งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. 0 เรื่อง “ ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. 0 เรื่อง “ ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. 0 เรื่อง “ ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับ ธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง ” นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

2 ภาพรวมเศรษฐกิจ ข้อมูลมหภาค ประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ปัจจัยการผลิต การคาดหมายการ เปลี่ยนแปลง โอกาสและ ผลกระทบต่อ วิชาชีพสัตวแพทย์ และเวชภัณฑ์สัตว์ Part 1 Part 2Part 3 แผนภูมิการบรรยาย

3 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. 2 SE Asia Statistics US$ThaiPhilIndoVietMalay GDP (PPP)540B325B962B240B382B GDP (Nominal)264B161B539B92B191B Rank2436154430 Per Capita (PPP)8k4k 3k14k Population63M92M231M86M28M Rank211241343 SE Asia ChinaIndia GDP (PPP)2.4T8.7T3.8T GDP (Nominal)1.2T4.9T1.3T Population500M1.3B1.1B Market Size664M2.9B306M Future Markets Cambodia Myanmar Laos

4 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. Income per year $ (PPP) Japan 31,384 Australia 31,020 Singapore 28,228 NZ 24,805 Korea 22,543 Malaysia 11,160 Thai 8,542 China 6,193 Gross national Income base of Purchasing Power Parity: Nations site Philippines 4,770 India 3,262 Vietnam 2,782

5 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. Key Words ASEAN Economic Community 2558 AE (AEC Blueprint) หลักเกณฑ์เดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็น ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน อะไรจะเกิดขึ้น ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า, บริการ, การลงทุน, เงินทุน และ แรงงานฝีมืออย่างเสรี ทำให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ หลากหลายด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการ ได้อย่างหลากหลายในภูมิภาค รวมถึงการส่งสินค้าออกไปแข่งขันขายยังตลาด AEC โดยปราศจากภาษีนำเข้า และส่งออก ขณะเดียวกันตลาดก็มี Demand ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เพราะ 10 ประเทศอาเซียนเมื่อรวมกัน เป็นตลาดเดียวจะทำให้มีผู้บริโภคมากถึง 560 ล้านคน 4

6 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. ข้อมูลแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่น่าสนใจ สินค้าที่ซื้อขายภายในกลุ่มมีราคาถูกลงเพราะไม่ต้องเสียภาษี ต้นทุนการผลิตต่ำ ยังสามารถใช้ Supply Chain จากประเทศใน AEC ได้อีก เช่น การโยกย้ายฐานการผลิต, การว่าจ้างฝีมือแรงงานจากประเทศอื่นที่ถูกกว่า ตลาดการค้ากลับมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมไม่เพียงแค่นี้ยังสามารถมีอำนาจใน การต่อรองสูงขึ้นของการเปิดประตูการค้าเสรีไปสู่ตลาดเวทีการค้าโลกได้ อนาคต AEC กำลังมีแนวโน้มที่จะทำ AFTA กับกลุ่มประเทศ EU รวมถึงประเทศใน อเมริกาตอนใต้ และรัสเซีย ต่างชาติย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นมีอยู่สูง การสร้างนวัตกรรมสินค้าให้เกิดความแตกต่าง จนสามารถมัดใจผู้บริโภค 5

7 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. ปัจจัยจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ภูมิภาคเอเชียซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้รับความคาดหมายว่าจะเป็น ศุนย์กลางแหล่งผลิตอาหารและผลิตสัตว์อาจ้รับผลกระบ้างจากการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อม เช่น โรคที่เกิดจากผลกระทบของอากาศร้อนและความเครียด อากาศที่แปรปรวนและคาดหมายได้ยากขึ้น การเปลี่ยนระบบการผลิตเข้าสู่ภาวะแวดล้อม การเกิดโรคระบาดใหม่ หรือเกิดซ้ำซาก โดยเฉพาะโรคที่มีตัวนำที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม การปรับตัวการให้บริการทางสัตวแพทย์สู่การบูรณาการความรู้ร่วมกับทางสาธารณสุข การติดตามโมเดลของโรคที่เกิดใหม่กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น จึงมีความจำเป็น 6

8 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. ตลาดเวชภัณฑสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ 7

9 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. ข้อมูลการผลิตสัตว์เปรียบเทียบ ประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลลิปปินส์ ข้าวโพด $ 0.24 กากถั่วเหลือง $ 0.33$ 0.39 ต้นทุนการ ผลิตเนื้อสุกร 1 กิโลกรัม $1.55$ 1.5 ต้นทุนการ ผลิตเนื้อไก่ $ 1.18$ 1.2 ต้นทุนยาต่อ การผลิต ทั้งหมด 3 %5-6%3 %3-4 % 8

10 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. มุมมองทั่วไปที่จะเกิดกับทุกภาคธุรกิจ เพราะฉะนั้น เป็นโอกาสที่ดีของนักธุรกิจไทยที่สามารถปรับตัวรองรับกับ ตลาดการค้าใหม่ที่เกิดขึ้นได้ กลับกันก็อาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต คุณภาพต่ำ ต้นทุนสูง ที่ไม่สามารถปรับตัวเองแล้วก้าวให้ทันกับการแข่งขัน ในโลกการค้ายุคใหม่ที่ตลาดอาเซียน (10 ประเทศ ) จะรวมกันเป็นตลาดเดียว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม ของผู้บริโภค, การเคลื่อนย้ายฐานการผลิต จำนวน Demand และ Supply ที่ต้อง Balance ให้ดี รวมถึงการแข่งขันต่างๆ ในโลกการค้าเสรีที่ ทุกอย่างปราศจากภาษีทำให้สินค้าต่างๆ ทะลักเข้ามาขายในประเทศไทย มากขึ้นด้วย 9

11 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. ผลต่อธุรกิจยาสัตว์และสัตวแพทย์ 10 ผลกระทบแนวทาง กลุ่มธุรกิจเชิงบวกเชิงลบเชิงรุก / ตั้งรับ ธุรกิจยาสัตว์ โอกาสของตลาดที่ขนาด ใหญ่ขึ้นและอัตราการ เติบโตสูง การสร้างมาตรฐาน ร่วมกัน การเป็นฐานการผลิต ต้นทุนต่ำ แบรนด์สินค้าและ มาตรฐานการผลิตสัตว์ ธุรกิจขนาดเล็ก ปรับตัวลำบาก การแข่งขันจาก คู่แข่งรายใหม่ กฎระเบียบ เรียนรู้การตลาด ต่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค ร่วมถึงกิจกรรม การตลาด เพิ่มขีด ความสามารถการ แข่งขันระยะยาว เพิ่มการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา กลไกราคา การ บริหาร

12 Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. 11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Confidential and Internal to Pfizer - subject to works council and/or union consultations and other legal requirements. 0 เรื่อง “ ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google