งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)
นายสกุลวงศ์ บัวพรมมี นายสัญจร กีรติรังสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ร่วมประเมิณ ผศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อที่นำเสนอ ผลงานของโครงการครั้งก่อน ความคืบหน้าของโครงงาน
แผนของโครงการในครั้งต่อไป

3 ผลงานของโครงการครั้งก่อน

4 ผลงานของโครงการครั้งก่อน(2)

5 ความคืบหน้าของโครงการ

6 ความคืบหน้าของโครงการ(2)

7 แผนของโครงการครั้งต่อไป
เพิ่มฟังก์ชั่นในการลบไฟล์ไวรัส พัฒนาระบบ search ไฟล์ให้เร็วขึ้น แก้ไขให้โปรแกรมเปิดทุกครั้งที่ boot เครื่อง เพิ่มความสามารถในการจัดการไวรัสประเภทอื่นๆ

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google