญาซื้อ 200 ตัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ ข้อกำหนด เราต้องการร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ เกษตรกรไทย ตอนที่ 4

54 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การส่งออกสู่ญี่ปุ่น - ความสำคัญของเวลาและ คุณภาพ - โดย นายคาโอรุ อิโนอุเอะ ผู้แทนบริษัท เอ ไอซี สำนักงาน กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google