งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจ้างพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจ้างพนักงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจ้างพนักงานราชการ
สพฐ. ศธ.

2 การจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้ ตรวจสอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ )ที่ สพท ได้รับ หาก ขาดหรือเกินกรอบหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ทราบโดยด่วน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

3 การจ้างพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายตามผลผลิต/กิจกรรมที่จัดสรรให้ ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ เพื่อลดภาระการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 57) เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือ


ดาวน์โหลด ppt การจ้างพนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google