งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ฝ่ายงานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 ภาระหน้าที่ www.mfu.ac.th
จัดทำ ดูแล เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ

3 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ http://cits.mfu.ac.th

4 INTRANET ประกอบด้วย -ระบบประกาศข่าว -ระบบจดหมายข่าว
-ระบบปฏิทิน/ตารางนัดหมาย -ระบบอัพโหลด/ดาวน์โหลดเอกสาร -ระบบขอส่งข้อมูลเพื่ออัพเดท ข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน -ระบบประกาศข่าว -ระบบเมล์ -ระบบงานสารบรรณ -ระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร -ระบบ Photo Gallery

5 การให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์
โดยให้บริการแก่หน่วยงานต่างภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและให้บริการแก่นักศึกษา เช่น เว็บไซต์ชมรมต่างๆ มี Username และ Password ในการ FTP พื้นที่จำนวน 50 MB ฐานข้อมูล Mysql

6 รายละเอียดต่างๆ Web Team : 4 คน Software : Macromedia Dreamweaver,
Adobe Photoshop และอื่นๆ Technologies : Flash ,PHP และอื่นๆ Target Monitor Resolution : 1024*768 Web Server : ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux Redhat 9, ฐานข้อมูลเป็น Mysql

7 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google