งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการสาธารณสุข รวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการสาธารณสุข รวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการสาธารณสุข รวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน

2 เขียนข่าว / บทความ 1. เลือก โปร ไฟล์ 2. เขียนข่าว / บทความ

3 เขียนข่าว / บทความ ( ต่อ ) ส่วนประกอบหลักของ การเขียนข่าว / บทความ ประกอบด้วย 1. หัวข้อข่าว 2. เนื้อข่าว 3. อื่นๆ ที่ต้องการใส่ เช่น รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น

4 เขียนข่าว / บทความ ( ต่อ ) ลงภาพในเนื้อ ข่าว โดยปุ่ม ดังภาพ

5 เขียนข่าว / บทความ ( ต่อ ) การแชร์ คลิป วีดีโอ ทำได้ โดย แชร์ผ่าน www.youtube.com

6 เขียนข่าว / บทความ ( ต่อ ) อัพโหลดรูป ข่าว ใช้ สำหรับอัพเป็น รูป เพื่อเป็นรูป หน้าแรกของ การ ประชาสัมพันธ์

7 เขียนข่าว / บทความ ( ต่อ ) เมื่อท่านเขียนข่าว / บทความ เสร็จ เรียบร้อย ให้ท่าน กดปุ่มบันทึก เพื่อส่ง ข่าวนั้นไปยัง Admin Admin จะทำการ ตรวจสอบข่าวและนำ ข่าวขึ้นหน้า Website ต่อไป

8 มาทดสอบตัวเองกันเถอะ !!! ให้ท่านลองเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ ลดโลกร้อนด้วย 2 มือเรา ” ข่าวต้องประกอบด้วย 1. หัวข้อข่าว 2. เนื้อข่าว 3. รูปภาพ หรือ คลิปวีดีโอ เขียนเสร็จ -- ส่งหา Admin-- ทำ Post- test-- กลับบ้านได้

9 Question ???


ดาวน์โหลด ppt การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการสาธารณสุข รวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google