งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน

2 เขียนข่าว/บทความ 1. เลือก โปรไฟล์ 2. เขียนข่าว/บทความ

3 เขียนข่าว/บทความ (ต่อ)
ส่วนประกอบหลักของการเขียนข่าว/บทความ ประกอบด้วย 1. หัวข้อข่าว 2. เนื้อข่าว 3. อื่นๆ ที่ต้องการใส่ เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น

4 เขียนข่าว/บทความ (ต่อ)
ลงภาพในเนื้อข่าว โดยปุ่ม ดังภาพ

5 เขียนข่าว/บทความ (ต่อ)
การแชร์ คลิปวีดีโอ ทำได้โดย แชร์ผ่าน

6 เขียนข่าว/บทความ (ต่อ)
อัพโหลดรูปข่าว ใช้สำหรับอัพเป็นรูป เพื่อเป็นรูปหน้าแรกของการประชาสัมพันธ์

7 เขียนข่าว/บทความ (ต่อ)
เมื่อท่านเขียนข่าว/บทความ เสร็จเรียบร้อย ให้ท่าน กดปุ่มบันทึก เพื่อส่งข่าวนั้นไปยัง Admin Admin จะทำการตรวจสอบข่าวและนำข่าวขึ้นหน้า Website ต่อไป

8 มาทดสอบตัวเองกันเถอะ !!!
ให้ท่านลองเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ ลดโลกร้อนด้วย 2 มือเรา” ข่าวต้องประกอบด้วย 1. หัวข้อข่าว 2. เนื้อข่าว 3. รูปภาพ หรือ คลิปวีดีโอ เขียนเสร็จ--ส่งหา Admin--ทำ Post-test--กลับบ้านได้

9 Question ???


ดาวน์โหลด ppt การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google