งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย COE200-18 นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย COE200-18 นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย COE200-18 นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธ นะกุล อ. ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัยอ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 1/13

2 Agenda  ตารางการดำเนินงาน  กรุปการบวกบนเส้นโค้งเชิงวงรี  ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจ สาธารณะ  ส่วนของผู้ส่ง  ส่วนของผู้รับเมื่อทำการถอดรหัส  สรุป  ปัญหาและแนวทางแก้ไข  คำถาม 2/13

3 ตารางการดำเนินงาน 3/13

4 กรุปการบวกบนเส้นโค้งเชิง วงรี  ให้ และ เป็นคู่อันดับ ใน  ถ้า แล้ว ในอีกด้านหนึ่ง ถ้า แล้ว เมื่อ 4/13

5 กรุปการบวกบนเส้นโค้งเชิง วงรี ( ต่อ )  เช่นเดียวกัน ถ้า แล้ว เมื่อที่ และ ถูกนิยามไว้ดังนี้ 5/13

6 ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจ สาธารณะ  รับค่าจำนวนเฉพาะ  รับค่า และ 1 2 6/13

7 ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจ สาธารณะ ( ต่อ )  เซตคำตอบที่ได้จากสมการ 7/13

8 ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจ สาธารณะ ( ต่อ )  เลือกคู่ลำดับหนึ่งค่า  คำนวณ นั่นคือ 3 4 ตั ว 8/13

9 ส่วนของผู้ส่ง  เลือกกุญแจส่วนตัว  คำนวณ นั่นคือ  เลือกตัวอักษรที่ต้องการส่ง  เข้ารหัส นั่นคือ คำนวณค่า 1 2 3 ตั ว 9/13

10 ส่วนของผู้รับเมื่อทำการ ถอดรหัส  ถอดรัสตัวอักษรที่ได้รับ 10/13

11 สรุป  ได้โปรแกรมต้นแบบที่สามารถ เข้ารหัสและถอดรหัสตัวอักษรได้  แผนดำเนินงานต่อไปคือ การ เข้ารหัสไฟล์ข้อความ 11/13

12 ปัญหาและแนวทางแก้ไข  ปัญหา  ใช้เวลานานในกระบวนการถอดรหัสที่ คำนวณจาก กรุปการบวกไปยังกรุปการคูณ โดย ใช้สาทิสสัณฐาน (homomorphic) ซึ่งมี ความซับซ้อน  แนวทางแก้ไข  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  ค้นคว้าเพิ่มเติม 12/13

13 คำถาม 13/13


ดาวน์โหลด ppt ระบบเข้ารหัสลับกุญแจ สาธารณะสำหรับ สภาพแวดล้อมเคลื่อนที่ และไร้สาย COE200-18 นางสาวกิติยา จันทรุกขา 483040088-0 นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล 483040169-0 อ. ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google