งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน 1.) งานจ้างเหมา จำนวน 8 เล่ม 2.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน 1.) งานจ้างเหมา จำนวน 8 เล่ม 2.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน 1.) งานจ้างเหมา จำนวน 8 เล่ม 2.) งานทำเอง จำนวน 1 เล่ม 3.) ราคามาตรฐาน 1 2 3 4

2 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน 1.) งานจ้างเหมา 1 2 34

3 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน 2.) งานทำเอง ใหม่ เดิม ของเดิม

4 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน 3.) ราคามาตรฐาน

5 เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน เอกสาร อัตราราคางาน (Unit Cost) ที่ใช้จัดทำ ปมก. ณ ปัจจุบัน 1.) งานจ้างเหมา จำนวน 8 เล่ม 2.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google