งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ร่วมประเมิณ ผศ. ดร. กานดา ( รุณนะพงศา ) สายแก้ว อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อที่นำเสนอ  ผลงานของโครงการครั้งก่อน  ความคืบหน้าของโครงงาน  แผนของโครงการในครั้งต่อไป

3 ผลงานของโครงการครั้ง ก่อน

4 ผลงานของโครงการครั้ง ก่อน (2)

5 ความคืบหน้าของโครงการ

6 ความคืบหน้าของโครงการ (2)

7  เพิ่มฟังก์ชั่นในการลบไฟล์ไวรัส  พัฒนาระบบ search ไฟล์ให้เร็วขึ้น  แก้ไขให้โปรแกรมเปิดทุกครั้งที่ boot เครื่อง  เพิ่มความสามารถในการจัดการไวรัสประเภทอื่นๆ แผนของโครงการครั้ง ต่อไป

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี 483040154-3 นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google