งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การจ้างพนักงานราชการ สพฐ. ศธ.. การจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556-2559 การดำเนินงานของสำนักงานเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การจ้างพนักงานราชการ สพฐ. ศธ.. การจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556-2559 การดำเนินงานของสำนักงานเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การจ้างพนักงานราชการ สพฐ. ศธ.

2 การจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ. ศ การดำเนินงานของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา มีดังนี้ ตรวจสอบกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการรอบที่ 3 ( ปีงบประมาณ พ. ศ ) ที่ สพท ได้รับ หาก ขาดหรือเกินกรอบหรือไม่ ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ทราบโดย ด่วน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

3 การจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ. ศ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เบิกจ่ายตามผลผลิต / กิจกรรมที่ จัดสรรให้ ทั้งนี้สามารถถัวจ่าย ได้ เพื่อลดภาระการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่งข้อมูลการจ้างพนักงาน ราชการ 6 เดือน ( เม. ย.- ก. ย. 57) เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วน ที่เหลือ


ดาวน์โหลด ppt LOGO การจ้างพนักงานราชการ สพฐ. ศธ.. การจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556-2559 การดำเนินงานของสำนักงานเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google