งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกิติยา จันทรุกขา นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกิติยา จันทรุกขา นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเข้ารหัสลับกุญแจสาธารณะสำหรับสภาพแวดล้อมเคลื่อนที่และไร้สาย COE200-18
นางสาวกิติยา จันทรุกขา นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล อ.ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ.ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 1/13

2 Agenda ตารางการดำเนินงาน กรุปการบวกบนเส้นโค้งเชิงวงรี
ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจสาธารณะ ส่วนของผู้ส่ง ส่วนของผู้รับเมื่อทำการถอดรหัส สรุป ปัญหาและแนวทางแก้ไข คำถาม 2/13

3 ตารางการดำเนินงาน 3/13

4 กรุปการบวกบนเส้นโค้งเชิงวงรี
ให้ และ เป็นคู่อันดับใน ถ้า แล้ว ในอีกด้านหนึ่ง ถ้า แล้ว เมื่อ 4/13

5 กรุปการบวกบนเส้นโค้งเชิงวงรี(ต่อ)
เช่นเดียวกัน ถ้า แล้ว เมื่อที่ และ ถูกนิยามไว้ดังนี้ 5/13

6 ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจสาธารณะ
รับค่าจำนวนเฉพาะ รับค่า และ 1 2 6/13

7 ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจสาธารณะ(ต่อ)
เซตคำตอบที่ได้จากสมการ 7/13

8 ส่วนของผู้รับเมื่อสร้างกุญแจสาธารณะ(ต่อ)
เลือกคู่ลำดับหนึ่งค่า คำนวณ นั่นคือ ตัว 3 4 8/13

9 ส่วนของผู้ส่ง เลือกกุญแจส่วนตัว คำนวณ นั่นคือ
คำนวณ นั่นคือ เลือกตัวอักษรที่ต้องการส่ง เข้ารหัส นั่นคือ คำนวณค่า ตัว 1 2 3 9/13

10 ส่วนของผู้รับเมื่อทำการถอดรหัส
ถอดรัสตัวอักษรที่ได้รับ 10/13

11 สรุป ได้โปรแกรมต้นแบบที่สามารถเข้ารหัสและถอดรหัส ตัวอักษรได้
แผนดำเนินงานต่อไปคือ การเข้ารหัสไฟล์ข้อความ 11/13

12 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข
ใช้เวลานานในกระบวนการถอดรหัสที่คำนวณจาก กรุปการบวกไปยังกรุปการคูณ โดยใช้สาทิสสัณฐาน (homomorphic) ซึ่งมีความซับซ้อน แนวทางแก้ไข ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม 12/13

13 คำถาม 13/13


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกิติยา จันทรุกขา นางสาวอรุณโรจน์ ชูสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google