งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ” พัฒนาความรู้และการตลาดสัมมาชีพชุมชน ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและลานแสดงสินค้า เจเจ มอลล์ ( สวนจตุจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ” พัฒนาความรู้และการตลาดสัมมาชีพชุมชน ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและลานแสดงสินค้า เจเจ มอลล์ ( สวนจตุจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ” พัฒนาความรู้และการตลาดสัมมาชีพชุมชน ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและลานแสดงสินค้า เจเจ มอลล์ ( สวนจตุจักร ) กรุงเทพฯ รูปภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการ สสค. ตำบลห้วยตา มอญ

2 การร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ” พัฒนาความรู้และการตลาดสัมมาชีพชุมชน ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและลานแสดงสินค้า เจเจ มอลล์ ( สวนจตุจักร ) กรุงเทพฯ รูปภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการ สสค. ตำบลห้วยตา มอญ

3 กิจกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ งวดที่ 3 รูปภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการ สสค. ตำบลห้วยตา มอญ

4 การประชุมสรุปการทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน รูปภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการ สสค. ตำบลห้วยตา มอญ

5 ต้นกล้ายางพาราที่ได้รับการติดตา และพื้นที่ปลูกยางพาราในตำบลห้วยตา มอญ รูปภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการ สสค. ตำบลห้วยตา มอญ


ดาวน์โหลด ppt การร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ” พัฒนาความรู้และการตลาดสัมมาชีพชุมชน ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและลานแสดงสินค้า เจเจ มอลล์ ( สวนจตุจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google