งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายงานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง. www.mfu. ac.th ภาระหน้าที่ จัดทำ ดูแล เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยและ ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายงานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง. www.mfu. ac.th ภาระหน้าที่ จัดทำ ดูแล เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยและ ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายงานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง

2 www.mfu. ac.th ภาระหน้าที่ จัดทำ ดูแล เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยและ ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินการ จัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน ต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะต่างๆ จัดอบรมการจัดทำ เว็บไซต์ให้กับพนักงาน ของมหาวิทยาลัยและผู้ที่ สนใจ

3 ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ http://cits.mfu.ac.th

4 INTRANET ประกอบด้วย - ระบบประกาศข่าว - ระบบจดหมายข่าว - ระบบปฏิทิน / ตารางนัดหมาย - ระบบอัพโหลด / ดาวน์โหลดเอกสาร - ระบบขอส่งข้อมูลเพื่ออัพเดท ข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน - ระบบประกาศข่าว - ระบบเมล์ - ระบบงานสารบรรณ - ระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร - ระบบ Photo Gallery

5 การให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ โดยให้บริการแก่หน่วยงานต่างภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและให้บริการแก่ นักศึกษา เช่น เว็บไซต์ชมรมต่างๆ มี Username และ Password ในการ FTP พื้นที่จำนวน 50 MB ฐานข้อมูล Mysql

6 Web Team : 4 คน Software : Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop และอื่นๆ Technologies : Flash,PHP และอื่นๆ Target Monitor Resolution : 1024*768 Web Server : ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux Redhat 9, ฐานข้อมูลเป็น Mysql รายละเอียดต่างๆ

7 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายงานเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง. www.mfu. ac.th ภาระหน้าที่ จัดทำ ดูแล เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยและ ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google