งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคเหนือ.  ปราชญ์ปลานิล จ. เพชรบูรณ์ เสียชีวิต ทำ ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อ ได้ อยากทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป  รูปแบบการเลี้ยงและเทคนิคการเลี้ยงคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคเหนือ.  ปราชญ์ปลานิล จ. เพชรบูรณ์ เสียชีวิต ทำ ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อ ได้ อยากทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป  รูปแบบการเลี้ยงและเทคนิคการเลี้ยงคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคเหนือ

2  ปราชญ์ปลานิล จ. เพชรบูรณ์ เสียชีวิต ทำ ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อ ได้ อยากทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป  รูปแบบการเลี้ยงและเทคนิคการเลี้ยงคง เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ผลผลิตลดลง เนื่องจากภัยธรรมชาติ

3  กลุ่มเกษตรกรฯ และเกษตรกรรายเดี่ยว คิดว่าการเข้าร่วมโครงการไม่ส่งผลต่อ ราคาผลผลิตให้สูงขึ้นจากเดิม  ราคาปลาตกต่ำ  ขาดการวางแผนการผลิต  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนฟาร์ม ไม่ได้เป็นผู้ เลี้ยงเอง  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้เกษตรกร หยุดเลี้ยงชั่วคราว ( ซึ่งจะส่งผลต่อสัญญา จ้างของเจ้าหน้าที่ หรือไม่อย่างไร )

4  ขาดความร่วมมือจากแม่ค้า ทำให้ได้ ข้อมูลไม่เป็นจริง  ข้อมูลราคาปลานิลไม่แน่นอน

5  แผนโครงการฯไม่แน่นอนและ หลักฐานชี้แจง  สัญญาจ้างที่ไม่แน่นนอน ส่งผลนต่อ ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ โครงการ

6


ดาวน์โหลด ppt ภาคเหนือ.  ปราชญ์ปลานิล จ. เพชรบูรณ์ เสียชีวิต ทำ ให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อ ได้ อยากทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป  รูปแบบการเลี้ยงและเทคนิคการเลี้ยงคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google