งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Career Within You เหตุผลในการเลือกงานของแต่ละ คน 1. ตามรอยครอบครัว 2. ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ตนเคารพ 3. ได้รับคำแนะนำจากคนที่หวังดีและให้เรา ประสบความสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Career Within You เหตุผลในการเลือกงานของแต่ละ คน 1. ตามรอยครอบครัว 2. ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ตนเคารพ 3. ได้รับคำแนะนำจากคนที่หวังดีและให้เรา ประสบความสำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The Career Within You

3 เหตุผลในการเลือกงานของแต่ละ คน 1. ตามรอยครอบครัว 2. ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ตนเคารพ 3. ได้รับคำแนะนำจากคนที่หวังดีและให้เรา ประสบความสำเร็จ

4 ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเรา ความปรารถนา ความต้องการในตัวเรา รู้จักตนเอง สามารถวางแผนอาชีพหรือ เปลี่ยนอาชีพใหม่ได้

5 เราเป็นคนแบบไหน 1) คนสมบูรณ์แบบ อยากแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น 2) ผู้ให้อยากสนองตอบความต้องการของผู้อื่น 3) ผู้ไขว่คว้าความสำเร็จ อยากมีภาพลักษณ์ของ ความสำเร็จ 4) คนโรแมนติก อยากแสดงเอกลักษณ์ของตนเอง ออกมา 5) นักสังเกตการณ์ อยากสะสมความรู้ให้มากๆ

6 N0. 1 : The Perfectionist คนสมบูรณ์แบบ มนุษย์ไม้บรรทัด การทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉัน ฉันมีเสียงในใจที่คอยบอกอยู่เสมอว่า น่าจะทำ ให้ดีกว่านั้น ปกติมักเป็นคนที่เข้มงวด ในเรื่องกฎระเบียบ อยากให้ผู้อื่นมองตนเองว่า เป็นคนมีจริยธรรม ถ้ามีใครทำอะไรผิดพลาด ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เขาควรพยายามปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

7 อาชีพที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชี ทันตแพทย์ นักบิน พ่อครัว พยาบาล ช่างยนต์ ครู นักองค์กรการกุศล

8 NO.2 The Helper ผู้ช่วยเหลือ ชอบช่วยเหลือ สนองความต้องการ ผู้อื่น รู้ถึงความต้องการของผู้อื่นได้ง่ายกว่าของตัวเอง มักทำงานเกินตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จัดการธุระให้ คนอื่น และคอยให้แนะนำดีๆ เข้าใจเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ได้ดี จึงมีคนมาขอให้ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้อยู่เสมอ ภูมิใจเมื่อตัวเองมีค่าสำหรับใครสักคน คิดว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับ และมักแสดงให้คนอื่นรู้ว่าตนเองซาบซึ้ง ในตัว พวกเขามาก

9 อาชีพที่เหมาะสม นักจิตวิทยา ครูอาจารย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ผู้ดูแลคนป่วยคนชรา หัวหน้างาน สื่อสารมวลชน ศิลปะ งานที่เกี่ยวข้องกับผู้คน

10 NO.3 The Achiever ผู้ไขว่คว้าความสำเร็จ ชอบเรื่องการแข่งขันและการอาชนะ ทำได้ดีมาก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับที่จะต้องมีภาพลักษณ์ ของผู้ประสบความสำเร็จเสมอ มองหาคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวเอง และก็ คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้อื่นด้วย ไม่ปล่อยให้ตัวเองล้มเหลวโดยเด็ดขาด ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด มากกว่าความสมบูรณ์แบบ

11 อาชีพที่เหมาะสม ซีอีโอ นักกีฬาโอลิมปิค นักขายระดับสุดยอด คนดังในแวดวงสื่อมวลชน

12 NO.4 The Romantic คนโรแมนติก การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญ อยากที่จะดูพิเศษหรือแตกต่างจากผู้อื่น ไม่ อยากดูเป็นคนธรรมดา มักรู้สึกเหมือนเป็นคนนอก ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของกลุ่ม มักรู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิต ชอบอารมณ์ที่แรง ๆ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า

13 อาชีพที่เหมาะสม กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบ นักแสดง ผู้ กำกับ นักเขียน นักดนตรี จิตกร พ่อครัว นักจิต บำบัด นักจัดสวน ฝ่ายสร้างสรรค์

14 NO.5 The Observer นักสังเกตการณ์ ชอบที่จะโฟกัสในเรื่องที่สนใจอย่างลงลึก เมื่อกำลังใช้สมาธิ ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย มักแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ไม่ชอบคนเจ้าอารมณ์อย่างมาก ชอบความเงียบและความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่ง สำคัญยิ่ง

15 อาชีพที่เหมาะสม นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย ช่างภาพ บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ นัก กฎหมาย นักสำรวจ นักชีววิทยา นักเคมี นักจิตวิทยา นักเขียน

16 www.careerwithingyou.com


ดาวน์โหลด ppt The Career Within You เหตุผลในการเลือกงานของแต่ละ คน 1. ตามรอยครอบครัว 2. ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ตนเคารพ 3. ได้รับคำแนะนำจากคนที่หวังดีและให้เรา ประสบความสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google